Dubnium

Dubnium (Db)

chemický prvok s protónovým číslom 105
Protónové číslo105
Atómová hmotnosť268
Nukleónové číslo255
Skupina5
Perióda7
Orbitáld
protón105 p+
Neutrón150 n0
elektrón105 e-
Animated Bohrov model atómu of Db (Dubnium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
149 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
29,3 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Db (Dubnium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohrov model atómu: Db (Dubnium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Db (Dubnium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Db (Dubnium)
Orbital Diagram of Db (Dubnium)
Oxidačné číslo5
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo4F3/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Dubnium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy16
Natural Isotopes0

255Db

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 0,4 s
Spin9
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,17 ± 0,36 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
510 ± 160 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,52 ± 0,13 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity

decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,7 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34 ± 4 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

265Db

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

266Db

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 70 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 1,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 3 h
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 1 h
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaA. Ghiorso, et al
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1970
etymológiaNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants