Dubn

Dubn (Db)

105. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa105
Masa atomowa268
liczba masowa255
Grupa5
Okres7
Blokd
proton105 p+
neutron150 n0
elektron105 e-
Animated Model atomu Bohra of Db (Dubn)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
149 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
29,3 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Db (Dubn)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Model atomu Bohra: Db (Dubn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Db (Dubn)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Db (Dubn)
Orbital Diagram of Db (Dubn)
stopień utlenienia5
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Dubnium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Natural Isotopes0

255Db

liczba masowa255
liczba neutronów150
względna masa atomowa
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

liczba masowa256
liczba neutronów151
względna masa atomowa
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,4 s
spin9
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

liczba masowa257
liczba neutronów152
względna masa atomowa
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

liczba masowa258
liczba neutronów153
względna masa atomowa
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,17 ± 0,36 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

liczba masowa259
liczba neutronów154
względna masa atomowa
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
510 ± 160 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

260Db

liczba masowa260
liczba neutronów155
względna masa atomowa
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,52 ± 0,13 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

liczba masowa261
liczba neutronów156
względna masa atomowa
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

liczba masowa262
liczba neutronów157
względna masa atomowa
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34 ± 4 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

liczba masowa263
liczba neutronów158
względna masa atomowa
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

liczba masowa264
liczba neutronów159
względna masa atomowa
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

265Db

liczba masowa265
liczba neutronów160
względna masa atomowa
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

266Db

liczba masowa266
liczba neutronów161
względna masa atomowa
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 70 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

liczba masowa267
liczba neutronów162
względna masa atomowa
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 1,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

268Db

liczba masowa268
liczba neutronów163
względna masa atomowa
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 3 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

liczba masowa269
liczba neutronów164
względna masa atomowa
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

liczba masowa270
liczba neutronów165
względna masa atomowa
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 1 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Ghiorso, et al
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1970
etymologiaNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
wymowaHA-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants