Darmstadtium

Darmstadtium (Ds)

grundämne
Atomnummer110
Atommassa281
masstal267
Grupp10
Period7
Blockd
proton110 p+
neutron157 n0
elektron110 e-
Animated Bohrs atommodell of Ds (Darmstadtium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
34,8 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Ds (Darmstadtium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Bohrs atommodell: Ds (Darmstadtium)
valenselektron1
Elektronformel: Ds (Darmstadtium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced Bohrs atommodell of Ds (Darmstadtium)
Orbital Diagram of Ds (Darmstadtium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillstånd
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal3D3
rymdgrupp ()

Darmstadtiumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper18
Natural Isotopes0

267Ds

masstal267
neutrontal157
relative atomic mass
267,143726 ± 0,000219 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10 ± 8 us
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

268Ds

masstal268
neutrontal158
relative atomic mass
268,143477 ± 0,000324 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)

269Ds

masstal269
neutrontal159
relative atomic mass
269,144750965 ± 0,000033712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
230 ± 110 us
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

270Ds

masstal270
neutrontal160
relative atomic mass
270,14458662 ± 0,000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
205 ± 48 us
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2001
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

masstal271
neutrontal161
relative atomic mass
271,145951 ± 0,000104 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
144 ± 53 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1998
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

masstal272
neutrontal162
relative atomic mass
272,146091 ± 0,000456 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)

273Ds

masstal273
neutrontal163
relative atomic mass
273,148455 ± 0,000152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
240 ± 100 us
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

274Ds

masstal274
neutrontal164
relative atomic mass
274,149434 ± 0,000418 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

masstal275
neutrontal165
relative atomic mass
275,152085 ± 0,000366 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

masstal276
neutrontal166
relative atomic mass
276,153022 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

masstal277
neutrontal167
relative atomic mass
277,155763 ± 0,000421 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6 ± 3 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

masstal278
neutrontal168
relative atomic mass
278,157007 ± 0,000548 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

masstal279
neutrontal169
relative atomic mass
279,159984 ± 0,000649 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
210 ± 40 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

masstal280
neutrontal170
relative atomic mass
280,161375 ± 0,000803 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
25 ± 20 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1999
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

masstal281
neutrontal171
relative atomic mass
281,164545 ± 0,000529 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
14 ± 3 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

masstal282
neutrontal172
relative atomic mass
282,166174 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,2 ± 3,3 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2016
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

masstal283
neutrontal173
relative atomic mass
283,169437 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

masstal284
neutrontal174
relative atomic mass
284,171187 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1994
etymologiNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
uttaloon-nun-NIL-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants