ดิสโพรเซียม

ดิสโพรเซียม (Dy)

element with the atomic number of 66
เลขอะตอม66
มวลอะตอม162.5
เลขมวล164
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน66 p+
นิวตรอน98 n0
Electrons66 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Dy (ดิสโพรเซียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
107 pm
Crystal Radius
121 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
231 pm
ความหนาแน่น
8.55 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.93905 eV/particle
ionization energy of Dy (ดิสโพรเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
291 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
290.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 28, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Dy (ดิสโพรเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Dy (ดิสโพรเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f10 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Dy (ดิสโพรเซียม)
Orbital Diagram of Dy (ดิสโพรเซียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.22
Electrophilicity
0.8854697492974827 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,840.15 K
จุดหลอมเหลว
1,685.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
10.7 W/(m K)
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
28.16 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000091 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000545 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000885625 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.046603
magnetic ordering
Curie temperature
87 K
Néel temperature
178 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
41 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
25 GPa
Young's modulus
61 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.25
อัตราเร็วของเสียง
2,710 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0.2
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes32

138Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.9625 ± 0.00054 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

138Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

139Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.959527 ± 0.000537 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
600 ± 200 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

139Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.95402 ± 0.00043 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

140Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.95128 ± 0.00032 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 140 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

141Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.946194 ± 0.000782 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

142Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.943994332 ± 0.000014 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.6 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

143Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.939269512 ± 0.0000077 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

144Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.937473992 ± 0.000007 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

145Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.932844526 ± 0.000007187 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
33.2 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

146Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.931082712 ± 0.0000095 Da
เลขมวล147
g-factor
-1.83 ± 0.018
ครึ่งชีวิต
67 ± 7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

147Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.927149944 ± 0.000009365 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

148Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.927327516 ± 0.000009858 Da
เลขมวล149
g-factor
-0.034 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.14 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.62 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

149Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.925593068 ± 0.000004636 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.17 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

150Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.926191279 ± 0.000003486 Da
เลขมวล151
g-factor
-0.27 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
17.9 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

151Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.924725274 ± 0.00000493 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.02 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

152Dy Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.925771729 ± 0.000004295 Da
เลขมวล153
g-factor
-0.20342857142857 ± 0.0017142857142857
ครึ่งชีวิต
6.4 ± 0.1 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

153Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.92442892 ± 0.000007977 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3 ± 1.5 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

154Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

155Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.925758049 ± 0.000010354 Da
เลขมวล155
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.2 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.96 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

155Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

natural abundance
0.056 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
155.924283593 ± 0.00000106 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

156Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

157Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.925469555 ± 0.000005532 Da
เลขมวล157
g-factor
-0.20066666666667 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
8.14 ± 0.04 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

157Dy Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

natural abundance
0.095 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
157.924414817 ± 0.000002509 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

158Dy Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

159Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.925745938 ± 0.000001544 Da
เลขมวล159
g-factor
-0.236 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
144.4 ± 0.2 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.37 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

159Dy Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

natural abundance
2.329 ± 0.018
น้ำหนักอะตอม
159.925203578 ± 0.000000751 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

161Dy

natural abundance
18.889 ± 0.042
น้ำหนักอะตอม
160.926939425 ± 0.000000748 Da
เลขมวล161
g-factor
-0.1916 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.51 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

162Dy

natural abundance
25.475 ± 0.036
น้ำหนักอะตอม
161.926804507 ± 0.000000746 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

163Dy

natural abundance
24.896 ± 0.042
น้ำหนักอะตอม
162.928737221 ± 0.000000744 Da
เลขมวล163
g-factor
0.2684 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.65 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

164Dy

natural abundance
28.26 ± 0.054
น้ำหนักอะตอม
163.929180819 ± 0.000000746 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

165Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.931709402 ± 0.000000748 Da
เลขมวล165
g-factor
-0.148 ± 0.0017142857142857
ครึ่งชีวิต
2.332 ± 0.004 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

165Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.93281281 ± 0.000000862 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
81.6 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

166Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.935682415 ± 0.0000043 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.08 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

167Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.937134977 ± 0.000150303 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

168Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.940315231 ± 0.000322781 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
39 ± 8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

169Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.94234 ± 0.000215 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
54.9 ± 8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

170Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.946312 ± 0.000215 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.07 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

171Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.948728 ± 0.000322 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

172Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.953043 ± 0.000429 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

173Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.955845 ± 0.000537 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

174Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

175Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.960569 ± 0.000537 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

175Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Dy

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.963918 ± 0.000537 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

176Dy Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Dysprosium1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาGreek: dysprositos (hard to get at).
pronunciationdis-PRO-si-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000091 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000027 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564