Dubniyum

Dubniyum (Db)

chemical element with the atomic number of 105
Atom numarası105
Atom ağırlığı268
Kütle numarası255
Grup5
Periyot7
Blokd
proton105 p+
nötron150 n0
elektron105 e-
Animated Bohr modeli of Db (Dubniyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
29,3 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Db (Dubniyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Bohr modeli: Db (Dubniyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Db (Dubniyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Bohr modeli of Db (Dubniyum)
Orbital Diagram of Db (Dubniyum)
Yükseltgenme seviyesi5
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı4F3/2
Uzay grubu ()

Dubnium izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar16
Natural Isotopes0

255Db

Kütle numarası255
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

Kütle numarası256
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,7 ± 0,4 s
spin9
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

Kütle numarası257
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

Kütle numarası258
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,17 ± 0,36 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

Kütle numarası259
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
510 ± 160 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

260Db

Kütle numarası260
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,52 ± 0,13 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

Kütle numarası261
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,7 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

Kütle numarası262
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34 ± 4 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

Kütle numarası263
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

Kütle numarası264
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

265Db

Kütle numarası265
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)

266Db

Kütle numarası266
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80 ± 70 m
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

Kütle numarası267
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2 ± 1,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

Kütle numarası268
nötron numarası163
Bağıl atom kütlesi
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 3 h
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

Kütle numarası269
nötron numarası164
Bağıl atom kütlesi
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

Kütle numarası270
nötron numarası165
Bağıl atom kütlesi
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,7 ± 1 h
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

tarih

kâşifi ya da mucidiA. Ghiorso, et al
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1970
köken bilimiNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
telaffuzuHA-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants