อะนันเมียม

อะนันเมียม (Cn)

chemical element with atomic number 112
เลขอะตอม112
มวลอะตอม285
เลขมวล276
หมู่12
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน112 p+
นิวตรอน164 n0
อิเล็กตรอน112 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cn (อะนันเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Cn (อะนันเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cn (อะนันเมียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cn (อะนันเมียม)
Orbital Diagram of Cn (อะนันเมียม)
สถานะออกซิเดชัน2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterเหลว
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Copernicium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร13
Natural Isotopes0

276Cn

เลขมวล276
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
276.161418 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

เลขมวล277
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
277.163535 ± 0.000165 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
790 ± 330 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

278Cn

เลขมวล278
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
278.164083 ± 0.00047 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

เลขมวล279
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
279.166422 ± 0.000424 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

เลขมวล280
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
280.167102 ± 0.000626 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

เลขมวล281
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
281.169563 ± 0.000427 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
180 ± 80 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

เลขมวล282
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
282.170507 ± 0.000588 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

เลขมวล283
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
283.173202 ± 0.00066 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

เลขมวล284
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
284.17436 ± 0.000819 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
102 ± 17 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

เลขมวล285
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
285.177227 ± 0.000544 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Cn

เลขมวล286
เลขนิวตรอน174
น้ำหนักอะตอม
286.178691 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 30 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

เลขมวล287
เลขนิวตรอน175
น้ำหนักอะตอม
287.181826 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

เลขมวล288
เลขนิวตรอน176
น้ำหนักอะตอม
288.183501 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1996
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
pronunciation

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Cn
 • element 112
 • ununbium
 • Uub
 • ununnunium

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลcopernicium
 • อังกฤษcopernicium
 • ฝรั่งเศสcopernicium
 • สเปนcopernicio
 • นอร์เวย์นีนอสก์copernicium
 • ฟินแลนด์kopernikium
 • สวีเดนcopernicium
 • เดนมาร์กcopernicium
 • เยอรมันCopernicium
 • ดัตช์copernicium
 • ฮังการีkopernícium
 • อัมฮาราኮፐርኒኪየም
 • อารากอนCopernicio
 • อาหรับكوبرنيسيوم
 • อัสตูเรียสcoperniciu
 • อาเซอร์ไบจานKopernisium
 • เบลารุสКаперніцый
 • บัลแกเรียкоперниций
 • บังกลาকোপার্নিসিয়াম
 • เบรตันKopernisiom
 • บอสเนียKopernicij
 • คาตาลันcopernici
 • คอร์ซิกาCoperniciu
 • เช็กkopernicium
 • ชูวัชКоперници
 • เวลส์Coperniciwm
 • กรีกκοπερνίκιο
 • เอสเปรันโตkopernicio
 • เอสโตเนียkoperniitsium
 • บาสก์kopernizio
 • เปอร์เซียکوپرنیسیم
 • ฟริเซียนเหนือKopernikium
 • ฟรูลีCopernici
 • ไอริชCoipeirniciam
 • กาลิเซียcopernicio
 • มานซ์Copernicium
 • จีนแคะcopernicium
 • ฮิบรูקופרניקיום
 • ฮินดีฟิจิCopernicium
 • โครเอเชียkopernicij
 • อินเตอร์ลิงกัวcopernicium
 • อินโดนีเซียkopernisium
 • ญี่ปุ่นコペルニシウム
 • กันนาดาಅನನ್ಬಿಯಮ್
 • เกาหลี코페르니슘
 • โคโลญCopernicium
 • เคิร์ดKopernîsyûm
 • โกมิКоперниций
 • ละตินcopernicium
 • ลักเซมเบิร์กCopernicium
 • ลิกูเรียCopernicio
 • ลิทัวเนียkopernikis
 • ลัตเวียkopernikijs
 • มาลายาลัมകോപ്പർനിഷ്യം
 • มารีตะวันตกКоперниций
 • มาเลย์Kopernisium
 • เยอรมันต่ำCopernicium
 • โปแลนด์kopernik
 • โปรตุเกสcopernício
 • เคชวาKopernisyu
 • โรมาเนียcoperniciu
 • รัสเซียкоперниций
 • ซิซิลีcupirniciu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKopernicijum
 • สโลวักkopernícium
 • สโลวีเนียkopernicij
 • แอลเบเนียcoperniciumi
 • เซอร์เบียкоперницијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Copernicium
 • สวาฮีลีununbi
 • ทมิฬகோப்பர்நீசியம்
 • ตุรกีkopernikyum
 • อุยกูร์كوپېرنىي
 • ยูเครนкоперницій
 • เวปส์Kopernicii
 • เวียดนามcopernixi
 • วาเรย์Copernisyo
 • คัลมืยค์Копернициум
 • โยรูบาKopernisiomu
 • จีน
 • อิตาลีcopernicio
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)copernicium
 • เซบูCopernicyo
 • มาซิโดเนียкопернициум
 • เคิร์ดตอนกลางکۆپەرنیسیۆم
 • โอดิยาକୋପର୍ନିସିଅମ
 • คุชราตકોપરનિસીયમ
 • อ็อกซิตันcopernici
 • ตาตาร์коперниций
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์कपरनिसियम
 • ลาฮ์นดาکاپرنسیم
 • คาซัคКоперниций
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Капэрніц
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียCoperniciu
 • เนปาลउनुन्बियम
 • มอลตาkoperniċju
 • ฮินดีकोपरनिसियम
 • ลิมเบิร์กCopernicium
 • อาร์เมเนียկոպեռնիցիում
 • เกลิกสกอตCopernicium
 • สันสกฤตउनउनबियम
 • โภชปุรีकॉपरनीशियम
 • cdoCopernicium
 • เตลูกูకోపర్నిషియం
 • มองโกเลียкоперници
 • จีนมินหนานCopernicium
 • บาลีउनउनबियम
 • อุซเบกKopernitsiy
 • อังกฤษ (แคนาดา)copernicium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โซมาลีKobernishiyaam
 • โปรตุเกส (บราซิล)copernício
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกKopernisiyo
 • kbpKɔpɛrɩnɩsɩyɔm
 • แอฟริกานส์Kopernikium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcopernisio
 • ไอซ์แลนด์kópernikín
 • มราฐีकोपर्निकम
 • ทาจิกКоперниcий
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาCopernìtziu
 • อีโดKopernicio
 • พม่าကော့ပါနီဆီယမ်
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كوبرنيسيوم
 • พัชโตکاپرنېسيوم
 • บัชคีร์Коперниций
 • คอร์นิชKoperniciom
 • บาหลีKopernikium
 • จอร์เจียკოპერნიციუმი
 • อูรดูکوپرنیشیئم