Europ

Europ (Eu)

63. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa63
Masa atomowa151.964
liczba masowa153
Grupa
Okres6
Blokf
proton63 p+
neutron90 n0
elektron63 e-
Animated Model atomu Bohra of Eu (Europ)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
117 pm
Crystal Radius
131 pm
promień van der Waalsa
235 pm
gęstość
5,24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Europ0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,670385 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Eu (Europ)
ciepło parowania
176 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
177,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 25, 8, 2
Model atomu Bohra: Eu (Europ)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Eu (Europ)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Eu (Europ)
Orbital Diagram of Eu (Europ)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
1,1104548254099753 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 802,15 K
Temperatura topnienia
1 095,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
13,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000035 1/K
molar heat capacity
27,66 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,182 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,0000009 m Ω
nadprzewodnictwo
1,8 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
90,5 K
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
8,3 GPa
moduł Kirchhoffa
7,9 GPa
moduł Younga
18 GPa
współczynnik Poissona
0,15
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
4 570
Neutron Mass Absorption
0,6
liczby kwantowe8S7/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

liczba masowa130
liczba neutronów67
względna masa atomowa
129,964022 ± 0,000578 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

liczba masowa131
liczba neutronów68
względna masa atomowa
130,957634 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

liczba masowa132
liczba neutronów69
względna masa atomowa
131,954696 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

liczba masowa133
liczba neutronów70
względna masa atomowa
132,94929 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

liczba masowa134
liczba neutronów71
względna masa atomowa
133,946537 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
500 ± 200 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

liczba masowa135
liczba neutronów72
względna masa atomowa
134,94187 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

liczba masowa136
liczba neutronów73
względna masa atomowa
135,93962 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

liczba masowa137
liczba neutronów74
względna masa atomowa
136,935430719 ± 0,0000047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

liczba masowa138
liczba neutronów75
względna masa atomowa
137,933709 ± 0,00003 Da
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

liczba masowa139
liczba neutronów76
względna masa atomowa
138,929792307 ± 0,000014117 Da
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

liczba masowa140
liczba neutronów77
względna masa atomowa
139,928087633 ± 0,000055328 Da
g-factor
1,362 ± 0,013
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,51 ± 0,02 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

liczba masowa141
liczba neutronów78
względna masa atomowa
140,924931734 ± 0,000013568 Da
g-factor
1,3944 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,7 ± 0,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

liczba masowa142
liczba neutronów79
względna masa atomowa
141,923446719 ± 0,000032268 Da
g-factor
1,532 ± 0,019
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

liczba masowa143
liczba neutronów80
względna masa atomowa
142,920298678 ± 0,000011793 Da
g-factor
1,4656 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,59 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

liczba masowa144
liczba neutronów81
względna masa atomowa
143,918819481 ± 0,00001158 Da
g-factor
1,888 ± 0,013
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

liczba masowa145
liczba neutronów82
względna masa atomowa
144,916272659 ± 0,000003285 Da
g-factor
1,5932 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,93 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

liczba masowa146
liczba neutronów83
względna masa atomowa
145,917210852 ± 0,000006451 Da
g-factor
0,3555 ± 0,00275
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,61 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

liczba masowa147
liczba neutronów84
względna masa atomowa
146,91675244 ± 0,000002758 Da
g-factor
1,486 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,1 ± 0,6 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

liczba masowa148
liczba neutronów85
względna masa atomowa
147,918091288 ± 0,000010693 Da
g-factor
0,4668 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54,5 ± 0,5 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

liczba masowa149
liczba neutronów86
względna masa atomowa
148,917936875 ± 0,00000419 Da
g-factor
1,4224 ± 0,0024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93,1 ± 0,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

150Eu

liczba masowa150
liczba neutronów87
względna masa atomowa
149,919707092 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,5404 ± 0,0022
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,9 ± 0,9 y
spin5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

liczba masowa151
liczba neutronów88
względna masa atomowa
150,919856606 ± 0,000001251 Da
g-factor
1,3854 ± 0,001
abundancja naturalna
47,81 ± 0,06
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 1,2 Ey
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

152Eu

liczba masowa152
liczba neutronów89
względna masa atomowa
151,92175098 ± 0,000001252 Da
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,517 ± 0,006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

liczba masowa153
liczba neutronów90
względna masa atomowa
152,921236789 ± 0,000001257 Da
g-factor
0,61176 ± 0,00044
abundancja naturalna
52,19 ± 0,06
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
data odkrycia1933
parzystość+

154Eu

liczba masowa154
liczba neutronów91
względna masa atomowa
153,922985699 ± 0,000001275 Da
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,592 ± 0,003 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

liczba masowa155
liczba neutronów92
względna masa atomowa
154,922899847 ± 0,000001343 Da
g-factor
0,6064 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,742 ± 0,008 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Eu

liczba masowa156
liczba neutronów93
względna masa atomowa
155,924762976 ± 0,000003791 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,19 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Eu

liczba masowa157
liczba neutronów94
względna masa atomowa
156,925432556 ± 0,000004545 Da
g-factor
0,6 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,18 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Eu

liczba masowa158
liczba neutronów95
względna masa atomowa
157,927782192 ± 0,000002181 Da
g-factor
1,44 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,9 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Eu

liczba masowa159
liczba neutronów96
względna masa atomowa
158,929099512 ± 0,000004637 Da
g-factor
0,552 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Eu

liczba masowa160
liczba neutronów97
względna masa atomowa
159,931836982 ± 0,00000097 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,6 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Eu

liczba masowa161
liczba neutronów98
względna masa atomowa
160,933663991 ± 0,000011164 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,2 ± 2,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Eu

liczba masowa162
liczba neutronów99
względna masa atomowa
161,936958329 ± 0,00000141 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Eu

liczba masowa163
liczba neutronów100
względna masa atomowa
162,93926551 ± 0,00000097 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Eu

liczba masowa164
liczba neutronów101
względna masa atomowa
163,942852943 ± 0,000002219 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,16 ± 0,19 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Eu

liczba masowa165
liczba neutronów102
względna masa atomowa
164,94554007 ± 0,000005596 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,53 ± 0,25 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

liczba masowa166
liczba neutronów103
względna masa atomowa
165,949813 ± 0,000107 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,24 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

liczba masowa167
liczba neutronów104
względna masa atomowa
166,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,51 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

liczba masowa168
liczba neutronów105
względna masa atomowa
167,957863 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
200 ± 100 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

liczba masowa169
liczba neutronów106
względna masa atomowa
168,961717 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

170Eu

liczba masowa170
liczba neutronów107
względna masa atomowa
169,96687 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

historia

odkrywca lub wynalazcaEugène Demarçay
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1901
etymologiaNamed for the continent of Europe.
wymowayoo-RO-pi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00000013 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000059 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784