Darmstadtium

Darmstadtium (Ds)

chemický prvok s protónovým číslom 110
Protónové číslo110
Atómová hmotnosť281
Nukleónové číslo267
Skupina10
Perióda7
Orbitáld
protón110 p+
Neutrón157 n0
elektrón110 e-
Animated Bohrov model atómu of Ds (Darmstadtium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
128 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
34,8 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ds (Darmstadtium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Bohrov model atómu: Ds (Darmstadtium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Ds (Darmstadtium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Bohrov model atómu of Ds (Darmstadtium)
Orbital Diagram of Ds (Darmstadtium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matter
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3D3
Priestorová grupa ()

Isotopes of Darmstadtium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy18
Natural Isotopes0

267Ds

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 8 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

269Ds

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
230 ± 110 us
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
205 ± 48 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

Nukleónové číslo271
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
144 ± 53 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

273Ds

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
240 ± 100 us
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

Nukleónové číslo274
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

Nukleónové číslo275
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 3 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
210 ± 40 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 20 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

Nukleónové číslo281
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

Nukleónové číslo282
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 3,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

Nukleónové číslo283
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

Nukleónové číslo284
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miesto nálezuGermany
dátum objavu1994
etymológiaNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants