Νταρμστάντιο

Νταρμστάντιο (Ds)

chemical element with atomic number 110
Ατομικός Αριθμός110
Ατομικό βάρος281
Μαζικός αριθμός267
Ομάδα10
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο110 p+
νετρόνιο157 n0
ηλεκτρόνιο110 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ds (Νταρμστάντιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα
34,8 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Ds (Νταρμστάντιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ds (Νταρμστάντιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ds (Νταρμστάντιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ds (Νταρμστάντιο)
Orbital Diagram of Ds (Νταρμστάντιο)
Αριθμός οξείδωσης
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύλης
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός3D3
space group ()

Isotopes of Darmstadtium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

267Ds

Μαζικός αριθμός267
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10 ± 8 us
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

268Ds

Μαζικός αριθμός268
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

269Ds

Μαζικός αριθμός269
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
230 ± 110 us
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

270Ds

Μαζικός αριθμός270
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
205 ± 48 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

Μαζικός αριθμός271
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
144 ± 53 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

Μαζικός αριθμός272
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)

273Ds

Μαζικός αριθμός273
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
240 ± 100 us
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

274Ds

Μαζικός αριθμός274
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

Μαζικός αριθμός275
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

Μαζικός αριθμός276
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

Μαζικός αριθμός277
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 3 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

Μαζικός αριθμός278
αριθμός νετρονίων168
σχετική ατομική μάζα
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

Μαζικός αριθμός279
αριθμός νετρονίων169
σχετική ατομική μάζα
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
210 ± 40 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

Μαζικός αριθμός280
αριθμός νετρονίων170
σχετική ατομική μάζα
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25 ± 20 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

Μαζικός αριθμός281
αριθμός νετρονίων171
σχετική ατομική μάζα
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14 ± 3 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

Μαζικός αριθμός282
αριθμός νετρονίων172
σχετική ατομική μάζα
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 3,3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

Μαζικός αριθμός283
αριθμός νετρονίων173
σχετική ατομική μάζα
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

Μαζικός αριθμός284
αριθμός νετρονίων174
σχετική ατομική μάζα
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1994
ΕτυμολογίαNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants