ทองแดง

ทองแดง (Cu)

ธาตุเคมี
เลขอะตอม29
มวลอะตอม63.546
เลขมวล63
หมู่11
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน29 p+
นิวตรอน34 n0
Electrons29 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cu (ทองแดง)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
196 pm
ความหนาแน่น
8.96 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
655.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.72638 eV/particle
ionization energy of Cu (ทองแดง)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
304.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
13.01 kJ/mol
standard enthalpy of formation
337.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Cu (ทองแดง)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cu (ทองแดง)
Orbital Diagram of Cu (ทองแดง)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity
1.546403297611602 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,833.15 K
จุดหลอมเหลว
1,357.77 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีแดงส้ม
appearancered-orange metallic luster
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000165 1/K
molar heat capacity
24.44 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
59 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000017 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000108 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000686 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000963
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
140 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
48 GPa
Young's modulus
130 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,570 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
632.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
46.5 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
Allotropes
Neutron cross section
3.78
Neutron Mass Absorption
0.0021
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Radioactive Isotopes27

52Cu

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
51.997982 ± 0.000644 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

52Cu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

53Cu

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
52.985894 ± 0.000537 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

53Cu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

54Cu

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
53.977198 ± 0.000429 Da
เลขมวล54
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

54Cu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

55Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.966038 ± 0.000167 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
55.9 ± 1.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

55Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

56Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.958529278 ± 0.000006864 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
80.8 ± 0.6 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

56Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.949211686 ± 0.000000537 Da
เลขมวล57
g-factor
1.7213333333333 ± 0.0046666666666667
ครึ่งชีวิต
196.4 ± 0.7 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

57Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.944532283 ± 0.000000604 Da
เลขมวล58
g-factor
0.571 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
3.204 ± 0.007 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

58Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.939496713 ± 0.000000566 Da
เลขมวล59
g-factor
1.2620666666667 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
81.5 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

59Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.937363787 ± 0.000001731 Da
เลขมวล60
g-factor
0.61 ± 0.00025
ครึ่งชีวิต
23.7 ± 0.4 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

60Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.933457375 ± 0.00000102 Da
เลขมวล61
g-factor
1.4071333333333 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
3.343 ± 0.016 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

61Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.932594803 ± 0.000000683 Da
เลขมวล62
g-factor
-0.38 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
9.672 ± 0.008 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

62Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

natural abundance
69.15 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
62.929597119 ± 0.000000457 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

64Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.929764001 ± 0.000000458 Da
เลขมวล64
g-factor
-0.2166 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
12.7004 ± 0.0013 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

64Cu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

natural abundance
30.85 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
64.927789476 ± 0.00000069 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.204 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

66Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.928868804 ± 0.000000696 Da
เลขมวล66
g-factor
-0.2826 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
5.12 ± 0.014 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

66Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

67Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.92772949 ± 0.000000957 Da
เลขมวล67
g-factor
1.6780666666667 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
61.83 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

67Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

68Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.929610887 ± 0.0000017 Da
เลขมวล68
g-factor
2.396 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

68Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

69Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.929429267 ± 0.0000015 Da
เลขมวล69
g-factor
1.8943333333333 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

69Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

70Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.932392078 ± 0.000001161 Da
เลขมวล70
g-factor
0.22801666666667 ± 0.000083333333333333
ครึ่งชีวิต
44.5 ± 0.2 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

70Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

71Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.932676831 ± 0.0000016 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.4 ± 1.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

71Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

72Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.935820306 ± 0.0000015 Da
เลขมวล72
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.63 ± 0.03 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

72Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

73Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.936674376 ± 0.000002084 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.12 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

73Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.93987486 ± 0.0000066 Da
เลขมวล74
g-factor
-0.5335 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
1.606 ± 0.009 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

74Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.941523817 ± 0.00000077 Da
เลขมวล75
g-factor
0.40276 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
1.224 ± 0.003 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

75Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.945268974 ± 0.00000098 Da
เลขมวล76
g-factor
-0.36356666666667 ± 0.0005
ครึ่งชีวิต
637.7 ± 5.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

76Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.947543599 ± 0.0000013 Da
เลขมวล77
g-factor
0.63852 ± 0.00068
ครึ่งชีวิต
470.3 ± 1.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

77Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.951916524 ± 0.000014312 Da
เลขมวล78
g-factor
0.039666666666667 ± 0.0005
ครึ่งชีวิต
330.7 ± 2 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

78Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)%

79Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.9544731 ± 0.0001127 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
241.3 ± 2.1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

79Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)%

80Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.960623 ± 0.000322 Da
เลขมวล80
g-factor
ครึ่งชีวิต
113.3 ± 6.4 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

80Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)%

81Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.965743 ± 0.000322 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
73.2 ± 6.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

81Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)%

82Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.972378 ± 0.000429 Da
เลขมวล82
g-factor
ครึ่งชีวิต
34 ± 7 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

82Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

83Cu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.97811 ± 0.000537 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

83Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

84Cu

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
83.985271 ± 0.000537 Da
เลขมวล84
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

84Cu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
NatCopper.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00025 mg/L
Abundance in Human Body
0.0001 %
Abundance in Meteor
0.011 %
Abundance in Sun
0.00007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576