Darmstadtium

Darmstadtium (Ds)

grundämne
Atomnummer110
Atommassa281
masstal267
Grupp10
Period7
Blockd
Protoner110 p+
Neutroner157 n0
Electrons110 e-
Animated Bohrs atommodell of Ds (Darmstadtium)

Egenskaper

atomradie
molvolym
kovalent radie
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
34,8 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Ds (Darmstadtium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Bohrs atommodell: Ds (Darmstadtium)
valenselektron2
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d8 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Ds (Darmstadtium)
Orbital Diagram of Ds (Darmstadtium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillstånd
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal3D3
rymdgrupp ()

Darmstadtiumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper18
Radioactive Isotopes18

267Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,143726 ± 0,000219 Da
masstal267
g-factor
Halveringstid
10 ± 8 us
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet+

267Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

268Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,143477 ± 0,000324 Da
masstal268
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

268Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

269Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,144750965 ± 0,000033712 Da
masstal269
g-factor
Halveringstid
230 ± 110 us
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

269Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

270Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,14458662 ± 0,000042163 Da
masstal270
g-factor
0
Halveringstid
205 ± 48 us
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2001
Paritet+

270Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,145951 ± 0,000104 Da
masstal271
g-factor
Halveringstid
144 ± 53 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1998
Paritet

271Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,146091 ± 0,000456 Da
masstal272
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

272Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)%

273Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,148455 ± 0,000152 Da
masstal273
g-factor
Halveringstid
240 ± 100 us
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet

273Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

274Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,149434 ± 0,000418 Da
masstal274
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

274Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,152085 ± 0,000366 Da
masstal275
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

275Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

276Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,153022 ± 0,000588 Da
masstal276
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

276Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,155763 ± 0,000421 Da
masstal277
g-factor
Halveringstid
6 ± 3 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

277Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

278Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,157007 ± 0,000548 Da
masstal278
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

278Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,159984 ± 0,000649 Da
masstal279
g-factor
Halveringstid
210 ± 40 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

279Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,161375 ± 0,000803 Da
masstal280
g-factor
0
Halveringstid
25 ± 20 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1999
Paritet+

280Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,164545 ± 0,000529 Da
masstal281
g-factor
Halveringstid
14 ± 3 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

281Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,166174 ± 0,000322 Da
masstal282
g-factor
0
Halveringstid
4,2 ± 3,3 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2016
Paritet+

282Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

283Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,169437 ± 0,000537 Da
masstal283
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

283Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,171187 ± 0,000537 Da
masstal284
g-factor
0
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

284Ds Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 110 Darmstadtium.svg

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1994
etymologiNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
uttaloon-nun-NIL-i-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants