Koperniciyum

Koperniciyum (Cn)

Simgesi Cn ve atom numarası 112 olan element
Atom numarası112
Atom ağırlığı285
Kütle numarası276
Grup12
Periyot7
Blokd
proton112 p+
nötron164 n0
elektron112 e-
Animated Bohr modeli of Cn (Koperniciyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Bohr modeli: Cn (Koperniciyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Cn (Koperniciyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Bohr modeli of Cn (Koperniciyum)
Orbital Diagram of Cn (Koperniciyum)
Yükseltgenme seviyesi2
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıSıvı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu ()

Kopernikyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar13
Natural Isotopes0

276Cn

Kütle numarası276
nötron numarası164
Bağıl atom kütlesi
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Kütle numarası277
nötron numarası165
Bağıl atom kütlesi
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
790 ± 330 us
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

278Cn

Kütle numarası278
nötron numarası166
Bağıl atom kütlesi
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Kütle numarası279
nötron numarası167
Bağıl atom kütlesi
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Kütle numarası280
nötron numarası168
Bağıl atom kütlesi
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Kütle numarası281
nötron numarası169
Bağıl atom kütlesi
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
180 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Kütle numarası282
nötron numarası170
Bağıl atom kütlesi
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Kütle numarası283
nötron numarası171
Bağıl atom kütlesi
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,7 ± 0,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Kütle numarası284
nötron numarası172
Bağıl atom kütlesi
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
102 ± 17 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Kütle numarası285
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 8 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

286Cn

Kütle numarası286
nötron numarası174
Bağıl atom kütlesi
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 30 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Kütle numarası287
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Kütle numarası288
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

tarih

kâşifi ya da mucidiGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1996
köken bilimiNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants