Erbium

Erbium (Er)

chemický prvek s atomovým číslem 68
Atomové číslo68
Atomová hmotnost167.259
Nukleonové číslo166
Skupina
Perioda6
Blokf
proton68 p+
neutron98 n0
elektron68 e-
Animated Bohrův model atomu of Er (Erbium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
165 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Van der Waalsův poloměr
229 pm
hustota
9,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Erbium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Er (Erbium)
měrné skupenské teplo varu
317 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
316,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 30, 8, 2
Bohrův model atomu: Er (Erbium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Er (Erbium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Er (Erbium)
Orbital Diagram of Er (Erbium)
Oxidační číslo0, 2, 3
elektronegativita
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 141,15 K
Teplota tání
1 802,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000122 1/K
Molární tepelná kapacita
28,12 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,168 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,2 MS/m
rezistivita
0,00000086 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Curieova teplota
32 K
Néelova teplota
82 K
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
44 GPa
modul pružnosti ve smyku
28 GPa
modul pružnosti v tahu
70 GPa
Poissonova konstanta
0,24
rychlost zvuku
2 830 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
165
Neutron Mass Absorption
0,036
kvantové číslo3H6
space group194 (P63/mmc)

Izotopy erbia

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

Nukleonové číslo142
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
141,970016 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

143Er

Nukleonové číslo143
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
142,966548 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2005
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

Nukleonové číslo144
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
143,9607 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

Nukleonové číslo145
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
144,957874 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
900 ± 200 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

Nukleonové číslo146
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
145,952418357 ± 0,000007197 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1993
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

Nukleonové číslo147
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
146,949964456 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2 ± 1,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

Nukleonové číslo148
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
147,944735026 ± 0,000011 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

Nukleonové číslo149
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
148,942306 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

Nukleonové číslo150
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
149,937915524 ± 0,000018458 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,5 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

Nukleonové číslo151
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
150,937448567 ± 0,000017681 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,5 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

Nukleonové číslo152
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
151,935050347 ± 0,000009478 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

Nukleonové číslo153
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
152,93508635 ± 0,000009967 Da
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,1 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

Nukleonové číslo154
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
153,932790799 ± 0,000005325 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,73 ± 0,09 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

Nukleonové číslo155
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
154,93321571 ± 0,00000652 Da
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

Nukleonové číslo156
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
155,931065926 ± 0,00002644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,5 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

Nukleonové číslo157
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
156,931922652 ± 0,000028454 Da
g-factor
-0,274 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,65 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

Nukleonové číslo158
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
157,929893474 ± 0,000027074 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,29 ± 0,06 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

Nukleonové číslo159
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
158,93069079 ± 0,00000391 Da
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

Nukleonové číslo160
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
159,929077193 ± 0,000026029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,58 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

Nukleonové číslo161
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
160,93000353 ± 0,000009419 Da
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,21 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

Nukleonové číslo162
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
161,928787299 ± 0,000000811 Da
g-factor
0
natural abundance
0,139 ± 0,005
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

Nukleonové číslo163
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
162,930039908 ± 0,000004967 Da
g-factor
0,2224 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
datum objevu1953
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

Nukleonové číslo164
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
163,929207739 ± 0,000000755 Da
g-factor
0
natural abundance
1,601 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

Nukleonové číslo165
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
164,930733482 ± 0,000000985 Da
g-factor
0,2564 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,36 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

Nukleonové číslo166
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
165,930301067 ± 0,000000358 Da
g-factor
0
natural abundance
33,503 ± 0,036
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

167Er

Nukleonové číslo167
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
166,932056192 ± 0,000000306 Da
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
natural abundance
22,869 ± 0,009
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

168Er

Nukleonové číslo168
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
167,932378282 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
26,978 ± 0,018
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

169Er

Nukleonové číslo169
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
168,934598444 ± 0,000000326 Da
g-factor
0,9656 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,392 ± 0,018 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

170Er

Nukleonové číslo170
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
169,935471933 ± 0,000001488 Da
g-factor
0
natural abundance
14,91 ± 0,036
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
α (α emission)

171Er

Nukleonové číslo171
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
170,938037372 ± 0,000001511 Da
g-factor
0,2628 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,516 ± 0,002 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

172Er

Nukleonové číslo172
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
171,939363461 ± 0,000004253 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,3 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

173Er

Nukleonové číslo173
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
172,9424 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,434 ± 0,017 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

174Er

Nukleonové číslo174
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
173,94423 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

175Er

Nukleonové číslo175
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
174,94777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

176Er

Nukleonové číslo176
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
175,94994 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

177Er

Nukleonové číslo177
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
176,95399 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

178Er

Nukleonové číslo178
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
177,956779 ± 0,00064 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

179Er

Nukleonové číslo179
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
178,961267 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

Nukleonové číslo180
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
179,96438 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

dějiny

objevitel nebo vynálezceCarl Mosander
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1843
etymologieNamed after the Swedish town, Ytterby.
výslovnostUR-bi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
3,5 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000087 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238