Copernici

Copernici (Cn)

Nguyên tố hóa học thứ 112 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử112
Nguyên tử khối285
số khối276
Nhóm12
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton112 p+
Nơ tron164 n0
Electrons112 e-
Animated Mô hình Bohr of Cn (Copernici)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Mô hình Bohr: Cn (Copernici)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Cn (Copernici)
Orbital Diagram of Cn (Copernici)
trạng thái oxy hóa2
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtLỏng
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử1S0
space group ()

Đồng vị của Copernixi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền13
Radioactive Isotopes13

276Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,161418 ± 0,000537 Da
số khối276
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

276Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,163535 ± 0,000165 Da
số khối277
g-factor
chu kỳ bán rã
790 ± 330 us
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity

277Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

278Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,164083 ± 0,00047 Da
số khối278
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

278Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,166422 ± 0,000424 Da
số khối279
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

279Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,167102 ± 0,000626 Da
số khối280
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

280Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,169563 ± 0,000427 Da
số khối281
g-factor
chu kỳ bán rã
180 ± 80 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

281Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

282Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,170507 ± 0,000588 Da
số khối282
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

282Cn Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

283Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,173202 ± 0,00066 Da
số khối283
g-factor
chu kỳ bán rã
4,7 ± 0,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

283Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,17436 ± 0,000819 Da
số khối284
g-factor
0
chu kỳ bán rã
102 ± 17 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

284Cn Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
285,177227 ± 0,000544 Da
số khối285
g-factor
chu kỳ bán rã
30 ± 8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

285Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

286Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
286,178691 ± 0,000751 Da
số khối286
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30 ± 30 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

286Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

287Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
287,181826 ± 0,000751 Da
số khối287
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

287Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Cn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
288,183501 ± 0,000751 Da
số khối288
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

288Cn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Elektronskal 112

lịch sử

được phát hiện bởiGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1996
từ nguyên họcNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
cách phát âm

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants