Хром

Хром (Cr)

хімічний елемент з атомним номером 24
Атомний номер24
Атомна маса51.9961
масове число52
Група6
Період4
Блокd
протон24 p+
нейтрон28 n0
електрон24 e-
Animated Модель Бора of Cr (Хром)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
140 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
122 pm
Metallic Radius
119 pm
іонний радіус
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Радіус Ван дер Ваальса
206 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Хром0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
791,3 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
6,76651 eV/particle
енергія іонізації of Cr (Хром)
питома теплота випаровування
342 kJ/mol
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
397,48 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 13, 1
Модель Бора: Cr (Хром)
валентний електрон1
Формула Льюїса: Cr (Хром)
електронна конфігурація[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Модель Бора of Cr (Хром)
Orbital Diagram of Cr (Хром)
ступінь окиснення-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Електронегативність
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
2 944,15 K
Температура плавлення
2 180,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Срібний
appearancesilvery metallic
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
93,9 W/(m K)
Теплове розширення
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,449 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
7,9 MS/m
питомий опір
0,00000013 m Ω
Надпровідність
магнетизм
typeantiferromagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
0,0003177
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
393 K
структура
Кристалічна СтруктураОб'ємноцентрована кубічна (BCC)
Період кристалічної ґратки
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
8,5 MPa
модуль всебічного стиску
160 GPa
модуль зсуву
115 GPa
модуль Юнга
279 GPa
коефіцієнт Пуассона
0,21
швидкість звуку
5 940 m/s
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Геохімічна класифікація елементівlitophile

інший

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Поляризовність
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
квантове число7S3
просторова група229 (Im_3m)

Ізотопи хрому

Стабільні ізотопи3
Нестабільні ізотопи27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

масове число41
нейтронне число17
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

42Cr

масове число42
нейтронне число18
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,3 ± 1 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1996
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

масове число43
нейтронне число19
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
21,1 ± 0,3 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

масове число44
нейтронне число20
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
42,8 ± 0,6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

масове число45
нейтронне число21
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
60,9 ± 0,4 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1974
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

масове число46
нейтронне число22
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
224,3 ± 1,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1972
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

масове число47
нейтронне число23
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
461,6 ± 1,5 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1972
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

масове число48
нейтронне число24
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
21,56 ± 0,03 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

масове число49
нейтронне число25
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
G-фактор
0,1904 ± 0,0012
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
42,3 ± 0,1 m
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1942
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

масове число50
нейтронне число26
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
4,345 ± 0,013
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1930
парність+

тип розпадуінтенсивність
+ (double β+ decay)

51Cr

масове число51
нейтронне число27
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
G-фактор
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
27,7015 ± 0,0011 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1940
парність-

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

52Cr

масове число52
нейтронне число28
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
83,789 ± 0,018
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1923
парність+

53Cr

масове число53
нейтронне число29
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
9,501 ± 0,017
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
дата відкриття (винаходу)1930
парність-

54Cr

масове число54
нейтронне число30
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
2,365 ± 0,007
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1930
парність+

55Cr

масове число55
нейтронне число31
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,497 ± 0,003 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1952
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

56Cr

масове число56
нейтронне число32
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,94 ± 0,1 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1960
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

57Cr

масове число57
нейтронне число33
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
21,1 ± 1 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1978
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

58Cr

масове число58
нейтронне число34
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7 ± 0,3 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

59Cr

масове число59
нейтронне число35
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1 050 ± 90 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

60Cr

масове число60
нейтронне число36
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
490 ± 10 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

масове число61
нейтронне число37
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
243 ± 9 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

масове число62
нейтронне число38
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
206 ± 12 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1985
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

масове число63
нейтронне число39
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
129 ± 2 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1992
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

масове число64
нейтронне число40
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
43 ± 1 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

масове число65
нейтронне число41
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
27,5 ± 2,1 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

масове число66
нейтронне число42
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
23,8 ± 1,8 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

масове число67
нейтронне число43
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

масове число68
нейтронне число44
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2009
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

масове число69
нейтронне число45
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2013
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

масове число70
нейтронне число46
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2013
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

історія

першовідкривач або винахідникLouis Vauquelin
місце відкриттяFrance
дата відкриття (винаходу)1797
етимологіяGreek: chrôma (color).
вимоваKROH-mi-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
102 mg/kg
ізотопна поширеність (океан)
0,0003 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
0,000003 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,3 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,002 %
Достаток в Всесвіті
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668