Dubn

Dubn (Db)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa105
Masa atomowa268
liczba masowa255
Grupa5
Okres7
Blokd
Protony105 p+
Neutrony150 n0
Elektrony105 e-
Animated Model atomu Bohra of Db (Dubn)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
149 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
29,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Db (Dubn)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Model atomu Bohra: Db (Dubn)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d3 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Db (Dubn)
Orbital Diagram of Db (Dubn)
stopień utlenienia5
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Dubnium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Radioactive Isotopes16

255Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,106919 ± 0,000304 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

255Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)%

256Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,107674 ± 0,000201 Da
liczba masowa256
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,4 s
spin9
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

256Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)%

257Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,107520042 ± 0,000176741 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

257Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

258Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,108972995 ± 0,000098613 Da
liczba masowa258
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,17 ± 0,36 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

258Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,109491859 ± 0,000060854 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
510 ± 160 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

259Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

260Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,111297 ± 0,0001 Da
liczba masowa260
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,52 ± 0,13 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

260Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,111979 ± 0,000118 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

261Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,114067 ± 0,000154 Da
liczba masowa262
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34 ± 4 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

262Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

263Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,114987 ± 0,00018 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

263Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,117297 ± 0,000253 Da
liczba masowa264
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

264Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

265Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,1185 ± 0,00024 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

265Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

266Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,121032 ± 0,000304 Da
liczba masowa266
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 70 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

266Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

267Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,122399 ± 0,000402 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 1,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

267Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

268Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,125669 ± 0,000568 Da
liczba masowa268
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 3 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

268Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

269Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,127911 ± 0,000669 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

269Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

270Db

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,131399 ± 0,000617 Da
liczba masowa270
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 1 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

270Db Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Ghiorso, et al
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1970
etymologiaNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
wymowaHA-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants