Dubnium

Dubnium (Db)

grundämne
Atomnummer105
Atommassa268
masstal255
Grupp5
Period7
Blockd
proton105 p+
neutron150 n0
elektron105 e-
Animated Bohrs atommodell of Db (Dubnium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
29,3 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Db (Dubnium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohrs atommodell: Db (Dubnium)
valenselektron2
Elektronformel: Db (Dubnium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Db (Dubnium)
Orbital Diagram of Db (Dubnium)
oxidationstal5
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal4F3/2
rymdgrupp ()

Dubniumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper16
Natural Isotopes0

255Db

masstal255
neutrontal150
relative atomic mass
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
54 ms
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1976
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

masstal256
neutrontal151
relative atomic mass
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,7 ± 0,4 s
Spinn9
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

masstal257
neutrontal152
relative atomic mass
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,3 ± 0,2 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1985
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

masstal258
neutrontal153
relative atomic mass
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,17 ± 0,36 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

masstal259
neutrontal154
relative atomic mass
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
510 ± 160 ms
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

260Db

masstal260
neutrontal155
relative atomic mass
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,52 ± 0,13 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

masstal261
neutrontal156
relative atomic mass
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,7 ± 1 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

masstal262
neutrontal157
relative atomic mass
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
34 ± 4 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

masstal263
neutrontal158
relative atomic mass
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
29 ± 9 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1992
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

masstal264
neutrontal159
relative atomic mass
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)

265Db

masstal265
neutrontal160
relative atomic mass
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)

266Db

masstal266
neutrontal161
relative atomic mass
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
80 ± 70 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

masstal267
neutrontal162
relative atomic mass
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2 ± 1,1 h
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

268Db

masstal268
neutrontal163
relative atomic mass
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
29 ± 3 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

masstal269
neutrontal164
relative atomic mass
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

masstal270
neutrontal165
relative atomic mass
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,7 ± 1 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

historia

upptäckare eller uppfinnareA. Ghiorso, et al
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1970
etymologiNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
uttalHA-ni-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants