ดิสโพรเซียม

ดิสโพรเซียม (Dy)

element with the atomic number of 66
เลขอะตอม66
มวลอะตอม162.5
เลขมวล164
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน66 p+
นิวตรอน98 n0
อิเล็กตรอน66 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Dy (ดิสโพรเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
107 pm
Crystal Radius
121 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
231 pm
ความหนาแน่น
8.55 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ดิสโพรเซียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.93905 eV/particle
ionization energy of Dy (ดิสโพรเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
291 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
290.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 28, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Dy (ดิสโพรเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Dy (ดิสโพรเซียม)
electron configuration[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Dy (ดิสโพรเซียม)
Orbital Diagram of Dy (ดิสโพรเซียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.22
Electrophilicity Index
0.8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,840.15 K
จุดหลอมเหลว
1,685.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
10.7 W/(m K)
thermal expansion
0.00001 1/K
molar heat capacity
28.16 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000091 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000545 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000885625 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.046603
magnetic ordering
Curie temperature
87 K
Néel temperature
178 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
41 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
25 GPa
Young's modulus
61 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.25
อัตราเร็วของเสียง
2,710 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0.2
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

เลขมวล138
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
137.9625 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

เลขมวล139
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
138.959527 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
600 ± 200 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

เลขมวล140
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
139.95402 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

เลขมวล141
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
140.95128 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 140 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

เลขมวล142
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
141.946194 ± 0.000782 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

เลขมวล143
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
142.943994332 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.6 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

เลขมวล144
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
143.939269512 ± 0.0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

เลขมวล145
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
144.937473992 ± 0.000007 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

เลขมวล146
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
145.932844526 ± 0.000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.2 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

เลขมวล147
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
146.931082712 ± 0.0000095 Da
g-factor
-1.83 ± 0.018
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
67 ± 7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

เลขมวล148
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
147.927149944 ± 0.000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

เลขมวล149
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
148.927327516 ± 0.000009858 Da
g-factor
-0.034 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.14 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.62 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

เลขมวล150
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
149.925593068 ± 0.000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.17 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

เลขมวล151
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
150.926191279 ± 0.000003486 Da
g-factor
-0.27 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.9 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

เลขมวล152
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
151.924725274 ± 0.00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.02 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

เลขมวล153
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
152.925771729 ± 0.000004295 Da
g-factor
-0.20342857142857 ± 0.0017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.4 ± 0.1 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

เลขมวล154
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
153.92442892 ± 0.000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 1.5 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

เลขมวล155
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
154.925758049 ± 0.000010354 Da
g-factor
-0.22466666666667 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.2 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.96 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

เลขมวล156
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
155.924283593 ± 0.00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0.056 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

เลขมวล157
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
156.925469555 ± 0.000005532 Da
g-factor
-0.20066666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.14 ± 0.04 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

เลขมวล158
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
157.924414817 ± 0.000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

เลขมวล159
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
158.925745938 ± 0.000001544 Da
g-factor
-0.236 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
144.4 ± 0.2 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.37 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

เลขมวล160
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
159.925203578 ± 0.000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2.329 ± 0.018
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

161Dy

เลขมวล161
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
160.926939425 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.1916 ± 0.0012
natural abundance
18.889 ± 0.042
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.51 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

162Dy

เลขมวล162
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
161.926804507 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25.475 ± 0.036
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

163Dy

เลขมวล163
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
162.928737221 ± 0.000000744 Da
g-factor
0.2684 ± 0.0016
natural abundance
24.896 ± 0.042
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.65 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

164Dy

เลขมวล164
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
163.929180819 ± 0.000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28.26 ± 0.054
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

165Dy

เลขมวล165
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
164.931709402 ± 0.000000748 Da
g-factor
-0.148 ± 0.0017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.332 ± 0.004 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.48 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

เลขมวล166
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
165.93281281 ± 0.000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.6 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

เลขมวล167
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
166.935682415 ± 0.0000043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.08 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

เลขมวล168
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
167.937134977 ± 0.000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

เลขมวล169
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
168.940315231 ± 0.000322781 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

เลขมวล170
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
169.94234 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54.9 ± 8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

เลขมวล171
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
170.946312 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.07 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

เลขมวล172
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
171.948728 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

เลขมวล173
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
172.953043 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

เลขมวล174
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
173.955845 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

เลขมวล175
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
174.960569 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

เลขมวล176
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
175.963918 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาGreek: dysprositos (hard to get at).
pronunciationdis-PRO-si-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000091 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000027 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564

alias

 • Dy

การแปล

 • ฝรั่งเศสdysprosium
 • อังกฤษdysprosium
 • เยอรมันDysprosium
 • อัมฮาราዲስፕሮሲየም
 • อาหรับديسبروسيوم
 • อาเซอร์ไบจานDisprozium
 • เบลารุสДыспрозій
 • บัลแกเรียдиспросий
 • บังกลาডিসপ্রোজিয়াম
 • บอสเนียdisprozij
 • คาตาลันdisprosi
 • คอร์ซิกาDisprosiu
 • เช็กdysprosium
 • ชูวัชДиспрози
 • เวลส์Dysprosiwm
 • เดนมาร์กdysprosium
 • กรีกδυσπρόσιο
 • เอสเปรันโตdisprozio
 • สเปนdisprosio
 • เอสโตเนียDüsproosium
 • บาสก์disprosio
 • เปอร์เซียدیسپروزیم
 • ฟินแลนด์dysprosium
 • ฟรูลีDisprosi
 • ไอริชdiospróisiam
 • กาลิเซียDisprosio
 • มานซ์Dysproshum
 • จีนแคะdysprosium
 • ฮิบรูדיספרוסיום
 • ฮินดีडिसप्रोसियम
 • ฮินดีฟิจิDysprosium
 • โครเอเชียDisprozij
 • ฮังการีdiszprózium
 • อาร์เมเนียդիսպրոզիում
 • อินเตอร์ลิงกัวdysprosium
 • อินโดนีเซียdisprosium
 • อีโดdisprozio
 • อิตาลีdisprosio
 • ญี่ปุ่นジスプロシウム
 • โลชบันjinmrdisprosi
 • ชวาDisprosium
 • จอร์เจียდისპროზიუმი
 • เกาหลี디스프로슘
 • โกมิДиспрозий
 • ละตินdysprosium
 • ลักเซมเบิร์กDysprosium
 • ลิกูเรียDisprosio
 • ลิทัวเนียDisprozis
 • ลัตเวียdisprozijs
 • มาลายาลัมഡിസ്പ്രോസിയം
 • มราฐีडिस्प्रोसियम
 • มารีตะวันตกДиспрозий
 • มาเลย์Disprosium
 • พม่าဒိုင်စပရိုဆီယမ်
 • ดัตช์dysprosium
 • นอร์เวย์นีนอสก์dysprosium
 • อ็อกซิตันDispròsi
 • โปแลนด์dysproz
 • ลาฮ์นดาڈائیسپورسیم
 • โปรตุเกสdisprósio
 • เคชวาDisprosyu
 • โรมาเนียdisprosiu
 • รัสเซียдиспрозий
 • ซาคาДиспрозиум
 • ซิซิลีdisprosiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียDisprozijum
 • สโลวักdysprózium
 • สโลวีเนียDisprozij
 • แอลเบเนียDisprosiumi
 • เซอร์เบียдиспрозијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Dysprosium
 • สวีเดนdysprosium
 • สวาฮีลีDisprosi
 • ทมิฬடிசிப்ரோசியம்
 • ตุรกีDisprozyum
 • อุยกูร์دىسپروزىي
 • ยูเครนдиспрозій
 • อูรดูڈسپروزیئم
 • เวปส์Disprozii
 • เวียดนามdysprosi
 • วาเรย์Disprosyo
 • คัลมืยค์Диспрозиум
 • โยรูบาDysprosium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลdysprosium
 • เบรตันDisproziom
 • เซบูDisprosyo
 • มาซิโดเนียДиспрозиум
 • เคิร์ดตอนกลางدیسپرۆزیۆم
 • โอดิยาଡାଇସ୍ପ୍ରୋସିଅମ
 • คุชราตડીસ્પ્રોસીયમ
 • สกอตส์dysprosium
 • พีดมอนต์Dispròsi
 • ตาตาร์Диспрозий
 • คาซัคДиспрозий
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Дыспроз
 • เนวาร์डिस्प्रोसियम
 • อาโรมาเนียDisprosiu
 • อุซเบกDisproziy
 • คีร์กีซДиспрозий
 • ลิมเบิร์กDysprosium
 • สันสกฤตडिस्प्रोसियम
 • มอลตาdisprosju
 • โปรตุเกส (บราซิล)disprósio
 • เนปาลडिस्प्रोसियम
 • บาลีडिस्प्रोसियम
 • เตลูกูడిస్ప్రోసియం
 • cdoDysprosium
 • จีนมินหนานDysprosium
 • โภชปุรีडिस्प्रोसियम
 • อัสตูเรียสDisprosiu
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกдиспрозий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาdisprosio
 • ตากาล็อกDisprosiyo
 • แอฟริกานส์Disprosium
 • kbpTɩsɩprɔsɩyɔm
 • oloDisprouzii
 • ฟริเซียนเหนือDüsproosium
 • มองโกเลียдиспрози
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • กันนาดาಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್
 • เกลิกสกอตDiospròsium
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาDispròsiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)dysprosium
 • อาหรับโมร็อกโกديسپروزيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ديسبروسيوم
 • พัชโตډيسپروسيوم
 • บัชคีร์Диспрозий
 • คอร์นิชDysprosiom
 • บาหลีDisprosium
 • ปัญจาบਡਿਸਪ੍ਰੋਜ਼ੀਅਮ
 • ยูกันดาDesipolosiyaamu