ดุบเนียม

ดุบเนียม (Db)

chemical element with the atomic number of 105
เลขอะตอม105
มวลอะตอม268
เลขมวล255
หมู่5
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน105 p+
นิวตรอน150 n0
Electrons105 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Db (ดุบเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
29.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Db (ดุบเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: Db (ดุบเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d3 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Db (ดุบเนียม)
Orbital Diagram of Db (ดุบเนียม)
สถานะออกซิเดชัน5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F3/2
space group ()

Isotopes of Dubnium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Radioactive Isotopes16

255Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.106919 ± 0.000304 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

255Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)%

256Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.107674 ± 0.000201 Da
เลขมวล256
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.4 s
สปิน9
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

256Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)%

257Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.107520042 ± 0.000176741 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

257Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

258Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.108972995 ± 0.000098613 Da
เลขมวล258
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.17 ± 0.36 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

258Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.109491859 ± 0.000060854 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
510 ± 160 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

259Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.111297 ± 0.0001 Da
เลขมวล260
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.52 ± 0.13 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

260Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.111979 ± 0.000118 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

261Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.114067 ± 0.000154 Da
เลขมวล262
g-factor
ครึ่งชีวิต
34 ± 4 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

262Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

263Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.114987 ± 0.00018 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

263Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.117297 ± 0.000253 Da
เลขมวล264
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

264Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

265Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.1185 ± 0.00024 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

265Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

266Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.121032 ± 0.000304 Da
เลขมวล266
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 70 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

266Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

267Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.122399 ± 0.000402 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 1.1 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

267Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.125669 ± 0.000568 Da
เลขมวล268
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 3 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

268Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

269Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.127911 ± 0.000669 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

269Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

270Db

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.131399 ± 0.000617 Da
เลขมวล270
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 1 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

270Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Ghiorso, et al
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1970
ศัพทมูลวิทยาNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
pronunciationHA-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants