ดาร์มลตัดเชียม

ดาร์มลตัดเชียม (Ds)

chemical element with atomic number 110
เลขอะตอม110
มวลอะตอม281
เลขมวล267
หมู่10
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน110 p+
นิวตรอน157 n0
อิเล็กตรอน110 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
34.8 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
แบบจำลองของบอร์: Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d9 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d9 7s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
Orbital Diagram of Ds (ดาร์มลตัดเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matter
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3D3
space group ()

Isotopes of Darmstadtium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Natural Isotopes0

267Ds

เลขมวล267
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
267.143726 ± 0.000219 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 8 us
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

เลขมวล268
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
268.143477 ± 0.000324 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

269Ds

เลขมวล269
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
269.144750965 ± 0.000033712 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
230 ± 110 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

เลขมวล270
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
270.14458662 ± 0.000042163 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
205 ± 48 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Ds

เลขมวล271
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
271.145951 ± 0.000104 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
144 ± 53 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

เลขมวล272
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
272.146091 ± 0.000456 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

273Ds

เลขมวล273
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
273.148455 ± 0.000152 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
240 ± 100 us
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

เลขมวล274
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
274.149434 ± 0.000418 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Ds

เลขมวล275
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
275.152085 ± 0.000366 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

276Ds

เลขมวล276
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
276.153022 ± 0.000588 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Ds

เลขมวล277
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
277.155763 ± 0.000421 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

278Ds

เลขมวล278
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
278.157007 ± 0.000548 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Ds

เลขมวล279
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
279.159984 ± 0.000649 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
210 ± 40 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

เลขมวล280
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
280.161375 ± 0.000803 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 20 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

เลขมวล281
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
281.164545 ± 0.000529 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

เลขมวล282
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
282.166174 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 3.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

283Ds

เลขมวล283
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
283.169437 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Ds

เลขมวล284
เลขนิวตรอน174
น้ำหนักอะตอม
284.171187 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 110 Darmstadtium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1994
ศัพทมูลวิทยาNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
pronunciationoon-nun-NIL-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Ds
 • element 110
 • Uun
 • ununnilium

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลdarmstadtium
 • ฝรั่งเศสdarmstadtium
 • อังกฤษdarmstadtium
 • รัสเซียдармштадтий
 • สวีเดนdarmstadtium
 • นอร์เวย์นีนอสก์darmstadtium
 • เดนมาร์กdarmstadtium
 • ฟินแลนด์darmstadtium
 • ฮังการีdarmstadtium
 • ดัตช์darmstadtium
 • สเปนdarmstatio
 • โปรตุเกสdarmstácio
 • เยอรมันDarmstadtium
 • อัมฮาราዳርምስታድቲየም
 • อารากอนDarmstadtio
 • อาหรับدارمشتاتيوم
 • อาเซอร์ไบจานDarmştadtium
 • เบลารุสДармштатый
 • บัลแกเรียдармщатий
 • บังกลาডার্মস্টাটিয়াম
 • บอสเนียDarmštatij
 • คาตาลันdarmstadti
 • คอร์ซิกาDarmstadtiu
 • เช็กdarmstadtium
 • ชูวัชДармштадти
 • เวลส์Darmstadtiwm
 • กรีกνταρμστάντιο
 • เอสเปรันโตdarmŝtatio
 • เอสโตเนียdarmstadtium
 • บาสก์darmstadtio
 • เปอร์เซียدارمشتادیم
 • ฟรูลีDarmstadti
 • กาลิเซียdarmstadtio
 • มานซ์Darmstadtium
 • จีนแคะdarmstadtium
 • ฮิบรูדרמשטטיום
 • ฮินดีฟิจิDarmstadtium
 • โครเอเชียdarmštatij
 • อินเตอร์ลิงกัวdarmstadtium
 • อินโดนีเซียdarmstadtium
 • อีโดdarmstatio
 • อิตาลีdarmstadtio
 • ญี่ปุ่นダームスタチウム
 • โลชบันjinmrdarmctati
 • ชวาDarmstadtium
 • กันนาดาಡರ್ಮ್‌ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್
 • เกาหลี다름슈타튬
 • เคิร์ดDarmstadtiyûm
 • โกมิДармштадтий
 • ละตินdarmstadtium
 • ลักเซมเบิร์กDarmstadtium
 • ลิกูเรียDarmstadtio
 • ลิทัวเนียdarmštatis
 • ลัตเวียdarmštatijs
 • มาลายาลัมഡാംഷ്റ്റാറ്റിയം
 • มราฐีडार्मस्टॅटियम
 • มารีตะวันตกДармштадтий
 • มาเลย์Darmstadtium
 • โปแลนด์darmsztadt
 • เคชวาDarmstadtiyu
 • โรมาเนียdarmstadtiu
 • ซิซิลีdarmstadtiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียDarmštatijum
 • สโลวักdarmštátium
 • สโลวีเนียdarmštatij
 • แอลเบเนียdarmstadtiumi
 • เซอร์เบียдармштатијум
 • สวาฮีลีdarmstadti
 • ตุรกีdarmstadtiyum
 • อุยกูร์دارمستادتىي
 • ยูเครนдармштадтій
 • อูรดูڈارمسٹادیئم
 • เวปส์Darmštadtii
 • เวียดนามdarmstadti
 • วาเรย์Darmstadtyo
 • คัลมืยค์Дармштадтиум
 • โยรูบาDarmstadtium
 • จีน𫟼
 • เบรตันDarmstadtiom
 • เซบูDarmstadtyo
 • มาซิโดเนียдармштатиум
 • เคิร์ดตอนกลางدارمشتاتیۆم
 • โอดิยาଡାର୍ମ୍‌ଷ୍ଟାଡ଼୍‌ସିଅମ
 • คุชราตડાર્મસ્ટેડીયમ
 • อ็อกซิตันdarmstadti
 • ตาตาร์дармштадтий
 • ลาฮ์นดาڈارمسٹیڈیم
 • ทมิฬடார்ம்சிட்டாட்டியம்
 • โซมาลีDarmstadtiyaam
 • คาซัคДармштадтий
 • จีน (จีน)𫟼
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • กวางตุ้ง
 • จีน (ตัวย่อ)𫟼
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Дармштат
 • เนวาร์दार्मस्तादतियम
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียDarmstadtiu
 • อาร์เมเนียդարմշտադտիում
 • เนปาลडार्मश्‌टाटियम
 • มอลตาdarmstadtju
 • ฮินดีडार्म्स्टेडशियम
 • ไอริชDarmstaidtiam
 • เกลิกสกอตDarmstadtium
 • สันสกฤตउनउननिलियम
 • เตลูกูడామ్‌స్టాటియం
 • azbدارمشتادیوم
 • cdoDarmstadtium
 • จีนมินหนานDarmstadtium
 • บาลีउनउननिलियम
 • อุซเบกDarmshtadtiy
 • โภชปุรีडार्मश्टाटियम
 • อัสตูเรียสdarmstadiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)darmstadtium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)𫟼
 • จีน (สิงคโปร์)𫟼
 • โปรตุเกส (บราซิล)darmstácio
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกDarmstadtyo
 • เยอรมันต่ำDarmstadtium
 • ลิมเบิร์กDarmstadtium
 • kbpDarmɩsɩtatɩyɔm
 • มองโกเลียдармштадти
 • แอฟริกานส์Darmstadtium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาdarmstatio
 • โวลาพึคdarmstatin
 • ไอซ์แลนด์darmstatín
 • ทาจิกДармштадтий
 • ฟริเซียนเหนือDarmstadtium
 • ซาร์เดญาDarmstàdtiu
 • จีนอู๋𫟼
 • พม่าဒမ်စတဒ်တီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกدارماشتاديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์دارمشتاتيوم
 • พัชโตدارمسټادتيوم
 • บัชคีร์Дармштадтий
 • คอร์นิชDarmstadtiom
 • บาหลีDarmstadtium
 • จอร์เจียდარმშტადტიუმი