Darmstadti

Darmstadti (Ds)

Nguyên tố hóa học thứ 110 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử110
Nguyên tử khối281
số khối267
Nhóm10
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton110 p+
Nơ tron157 n0
Electrons110 e-
Animated Mô hình Bohr of Ds (Darmstadti)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
128 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
34,8 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Ds (Darmstadti)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Mô hình Bohr: Ds (Darmstadti)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d8 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ds (Darmstadti)
Orbital Diagram of Ds (Darmstadti)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chất
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number70
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử3D3
space group ()

Đồng vị của Darmstadti

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền18
Radioactive Isotopes18

267Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,143726 ± 0,000219 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
10 ± 8 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

267Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

268Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,143477 ± 0,000324 Da
số khối268
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

268Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

269Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,144750965 ± 0,000033712 Da
số khối269
g-factor
chu kỳ bán rã
230 ± 110 us
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

269Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

270Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,14458662 ± 0,000042163 Da
số khối270
g-factor
0
chu kỳ bán rã
205 ± 48 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

270Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,145951 ± 0,000104 Da
số khối271
g-factor
chu kỳ bán rã
144 ± 53 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity

271Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)75%
α (α emission)25%

272Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,146091 ± 0,000456 Da
số khối272
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

272Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

273Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,148455 ± 0,000152 Da
số khối273
g-factor
chu kỳ bán rã
240 ± 100 us
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity

273Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

274Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,149434 ± 0,000418 Da
số khối274
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

274Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,152085 ± 0,000366 Da
số khối275
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

275Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

276Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,153022 ± 0,000588 Da
số khối276
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

276Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,155763 ± 0,000421 Da
số khối277
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 3 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

277Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

278Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,157007 ± 0,000548 Da
số khối278
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

278Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,159984 ± 0,000649 Da
số khối279
g-factor
chu kỳ bán rã
210 ± 40 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

279Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)88%
α (α emission)12%

280Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,161375 ± 0,000803 Da
số khối280
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25 ± 20 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

280Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

281Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,164545 ± 0,000529 Da
số khối281
g-factor
chu kỳ bán rã
14 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

281Ds Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%
α (α emission)10%

282Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,166174 ± 0,000322 Da
số khối282
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,2 ± 3,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

282Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

283Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,169437 ± 0,000537 Da
số khối283
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

283Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Ds

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,171187 ± 0,000537 Da
số khối284
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

284Ds Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 110 Darmstadtium

lịch sử

được phát hiện bởiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1994
từ nguyên họcNamed after the city of Darmstadt, Germany where GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research is located.
cách phát âmoon-nun-NIL-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants