Darmstadtium

Darmstadtium (Ds)

chemický prvek s atomovým číslem 110
Atomové číslo110
Atomová hmotnost281
Nukleonové číslo267
Skupina10
Perioda7
Blokd
proton110 p+
neutron157 n0
elektron110 e-
Animated Bohrův model atomu of Ds (Darmstadtium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
128 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
34,8 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Ds (Darmstadtium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Bohrův model atomu: Ds (Darmstadtium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Ds (Darmstadtium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Bohrův model atomu of Ds (Darmstadtium)
Orbital Diagram of Ds (Darmstadtium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenství
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo3D3
space group ()

Izotopy darmstadtia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy18
Natural Isotopes0

267Ds

Nukleonové číslo267
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 8 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

268Ds

Nukleonové číslo268
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

269Ds

Nukleonové číslo269
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
230 ± 110 us
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

270Ds

Nukleonové číslo270
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
205 ± 48 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

Nukleonové číslo271
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
144 ± 53 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

Nukleonové číslo272
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)

273Ds

Nukleonové číslo273
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
240 ± 100 us
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

274Ds

Nukleonové číslo274
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

Nukleonové číslo275
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

Nukleonové číslo276
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

Nukleonové číslo277
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

Nukleonové číslo278
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

Nukleonové číslo279
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
210 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

Nukleonové číslo280
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

Nukleonové číslo281
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

Nukleonové číslo282
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 3,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

Nukleonové číslo283
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

Nukleonové číslo284
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

dějiny

objevitel nebo vynálezceHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1994
etymologieNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
výslovnostoon-nun-NIL-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants