Dubnium

Dubnium (Db)

chemický prvek s atomovým číslem 105
Atomové číslo105
Atomová hmotnost268
Nukleonové číslo255
Skupina5
Perioda7
Blokd
proton105 p+
neutron150 n0
elektron105 e-
Animated Bohrův model atomu of Db (Dubnium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
149 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
29,3 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Db (Dubnium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohrův model atomu: Db (Dubnium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Db (Dubnium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Db (Dubnium)
Orbital Diagram of Db (Dubnium)
Oxidační číslo5
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo4F3/2
space group ()

Izotopy dubnia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy16
Natural Isotopes0

255Db

Nukleonové číslo255
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

Nukleonové číslo256
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7 ± 0,4 s
spin9
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

Nukleonové číslo257
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

Nukleonové číslo258
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,17 ± 0,36 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

Nukleonové číslo259
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
510 ± 160 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

260Db

Nukleonové číslo260
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,52 ± 0,13 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

Nukleonové číslo261
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,7 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

Nukleonové číslo262
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34 ± 4 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

Nukleonové číslo263
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

Nukleonové číslo264
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

265Db

Nukleonové číslo265
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

266Db

Nukleonové číslo266
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 70 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

Nukleonové číslo267
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 1,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

Nukleonové číslo268
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 3 h
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

Nukleonové číslo269
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

Nukleonové číslo270
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7 ± 1 h
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

dějiny

objevitel nebo vynálezceA. Ghiorso, et al
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1970
etymologieNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
výslovnostHA-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants