Darmštatij

Darmštatij (Ds)

chemical element with atomic number 110
Vrstno število110
Atomska teža281
Masno število267
Skupina10
Perioda7
Blokd
proton110 p+
nevtron157 n0
elektron110 e-
Animated Bohrov model atoma of Ds (Darmštatij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
128 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
34,8 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Ds (Darmštatij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Bohrov model atoma: Ds (Darmštatij)
valence electron1
Lewis structure: Ds (Darmštatij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Bohrov model atoma of Ds (Darmštatij)
Orbital Diagram of Ds (Darmštatij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matter
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število3D3
Prostorska skupina ()

Isotopes of Darmstadtium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

267Ds

Masno število267
nevtronsko število157
relative atomic mass
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10 ± 8 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

268Ds

Masno število268
nevtronsko število158
relative atomic mass
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

269Ds

Masno število269
nevtronsko število159
relative atomic mass
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
230 ± 110 us
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

270Ds

Masno število270
nevtronsko število160
relative atomic mass
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
205 ± 48 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

Masno število271
nevtronsko število161
relative atomic mass
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
144 ± 53 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

Masno število272
nevtronsko število162
relative atomic mass
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)

273Ds

Masno število273
nevtronsko število163
relative atomic mass
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
240 ± 100 us
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

274Ds

Masno število274
nevtronsko število164
relative atomic mass
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

Masno število275
nevtronsko število165
relative atomic mass
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

Masno število276
nevtronsko število166
relative atomic mass
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

Masno število277
nevtronsko število167
relative atomic mass
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 3 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

Masno število278
nevtronsko število168
relative atomic mass
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

Masno število279
nevtronsko število169
relative atomic mass
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
210 ± 40 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

Masno število280
nevtronsko število170
relative atomic mass
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25 ± 20 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

Masno število281
nevtronsko število171
relative atomic mass
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

Masno število282
nevtronsko število172
relative atomic mass
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,2 ± 3,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2016
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

Masno število283
nevtronsko število173
relative atomic mass
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

Masno število284
nevtronsko število174
relative atomic mass
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nahajališčeGermany
datum odkritja1994
etimologijaNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants