Дармштатијум

Дармштатијум (Ds)

chemical element with atomic number 110
Атомски број110
Атомска маса281
Масени број267
Група10
Периода7
Блокd
протон110 p+
неутрон157 n0
електрон110 e-
Animated Боров модел атома of Ds (Дармштатијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
34,8 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Ds (Дармштатијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Боров модел атома: Ds (Дармштатијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Ds (Дармштатијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Боров модел атома of Ds (Дармштатијум)
Orbital Diagram of Ds (Дармштатијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материје
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број3D3
кристалографска група ()

Isotopes of Darmstadtium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи18
Natural Isotopes0

267Ds

Масени број267
неутронски број157
атомска тежина
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 8 us
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

268Ds

Масени број268
неутронски број158
атомска тежина
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

269Ds

Масени број269
неутронски број159
атомска тежина
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
230 ± 110 us
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

270Ds

Масени број270
неутронски број160
атомска тежина
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
205 ± 48 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

Масени број271
неутронски број161
атомска тежина
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
144 ± 53 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

Масени број272
неутронски број162
атомска тежина
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)

273Ds

Масени број273
неутронски број163
атомска тежина
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
240 ± 100 us
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

274Ds

Масени број274
неутронски број164
атомска тежина
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

Масени број275
неутронски број165
атомска тежина
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

Масени број276
неутронски број166
атомска тежина
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

Масени број277
неутронски број167
атомска тежина
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 3 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

Масени број278
неутронски број168
атомска тежина
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

Масени број279
неутронски број169
атомска тежина
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
210 ± 40 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

Масени број280
неутронски број170
атомска тежина
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 20 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

Масени број281
неутронски број171
атомска тежина
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14 ± 3 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

Масени број282
неутронски број172
атомска тежина
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 3,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

Масени број283
неутронски број173
атомска тежина
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

Масени број284
неутронски број174
атомска тежина
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

историја

откриоHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
место открићаGermany
датум открића1994
етимологијаNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
изговорoon-nun-NIL-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants