Dubnij

Dubnij (Db)

chemical element with the atomic number of 105
Vrstno število105
Atomska teža268
Masno število255
Skupina5
Perioda7
Blokd
proton105 p+
nevtron150 n0
elektron105 e-
Animated Bohrov model atoma of Db (Dubnij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
149 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
29,3 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Db (Dubnij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohrov model atoma: Db (Dubnij)
valence electron2
Lewis structure: Db (Dubnij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Db (Dubnij)
Orbital Diagram of Db (Dubnij)
Oksidacijsko stanje5
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število4F3/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Dubnium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

255Db

Masno število255
nevtronsko število150
relative atomic mass
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

Masno število256
nevtronsko število151
relative atomic mass
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,7 ± 0,4 s
Spin9
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

Masno število257
nevtronsko število152
relative atomic mass
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,3 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

Masno število258
nevtronsko število153
relative atomic mass
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,17 ± 0,36 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

Masno število259
nevtronsko število154
relative atomic mass
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
510 ± 160 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

260Db

Masno število260
nevtronsko število155
relative atomic mass
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,52 ± 0,13 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

Masno število261
nevtronsko število156
relative atomic mass
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,7 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

Masno število262
nevtronsko število157
relative atomic mass
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
34 ± 4 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

Masno število263
nevtronsko število158
relative atomic mass
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

Masno število264
nevtronsko število159
relative atomic mass
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

265Db

Masno število265
nevtronsko število160
relative atomic mass
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

266Db

Masno število266
nevtronsko število161
relative atomic mass
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
80 ± 70 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2007
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

Masno število267
nevtronsko število162
relative atomic mass
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2 ± 1,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

268Db

Masno število268
nevtronsko število163
relative atomic mass
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 3 h
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

Masno število269
nevtronsko število164
relative atomic mass
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

Masno število270
nevtronsko število165
relative atomic mass
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,7 ± 1 h
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljA. Ghiorso, et al
nahajališčeUnited States
datum odkritja1970
etimologijaNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants