ดุบเนียม

ดุบเนียม (Db)

chemical element with the atomic number of 105
เลขอะตอม105
มวลอะตอม268
เลขมวล255
หมู่5
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน105 p+
นิวตรอน150 n0
อิเล็กตรอน105 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Db (ดุบเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
29.3 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Db (ดุบเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: Db (ดุบเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Db (ดุบเนียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Db (ดุบเนียม)
Orbital Diagram of Db (ดุบเนียม)
สถานะออกซิเดชัน5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F3/2
space group ()

Isotopes of Dubnium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Natural Isotopes0

255Db

เลขมวล255
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
255.106919 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

เลขมวล256
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
256.107674 ± 0.000201 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.4 s
สปิน9
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

เลขมวล257
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
257.107520042 ± 0.000176741 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

เลขมวล258
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
258.108972995 ± 0.000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.17 ± 0.36 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

เลขมวล259
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
259.109491859 ± 0.000060854 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
510 ± 160 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

เลขมวล260
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
260.111297 ± 0.0001 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.52 ± 0.13 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

เลขมวล261
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
261.111979 ± 0.000118 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

เลขมวล262
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
262.114067 ± 0.000154 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34 ± 4 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

เลขมวล263
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
263.114987 ± 0.00018 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

เลขมวล264
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
264.117297 ± 0.000253 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

265Db

เลขมวล265
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
265.1185 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

266Db

เลขมวล266
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
266.121032 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 70 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

เลขมวล267
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
267.122399 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 1.1 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

เลขมวล268
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
268.125669 ± 0.000568 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 3 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

เลขมวล269
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
269.127911 ± 0.000669 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

เลขมวล270
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
270.131399 ± 0.000617 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 1 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Ghiorso, et al
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1970
ศัพทมูลวิทยาNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Db
 • element 105
 • hahnium
 • unnilpentium
 • Unp

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลdubnium
 • ฝรั่งเศสdubnium
 • อังกฤษdubnium
 • นอร์เวย์นีนอสก์dubnium
 • เดนมาร์กdubnium
 • สวีเดนdubnium
 • เยอรมันDubnium
 • ฮังการีdubnium
 • ดัตช์dubnium
 • อัมฮาราዱብኒየም
 • อารากอนDubnio
 • อาหรับدوبنيوم
 • อาเซอร์ไบจานDubnium
 • เบลารุสДубній
 • บัลแกเรียдубний
 • บังกลาডুবনিয়াম
 • บอสเนียdubnij
 • คาตาลันdubni
 • คอร์ซิกาDubniu
 • เช็กdubnium
 • ชูวัชДубни
 • เวลส์Dubniwm
 • กรีกντούμπνιο
 • เอสเปรันโตdubnio
 • สเปนdubnio
 • เอสโตเนียdubnium
 • บาสก์dubnio
 • เปอร์เซียدوبنیم
 • ฟินแลนด์dubnium
 • ฟรูลีDubni
 • ไอริชdúibniam
 • มานซ์Dubnium
 • จีนแคะdubnium
 • ฮิบรูדובניום
 • ฮินดีฟิจิDubnium
 • โครเอเชียdubnij
 • อาร์เมเนียդուբնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวdubnium
 • อินโดนีเซียdubnium
 • อีโดdubnio
 • อิตาลีdubnio
 • ญี่ปุ่นドブニウム
 • โลชบันjinmrdubni
 • ชวาDubnium
 • กันนาดาಡುಬ್ನಿಯಮ್
 • เกาหลี더브늄
 • เคิร์ดDubniyûm
 • โกมิДубний
 • ละตินdubnium
 • ลักเซมเบิร์กDubnium
 • ลิกูเรียDubnio
 • ลิทัวเนียdubnis
 • ลัตเวียdubnijs
 • มาลายาลัมഡൂബ്നിയം
 • มราฐีडब्नियम
 • มารีตะวันตกДубний
 • มาเลย์Dubnium
 • โปแลนด์dubn
 • โปรตุเกสdúbnio
 • เคชวาDubniyu
 • โรมาเนียdubniu
 • รัสเซียдубний
 • ซิซิลีdubniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียDubnijum
 • สโลวักdubnium
 • สโลวีเนียdubnij
 • แอลเบเนียdubniumi
 • เซอร์เบียдубнијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Dubnium
 • ตุรกีdubniyum
 • อุยกูร์دۇبنىي
 • ยูเครนдубній
 • อูรดูڈبنئیم
 • เวปส์Dubnii
 • เวียดนามdubni
 • วาเรย์Dubnyo
 • คัลมืยค์Дубниум
 • โยรูบาDubnium
 • จีน𨧀
 • กาลิเซียDubnio
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Dubnium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Dubnium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)dubnium
 • โปรตุเกส (บราซิล)dúbnio
 • กวางตุ้ง𨧀
 • เบรตันDubniom
 • เซบูDubnyum
 • มาซิโดเนียдубниум
 • เคิร์ดตอนกลางدوبنیۆم
 • ลาฮ์นดาڈبنئیم
 • คาซัคДубний
 • โอดิยาଡବ୍‌ନିଅମ
 • คุชราตડૂબનીયમ
 • อ็อกซิตันdubni
 • ตาตาร์дубний
 • ทมิฬதூப்னியம்
 • เนวาร์डब्नियम
 • โซมาลีDubniyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Дубн
 • จีน (จีน)𬭊
 • จีน (ตัวเต็ม)𨧀
 • จีน (ไต้หวัน)𨧀
 • จีน (ตัวย่อ)𬭊
 • อาโรมาเนียDubniu
 • อุซเบกDubniy
 • คีร์กีซДубний
 • เนปาลदुब्नियम
 • ลิมเบิร์กDubnium
 • ฮินดีडब्नियम
 • สันสกฤตडब्नियम
 • มอลตาdubnju
 • บาลีडब्नियम
 • เกลิกสกอตDubnium
 • โภชปุรีडब्नियम
 • เตลูกูడుబ్నియం
 • cdoDubnium
 • จีนมินหนานDubnium
 • อัสตูเรียสDubniu
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨧀
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨧀
 • จีน (มาเลเซีย)𬭊
 • จีน (สิงคโปร์)𬭊
 • ทิเบตཌབ་ནིམ།
 • จีนคลาสสิก𨧀
 • ตากาล็อกDubniyo
 • kbpDʊbɩnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Dubnium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาdubnio
 • ฟริเซียนเหนือDubnium
 • มองโกเลียдубни
 • จอร์เจียდუბნიუმი
 • โวลาพึคdubnin
 • ไอซ์แลนด์dubnín
 • เยอรมันต่ำDubnium
 • ทาจิกДубний
 • สวาฮีลีDubni
 • จีนอู๋𬭊
 • ซาร์เดญาDùbniu
 • พม่าဒပ်ဘ်နီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกدابنيوم
 • บัชคีร์Дубний
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์دوبنيوم
 • พัชโตډوبنيوم
 • คอร์นิชDubniom
 • บาหลีDubnium
 • บิกอลDubnyo