ไอน์สไตเนียม

ไอน์สไตเนียม (Es)

chemical element with the atomic number of 99
เลขอะตอม99
มวลอะตอม252
เลขมวล239
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน99 p+
นิวตรอน140 n0
Electrons99 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Es (ไอน์สไตเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111.6 pm
Crystal Radius
125.6 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
8.84 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Es (ไอน์สไตเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Es (ไอน์สไตเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Es (ไอน์สไตเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f11 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Es (ไอน์สไตเนียม)
Orbital Diagram of Es (ไอน์สไตเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,133.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancesilver-colored
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
quantum number5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Radioactive Isotopes20

239Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.06831 ± 0.000322 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

239Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

240Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.068949 ± 0.000393 Da
เลขมวล240
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 1.7 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

240Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.068592 ± 0.000248 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

241Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

242Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.069567 ± 0.000276 Da
เลขมวล242
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.8 ± 1.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

242Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.069508 ± 0.000222 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.1 ± 1.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

243Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)1%

244Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.070881 ± 0.000195 Da
เลขมวล244
g-factor
ครึ่งชีวิต
37 ± 4 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

244Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.071192 ± 0.000178 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.11 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

245Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.072806474 ± 0.000096538 Da
เลขมวล246
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 0.5 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

246Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.073621929 ± 0.00002087 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.55 ± 0.26 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

247Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

248Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.075469 ± 0.000056 Da
เลขมวล248
g-factor
ครึ่งชีวิต
24 ± 3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

248Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.076409 ± 0.000032 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
102.2 ± 0.6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

249Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.078611 ± 0.000107 Da
เลขมวล250
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.1 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity

250Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

251Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.079991431 ± 0.000005676 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
33 ± 1 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

251Es Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.082979173 ± 0.000053736 Da
เลขมวล252
g-factor
ครึ่งชีวิต
471.7 ± 1.9 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

252Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.084821241 ± 0.000001341 Da
เลขมวล253
g-factor
1.1714285714286 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
20.47 ± 0.03 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
6.7 ± 0.8
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

253Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.088024337 ± 0.000003152 Da
เลขมวล254
g-factor
ครึ่งชีวิต
275.7 ± 0.5 d
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

254Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.090273504 ± 0.000011612 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
39.8 ± 1.2 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

255Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.093597 ± 0.000107 Da
เลขมวล256
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.6 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

256Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.095979 ± 0.000441 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 0.2 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

257Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

258Es

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.09952 ± 0.00043 Da
เลขมวล258
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

258Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
α (α emission)%
Einsteinium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Argonne, Los Alamos, U of Calif
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1952
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants