Dubni

Dubni (Db)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 105, một nguyên tố rất không ổn định được tạo ra bởi va chạm nguyên tử năng lượng cao.
Số nguyên tử105
Nguyên tử khối268
số khối255
Nhóm5
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton105 p+
Nơ tron150 n0
Electrons105 e-
Animated Mô hình Bohr of Db (Dubni)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
29,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Db (Dubni)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Mô hình Bohr: Db (Dubni)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d3 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Db (Dubni)
Orbital Diagram of Db (Dubni)
trạng thái oxy hóa5
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử4F3/2
space group ()

Đồng vị của Dubni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Radioactive Isotopes16

255Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,106919 ± 0,000304 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

255Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)%

256Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,107674 ± 0,000201 Da
số khối256
g-factor
chu kỳ bán rã
1,7 ± 0,4 s
Spin9
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

256Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)%

257Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,107520042 ± 0,000176741 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

257Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

258Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,108972995 ± 0,000098613 Da
số khối258
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,17 ± 0,36 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity-

258Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,109491859 ± 0,000060854 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
510 ± 160 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity+

259Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,111297 ± 0,0001 Da
số khối260
g-factor
chu kỳ bán rã
1,52 ± 0,13 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity

260Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

261Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,111979 ± 0,000118 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
4,7 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

261Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,114067 ± 0,000154 Da
số khối262
g-factor
chu kỳ bán rã
34 ± 4 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

262Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

263Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,114987 ± 0,00018 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
29 ± 9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

263Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,117297 ± 0,000253 Da
số khối264
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

264Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

265Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,1185 ± 0,00024 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

265Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

266Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,121032 ± 0,000304 Da
số khối266
g-factor
chu kỳ bán rã
80 ± 70 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

266Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

267Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,122399 ± 0,000402 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
2 ± 1,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity+

267Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,125669 ± 0,000568 Da
số khối268
g-factor
chu kỳ bán rã
29 ± 3 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

268Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

269Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,127911 ± 0,000669 Da
số khối269
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

269Db Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

270Db

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,131399 ± 0,000617 Da
số khối270
g-factor
chu kỳ bán rã
1,7 ± 1 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

270Db Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium.svg

lịch sử

được phát hiện bởiA. Ghiorso, et al
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1970
từ nguyên họcNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
cách phát âmHA-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants