Darmsztadt

Darmsztadt (Ds)

110. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa110
Masa atomowa281
liczba masowa267
Grupa10
Okres7
Blokd
proton110 p+
neutron157 n0
elektron110 e-
Animated Model atomu Bohra of Ds (Darmsztadt)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
34,8 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ds (Darmsztadt)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Model atomu Bohra: Ds (Darmsztadt)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Ds (Darmsztadt)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Model atomu Bohra of Ds (Darmsztadt)
Orbital Diagram of Ds (Darmsztadt)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupienia
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3D3
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Darmstadtium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Natural Isotopes0

267Ds

liczba masowa267
liczba neutronów157
względna masa atomowa
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 8 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

268Ds

liczba masowa268
liczba neutronów158
względna masa atomowa
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

269Ds

liczba masowa269
liczba neutronów159
względna masa atomowa
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
230 ± 110 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

270Ds

liczba masowa270
liczba neutronów160
względna masa atomowa
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
205 ± 48 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

liczba masowa271
liczba neutronów161
względna masa atomowa
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
144 ± 53 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

liczba masowa272
liczba neutronów162
względna masa atomowa
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)

273Ds

liczba masowa273
liczba neutronów163
względna masa atomowa
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
240 ± 100 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

274Ds

liczba masowa274
liczba neutronów164
względna masa atomowa
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

liczba masowa275
liczba neutronów165
względna masa atomowa
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

liczba masowa276
liczba neutronów166
względna masa atomowa
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

liczba masowa277
liczba neutronów167
względna masa atomowa
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

liczba masowa278
liczba neutronów168
względna masa atomowa
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

liczba masowa279
liczba neutronów169
względna masa atomowa
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
210 ± 40 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

liczba masowa280
liczba neutronów170
względna masa atomowa
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

liczba masowa281
liczba neutronów171
względna masa atomowa
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

liczba masowa282
liczba neutronów172
względna masa atomowa
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 3,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

liczba masowa283
liczba neutronów173
względna masa atomowa
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

liczba masowa284
liczba neutronów174
względna masa atomowa
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1994
etymologiaNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
wymowaoon-nun-NIL-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants