ทองแดง

ทองแดง (Cu)

ธาตุเคมี
เลขอะตอม29
มวลอะตอม63.546
เลขมวล63
หมู่11
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน29 p+
นิวตรอน34 n0
อิเล็กตรอน29 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cu (ทองแดง)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
196 pm
ความหนาแน่น
8.96 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ทองแดง0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
655.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.72638 eV/particle
ionization energy of Cu (ทองแดง)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
304.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
13.01 kJ/mol
standard enthalpy of formation
337.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 1
แบบจำลองของบอร์: Cu (ทองแดง)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cu (ทองแดง)
electron configuration[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cu (ทองแดง)
Orbital Diagram of Cu (ทองแดง)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity Index
1.546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,833.15 K
จุดหลอมเหลว
1,357.77 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีแดงส้ม
appearancered-orange metallic luster
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000165 1/K
molar heat capacity
24.44 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
59 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000017 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000108 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000686 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000963
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
140 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
48 GPa
Young's modulus
130 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,570 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632.4 kJ/mol
polarizability
46.5 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Neutron cross section
3.78
Neutron Mass Absorption
0.0021
quantum number2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

เลขมวล52
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
51.997982 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

53Cu

เลขมวล53
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
52.985894 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

54Cu

เลขมวล54
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
53.977198 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

55Cu

เลขมวล55
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
54.966038 ± 0.000167 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.9 ± 1.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

เลขมวล56
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
55.958529278 ± 0.000006864 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80.8 ± 0.6 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

เลขมวล57
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
56.949211686 ± 0.000000537 Da
g-factor
1.7213333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
196.4 ± 0.7 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

เลขมวล58
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
57.944532283 ± 0.000000604 Da
g-factor
0.571 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.204 ± 0.007 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

เลขมวล59
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
58.939496713 ± 0.000000566 Da
g-factor
1.2620666666667 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.5 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

เลขมวล60
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
59.937363787 ± 0.000001731 Da
g-factor
0.61 ± 0.00025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.7 ± 0.4 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

เลขมวล61
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
60.933457375 ± 0.00000102 Da
g-factor
1.4071333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.343 ± 0.016 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

เลขมวล62
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
61.932594803 ± 0.000000683 Da
g-factor
-0.38 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.672 ± 0.008 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

เลขมวล63
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
62.929597119 ± 0.000000457 Da
g-factor
natural abundance
69.15 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

64Cu

เลขมวล64
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
63.929764001 ± 0.000000458 Da
g-factor
-0.2166 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.7004 ± 0.0013 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

เลขมวล65
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
64.927789476 ± 0.00000069 Da
g-factor
natural abundance
30.85 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.204 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

66Cu

เลขมวล66
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
65.928868804 ± 0.000000696 Da
g-factor
-0.2826 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.12 ± 0.014 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Cu

เลขมวล67
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
66.92772949 ± 0.000000957 Da
g-factor
1.6780666666667 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61.83 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Cu

เลขมวล68
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
67.929610887 ± 0.0000017 Da
g-factor
2.396 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Cu

เลขมวล69
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
68.929429267 ± 0.0000015 Da
g-factor
1.8943333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Cu

เลขมวล70
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
69.932392078 ± 0.000001161 Da
g-factor
0.22801666666667 ± 0.000083333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44.5 ± 0.2 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Cu

เลขมวล71
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
70.932676831 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.4 ± 1.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Cu

เลขมวล72
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
71.935820306 ± 0.0000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.63 ± 0.03 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Cu

เลขมวล73
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
72.936674376 ± 0.000002084 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.12 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

เลขมวล74
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
73.93987486 ± 0.0000066 Da
g-factor
-0.5335 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.606 ± 0.009 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

เลขมวล75
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
74.941523817 ± 0.00000077 Da
g-factor
0.40276 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.224 ± 0.003 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

เลขมวล76
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
75.945268974 ± 0.00000098 Da
g-factor
-0.36356666666667 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
637.7 ± 5.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

เลขมวล77
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
76.947543599 ± 0.0000013 Da
g-factor
0.63852 ± 0.00068
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
470.3 ± 1.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

เลขมวล78
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
77.951916524 ± 0.000014312 Da
g-factor
0.039666666666667 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
330.7 ± 2 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

เลขมวล79
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
78.9544731 ± 0.0001127 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
241.3 ± 2.1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

เลขมวล80
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
79.960623 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
113.3 ± 6.4 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

เลขมวล81
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
80.965743 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
73.2 ± 6.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

เลขมวล82
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
81.972378 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34 ± 7 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

เลขมวล83
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
82.97811 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

เลขมวล84
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
83.985271 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00025 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.0001 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.011 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576

alias

 • Cu

การแปล

 • อังกฤษcopper
 • อิตาลีrame
 • เยอรมันKupfer
 • นอร์เวย์บุคมอลkobber
 • ฝรั่งเศสcuivre
 • ดัตช์koper
 • สเปนcobre
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์koper
 • อัมฮาราመዳብ
 • อารากอนArambre
 • อังกฤษโบราณCoper
 • อาหรับنحاس
 • อัสตูเรียสCobre
 • ไอย์มาราAnti
 • อาเซอร์ไบจานmis
 • บัชคีร์Баҡыр
 • เบลารุสмедзь
 • บัลแกเรียмед
 • บังกลาতামা
 • เบรตันKouevr
 • บอสเนียbakar
 • คาตาลันcoure
 • เชอโรกีᎥᏣᏱ
 • เคิร์ดตอนกลางمس
 • คอร์ซิกาRamu
 • เช็กměď
 • ชูวัชПăхăр
 • เวลส์copr
 • เดนมาร์กkobber
 • ซาซาPaxır
 • ธิเวหิރަތުލޯ
 • กรีกχαλκός
 • เอสเปรันโตkupro
 • เอสโตเนียvask
 • บาสก์kobre
 • เอกซ์เตรมาดูราCobri
 • เปอร์เซียمس
 • ฟินแลนด์kupari
 • ฟริเซียนเหนือKööber
 • ฟรูลีRam
 • ฟริเซียนตะวันตกKoper
 • ไอริชcopar
 • เกลิกสกอตCopar
 • กาลิเซียcobre
 • กัวรานีKuarepoti Pytã
 • คุชราตતાંબુ
 • มานซ์cobbyr
 • ฮิบรูנחושת
 • ฮินดีताम्र
 • ฮินดีฟิจิTamba
 • โครเอเชียBakar
 • เฮติครีโอลKwiv
 • ฮังการีréz
 • อาร์เมเนียպղինձ
 • อินเตอร์ลิงกัวcupro
 • อินโดนีเซียtembaga
 • อีโดkupro
 • ไอซ์แลนด์kopar
 • ญี่ปุ่น
 • โลชบันtunka
 • ชวาTembaga
 • จอร์เจียსპილენძი
 • คองโกMutako
 • คาซัคМыс
 • กันนาดาತಾಮ್ರ
 • เกาหลี구리
 • โคมิ-เปียร์เมียคЫргӧн
 • แคชเมียร์ترٛام
 • โคโลญKoffer
 • เคิร์ดMis
 • โกมิЫргӧн
 • คอร์นิชKober
 • ละตินcuprum
 • ลักเซมเบิร์กKoffer
 • lbeДувсси
 • ลิมเบิร์กKoper
 • ลิกูเรียRammo
 • ลิทัวเนียVaris
 • ลัตเวียvarš
 • เมารีkonukura
 • มาซิโดเนียбакар
 • มาลายาลัมചെമ്പ്
 • มองโกเลียзэс
 • มราฐีतांबे
 • มารีตะวันตกВӹргеньӹ
 • มาเลย์tembaga
 • พม่าကြေးနီ
 • เอียร์ซยาпиже
 • nahChīchīltic tepoztli
 • นาโปลีRamma
 • เยอรมันต่ำKopper
 • เนปาลतामा
 • นอร์เวย์นีนอสก์kopar
 • นาวาโฮBéésh Łichíiʼii
 • อ็อกซิตันCoire
 • ออสเซเตียÆрхуы
 • ปัญจาบਤਾਂਬਾ
 • ปาเปียเมนโตKoper
 • โปแลนด์miedź
 • ลาฮ์นดาتانبا
 • พัชโตتامبه
 • โปรตุเกสcobre
 • เคชวาAnta
 • โรมาเนียcupru
 • รัสเซียмедь
 • รูซินМідь
 • สันสกฤตताम्रम्
 • ซาคาАлтан
 • ซิซิลีramu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียbakar
 • สโลวักmeď
 • สโลวีเนียbaker
 • แอลเบเนียBakri
 • เซอร์เบียбакар
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Kooper
 • ซุนดาTambaga
 • สวีเดนkoppar
 • สวาฮีลีshaba
 • ทมิฬசெப்பு
 • เตลูกูరాగి
 • ทาจิกМис
 • ตากาล็อกcopper
 • ตุรกีbakır
 • ตาตาร์бакыр
 • อุยกูร์مىس
 • ยูเครนмідь
 • อูรดูتانبا
 • อุซเบกMis
 • เวปส์Vas'k
 • เวียดนามđồng
 • วาเรย์Tumbaga
 • คัลมืยค์Зес
 • ยิดดิชקופער
 • โยรูบาBàbàowó
 • จ้วงDoengz
 • จีน
 • ซูลูUmthofu
 • เวเนโต้rame
 • เซบูTumbaga
 • โอดิยาତମ୍ବା
 • กีกูยูCopper
 • พีดมอนต์Aram
 • สกอตส์copper
 • แฟโรKopar
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)медзь
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Kupfer
 • อังกฤษ (แคนาดา)copper
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)copper
 • โปรตุเกส (บราซิล)cobre
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์कपर
 • จีน (ตัวย่อ)
 • บูเรียตЗэд
 • จีนมินหนานTâng
 • โซมาลีKober
 • จีนคลาสสิก
 • โวโรVask
 • ซาโมจิเตียนVaris
 • เยอรมันสวิสKupfer
 • เลซเกียЦур
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียBâcâri
 • อีโลโกgambang
 • cdoDè̤ng
 • ซาร์เดญาRàmine
 • นาอูรูEborage
 • คาซูเบียนKòper
 • คีร์กีซЖез
 • มอลตาram
 • ลอมบาร์ดRam
 • จีนกั้น
 • azbپاخیٛر
 • โภชปุรีताँमा
 • ทิเบตཟངས།
 • โวลาพึคkuprin
 • อัสสัมতাম
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาKapa
 • เมเกรเลียლინჯი
 • oloVaski
 • จีนแคะ
 • ตูลูತಾಮ್ರದ ಅದುರು
 • ซอร์เบียตอนบนkopor
 • kbpKwivri
 • สินธิٽامو
 • กอนกานีของกัวतांबे
 • จีนอู๋
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcupre
 • กาไบลIɣir
 • hywՊղինձ
 • วอลลูนKeuve
 • gcrKwiv
 • เอ็นโกߘߊ߬ߢߊ߲
 • บาวาเรียKupfa
 • สันตาลีᱛᱟᱸᱵᱟ
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)бакыр
 • ตูวาЧес
 • อาหรับโมร็อกโกنحاس
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نحاس
 • ฟิจิKopa
 • บิกอลTanso
 • lldRam
 • มาลากาซีVarahina
 • บาหลีTemaga
 • มณีปุระꯀꯣꯔꯤ
 • ตุรกีไครเมียbaqır
 • อินกุชЦӀаста
 • โชนาMhangura
 • เยอรมันต่ำ (เนเธอร์แลนด์)keuper
 • ยูกันดาKkopa
 • blkတောင်ꩻတနျာႏ
 • ไซลีเซียmiydź
 • ซอร์เบียตอนล่างkupor
 • โอโรโมSibiila diimaa