Dubnium

Dubnium (Db)

grundämne
Atomnummer105
Atommassa268
masstal255
Grupp5
Period7
Blockd
Protoner105 p+
Neutroner150 n0
Electrons105 e-
Animated Bohrs atommodell of Db (Dubnium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
29,3 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Db (Dubnium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohrs atommodell: Db (Dubnium)
valenselektron2
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Db (Dubnium)
Orbital Diagram of Db (Dubnium)
oxidationstal5
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal4F3/2
rymdgrupp ()

Dubniumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper16
Radioactive Isotopes16

255Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,106919 ± 0,000304 Da
masstal255
g-factor
Halveringstid
54 ms
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1976
Paritet+

255Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)%

256Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,107674 ± 0,000201 Da
masstal256
g-factor
Halveringstid
1,7 ± 0,4 s
Spinn9
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet-

256Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)%

257Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,107520042 ± 0,000176741 Da
masstal257
g-factor
Halveringstid
2,3 ± 0,2 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1985
Paritet+

257Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

258Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,108972995 ± 0,000098613 Da
masstal258
g-factor
0
Halveringstid
2,17 ± 0,36 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet-

258Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,109491859 ± 0,000060854 Da
masstal259
g-factor
Halveringstid
510 ± 160 ms
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet+

259Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

260Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,111297 ± 0,0001 Da
masstal260
g-factor
Halveringstid
1,52 ± 0,13 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet

260Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,111979 ± 0,000118 Da
masstal261
g-factor
Halveringstid
4,7 ± 1 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet+

261Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,114067 ± 0,000154 Da
masstal262
g-factor
Halveringstid
34 ± 4 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

262Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

263Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,114987 ± 0,00018 Da
masstal263
g-factor
Halveringstid
29 ± 9 s
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1992
Paritet+

263Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,117297 ± 0,000253 Da
masstal264
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

264Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

265Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,1185 ± 0,00024 Da
masstal265
g-factor
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

265Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

266Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,121032 ± 0,000304 Da
masstal266
g-factor
Halveringstid
80 ± 70 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

266Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

267Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,122399 ± 0,000402 Da
masstal267
g-factor
Halveringstid
2 ± 1,1 h
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet+

267Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

268Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,125669 ± 0,000568 Da
masstal268
g-factor
Halveringstid
29 ± 3 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

268Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

269Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,127911 ± 0,000669 Da
masstal269
g-factor
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

269Db Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

270Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,131399 ± 0,000617 Da
masstal270
g-factor
Halveringstid
1,7 ± 1 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

270Db Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

historia

upptäckare eller uppfinnareA. Ghiorso, et al
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1970
etymologiNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
uttalHA-ni-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants