ดาร์มลตัดเชียม

ดาร์มลตัดเชียม (Ds)

chemical element with atomic number 110
เลขอะตอม110
มวลอะตอม281
เลขมวล267
หมู่10
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน110 p+
นิวตรอน157 n0
Electrons110 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
34.8 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
แบบจำลองของบอร์: Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d8 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
Orbital Diagram of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matter
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3D3
space group ()

Isotopes of Darmstadtium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Radioactive Isotopes18

267Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.143726 ± 0.000219 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
10 ± 8 us
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

267Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.143477 ± 0.000324 Da
เลขมวล268
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

268Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

269Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.144750965 ± 0.000033712 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
230 ± 110 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

269Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.14458662 ± 0.000042163 Da
เลขมวล270
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
205 ± 48 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

270Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
271.145951 ± 0.000104 Da
เลขมวล271
g-factor
ครึ่งชีวิต
144 ± 53 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity

271Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.146091 ± 0.000456 Da
เลขมวล272
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

272Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

273Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.148455 ± 0.000152 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
240 ± 100 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

273Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
274.149434 ± 0.000418 Da
เลขมวล274
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

274Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
275.152085 ± 0.000366 Da
เลขมวล275
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

275Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

276Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.153022 ± 0.000588 Da
เลขมวล276
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

276Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.155763 ± 0.000421 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

277Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

278Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.157007 ± 0.000548 Da
เลขมวล278
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

278Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.159984 ± 0.000649 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
210 ± 40 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

279Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.161375 ± 0.000803 Da
เลขมวล280
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25 ± 20 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

280Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
281.164545 ± 0.000529 Da
เลขมวล281
g-factor
ครึ่งชีวิต
14 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

281Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
282.166174 ± 0.000322 Da
เลขมวล282
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 3.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

282Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

283Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
283.169437 ± 0.000537 Da
เลขมวล283
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

283Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
284.171187 ± 0.000537 Da
เลขมวล284
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

284Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 110 Darmstadtium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1994
ศัพทมูลวิทยาNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants