Darmsztadt

Darmsztadt (Ds)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa110
Masa atomowa281
liczba masowa267
Grupa10
Okres7
Blokd
Protony110 p+
Neutrony157 n0
Elektrony110 e-
Animated Model atomu Bohra of Ds (Darmsztadt)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
34,8 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ds (Darmsztadt)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Model atomu Bohra: Ds (Darmsztadt)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d8 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ds (Darmsztadt)
Orbital Diagram of Ds (Darmsztadt)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupienia
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3D3
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Darmstadtium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Radioactive Isotopes18

267Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,143726 ± 0,000219 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10 ± 8 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

267Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

268Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,143477 ± 0,000324 Da
liczba masowa268
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

268Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

269Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,144750965 ± 0,000033712 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
230 ± 110 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

269Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

270Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,14458662 ± 0,000042163 Da
liczba masowa270
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
205 ± 48 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

270Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
271,145951 ± 0,000104 Da
liczba masowa271
g-factor
czas połowicznego rozpadu
144 ± 53 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość

271Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,146091 ± 0,000456 Da
liczba masowa272
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

272Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%

273Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,148455 ± 0,000152 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
240 ± 100 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

273Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

274Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
274,149434 ± 0,000418 Da
liczba masowa274
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

274Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
275,152085 ± 0,000366 Da
liczba masowa275
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

275Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

276Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,153022 ± 0,000588 Da
liczba masowa276
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

276Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,155763 ± 0,000421 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

277Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

278Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,157007 ± 0,000548 Da
liczba masowa278
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

278Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,159984 ± 0,000649 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
210 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

279Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,161375 ± 0,000803 Da
liczba masowa280
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

280Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
281,164545 ± 0,000529 Da
liczba masowa281
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

281Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
282,166174 ± 0,000322 Da
liczba masowa282
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 3,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

282Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

283Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
283,169437 ± 0,000537 Da
liczba masowa283
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

283Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Ds

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
284,171187 ± 0,000537 Da
liczba masowa284
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

284Ds Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 110 Darmstadtium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1994
etymologiaNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
wymowaoon-nun-NIL-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants