Dubni

Dubni (Db)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 105, một nguyên tố rất không ổn định được tạo ra bởi va chạm nguyên tử năng lượng cao.
Số nguyên tử105
Nguyên tử khối268
số khối255
Nhóm5
Chu kỳ7
Phân lớpd
proton105 p+
nơtron150 n0
electron105 e-
Animated Mô hình Bohr of Db (Dubni)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
149 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
29,3 g/cm³

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Db (Dubni)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
electron
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Mô hình Bohr: Db (Dubni)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Db (Dubni)
electron configuration[Rn] 5f14 6d3 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d3 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Db (Dubni)
Orbital Diagram of Db (Dubni)
trạng thái oxy hóa5
độ âm điện
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number
Mendeleev Number50
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử4F3/2
space group ()

Đồng vị của Dubni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Natural Isotopes0

255Db

số khối255
số nơtron150
relative atomic mass
255,106919 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
54 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)67%
α (α emission)

256Db

số khối256
số nơtron151
relative atomic mass
256,107674 ± 0,000201 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,7 ± 0,4 s
Spin9
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
SF (spontaneous fission)

257Db

số khối257
số nơtron152
relative atomic mass
257,107520042 ± 0,000176741 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
SF (spontaneous fission)6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

258Db

số khối258
số nơtron153
relative atomic mass
258,108972995 ± 0,000098613 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
2,17 ± 0,36 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%

259Db

số khối259
số nơtron154
relative atomic mass
259,109491859 ± 0,000060854 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
510 ± 160 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

260Db

số khối260
số nơtron155
relative atomic mass
260,111297 ± 0,0001 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,52 ± 0,13 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity

decay modeintensity
α (α emission)90.4%
SF (spontaneous fission)9.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Db

số khối261
số nơtron156
relative atomic mass
261,111979 ± 0,000118 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
4,7 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)73%
α (α emission)27%

262Db

số khối262
số nơtron157
relative atomic mass
262,114067 ± 0,000154 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
34 ± 4 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)52%
α (α emission)48%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

263Db

số khối263
số nơtron158
relative atomic mass
263,114987 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
29 ± 9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)56%
α (α emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6.9%

264Db

số khối264
số nơtron159
relative atomic mass
264,117297 ± 0,000253 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
α (α emission)

265Db

số khối265
số nơtron160
relative atomic mass
265,1185 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

266Db

số khối266
số nơtron161
relative atomic mass
266,121032 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
80 ± 70 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

267Db

số khối267
số nơtron162
relative atomic mass
267,122399 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
2 ± 1,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Db

số khối268
số nơtron163
relative atomic mass
268,125669 ± 0,000568 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
29 ± 3 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

269Db

số khối269
số nơtron164
relative atomic mass
269,127911 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

270Db

số khối270
số nơtron165
relative atomic mass
270,131399 ± 0,000617 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,7 ± 1 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%
Electron shell 105 Dubnium

lịch sử

được phát hiện bởiA. Ghiorso, et al
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1970
từ nguyên họcNamed after the city of Dubna, the site of the JINR.
cách phát âmHA-ni-em (Tiếng Anh)

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
natural abundance (cơ thể người)
0 %
natural abundance (thiên thạch)
0 %
natural abundance (Mặt Trời)
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants