Дубнијум

Дубнијум (Db)

chemical element with the atomic number of 105
Атомски број105
Атомска маса268
Масени број255
Група5
Периода7
Блокd
протон105 p+
неутрон150 n0
електрон105 e-
Animated Боров модел атома of Db (Дубнијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
29,3 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Db (Дубнијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Боров модел атома: Db (Дубнијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Db (Дубнијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Боров модел атома of Db (Дубнијум)
Orbital Diagram of Db (Дубнијум)
оксидациони број5
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број4F3/2
кристалографска група ()

Isotopes of Dubnium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи16
Natural Isotopes0

255Db

Масени број255
неутронски број150
атомска тежина
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

Масени број256
неутронски број151
атомска тежина
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 0,4 s
Спин9
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

Масени број257
неутронски број152
атомска тежина
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,2 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

Масени број258
неутронски број153
атомска тежина
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,17 ± 0,36 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

Масени број259
неутронски број154
атомска тежина
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
510 ± 160 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

260Db

Масени број260
неутронски број155
атомска тежина
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,52 ± 0,13 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

Масени број261
неутронски број156
атомска тежина
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,7 ± 1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

Масени број262
неутронски број157
атомска тежина
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34 ± 4 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

Масени број263
неутронски број158
атомска тежина
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 9 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

Масени број264
неутронски број159
атомска тежина
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

265Db

Масени број265
неутронски број160
атомска тежина
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

266Db

Масени број266
неутронски број161
атомска тежина
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 70 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

Масени број267
неутронски број162
атомска тежина
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 1,1 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

268Db

Масени број268
неутронски број163
атомска тежина
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 3 h
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

Масени број269
неутронски број164
атомска тежина
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

Масени број270
неутронски број165
атомска тежина
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 1 h
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

историја

откриоA. Ghiorso, et al
место открићаUnited States
датум открића1970
етимологијаNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
изговорHA-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants