อะนันเมียม

อะนันเมียม (Cn)

chemical element with atomic number 112
เลขอะตอม112
มวลอะตอม285
เลขมวล276
หมู่12
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน112 p+
นิวตรอน164 n0
Electrons112 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cn (อะนันเมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Cn (อะนันเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cn (อะนันเมียม)
Orbital Diagram of Cn (อะนันเมียม)
สถานะออกซิเดชัน2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterเหลว
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Copernicium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร13
Radioactive Isotopes13

276Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.161418 ± 0.000537 Da
เลขมวล276
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

276Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.163535 ± 0.000165 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
790 ± 330 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

277Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

278Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.164083 ± 0.00047 Da
เลขมวล278
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

278Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.166422 ± 0.000424 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

279Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.167102 ± 0.000626 Da
เลขมวล280
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

280Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
281.169563 ± 0.000427 Da
เลขมวล281
g-factor
ครึ่งชีวิต
180 ± 80 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

281Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

282Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
282.170507 ± 0.000588 Da
เลขมวล282
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

282Cn Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

283Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
283.173202 ± 0.00066 Da
เลขมวล283
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

283Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
284.17436 ± 0.000819 Da
เลขมวล284
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
102 ± 17 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

284Cn Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
285.177227 ± 0.000544 Da
เลขมวล285
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

285Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

286Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
286.178691 ± 0.000751 Da
เลขมวล286
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30 ± 30 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

286Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

287Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
287.181826 ± 0.000751 Da
เลขมวล287
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

287Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
288.183501 ± 0.000751 Da
เลขมวล288
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

288Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Elektronskal 112

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1996
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants