Europ

Europ (Eu)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa63
Masa atomowa151.964
liczba masowa153
Grupa
Okres6
Blokf
Protony63 p+
Neutrony90 n0
Elektrony63 e-
Animated Model atomu Bohra of Eu (Europ)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
117 pm
Crystal Radius
131 pm
promień van der Waalsa
235 pm
gęstość
5,24 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,670385 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Eu (Europ)
ciepło parowania
176 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
177,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 25, 8, 2
Model atomu Bohra: Eu (Europ)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Eu (Europ)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f7 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Eu (Europ)
Orbital Diagram of Eu (Europ)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
1,1104548254099753 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 802,15 K
Temperatura topnienia
1 095,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
13,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000035 1/K
molar heat capacity
27,66 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,182 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,0000009 m Ω
nadprzewodnictwo
1,8 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
90,5 K
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
8,3 GPa
moduł Kirchhoffa
7,9 GPa
moduł Younga
18 GPa
współczynnik Poissona
0,15
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
4 570
Neutron Mass Absorption
0,6
liczby kwantowe8S7/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes39

130Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,964022 ± 0,000578 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość+

130Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,957634 ± 0,000429 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

131Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,954696 ± 0,000429 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

132Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

133Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,94929 ± 0,00032 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

133Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,946537 ± 0,000322 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
500 ± 200 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

134Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,94187 ± 0,00021 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

135Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

136Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,93962 ± 0,00021 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

136Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,935430719 ± 0,0000047 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

137Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,933709 ± 0,00003 Da
liczba masowa138
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

138Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

139Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,929792307 ± 0,000014117 Da
liczba masowa139
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
czas połowicznego rozpadu
17,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość

139Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,928087633 ± 0,000055328 Da
liczba masowa140
g-factor
1,362 ± 0,013
czas połowicznego rozpadu
1,51 ± 0,02 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

140Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,924931734 ± 0,000013568 Da
liczba masowa141
g-factor
1,3944 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
40,7 ± 0,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
data odkrycia1977
parzystość+

141Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,923446719 ± 0,000032268 Da
liczba masowa142
g-factor
1,532 ± 0,019
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
data odkrycia1966
parzystość+

142Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,920298678 ± 0,000011793 Da
liczba masowa143
g-factor
1,4656 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
2,59 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
data odkrycia1965
parzystość+

143Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,918819481 ± 0,00001158 Da
liczba masowa144
g-factor
1,888 ± 0,013
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
data odkrycia1965
parzystość+

144Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,916272659 ± 0,000003285 Da
liczba masowa145
g-factor
1,5932 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
5,93 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość+

145Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,917210852 ± 0,000006451 Da
liczba masowa146
g-factor
0,3555 ± 0,00275
czas połowicznego rozpadu
4,61 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
data odkrycia1957
parzystość-

146Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,91675244 ± 0,000002758 Da
liczba masowa147
g-factor
1,486 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
24,1 ± 0,6 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

147Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,918091288 ± 0,000010693 Da
liczba masowa148
g-factor
0,4668 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
54,5 ± 0,5 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
data odkrycia1951
parzystość-

148Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,917936875 ± 0,00000419 Da
liczba masowa149
g-factor
1,4224 ± 0,0024
czas połowicznego rozpadu
93,1 ± 0,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
data odkrycia1959
parzystość+

149Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

150Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,919707092 ± 0,000006688 Da
liczba masowa150
g-factor
0,5404 ± 0,0022
czas połowicznego rozpadu
36,9 ± 0,9 y
spin5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
data odkrycia1950
parzystość-

150Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
47,81 ± 0,06
względna masa atomowa
150,919856606 ± 0,000001251 Da
liczba masowa151
g-factor
1,3854 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 1,2 Ey
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
data odkrycia1933
parzystość+

151Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

152Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,92175098 ± 0,000001252 Da
liczba masowa152
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
czas połowicznego rozpadu
13,517 ± 0,006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość-

152Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

abundancja naturalna
52,19 ± 0,06
względna masa atomowa
152,921236789 ± 0,000001257 Da
liczba masowa153
g-factor
0,61176 ± 0,00044
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
data odkrycia1933
parzystość+

154Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,922985699 ± 0,000001275 Da
liczba masowa154
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
8,592 ± 0,003 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
data odkrycia1947
parzystość-

154Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,922899847 ± 0,000001343 Da
liczba masowa155
g-factor
0,6064 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
4,742 ± 0,008 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
data odkrycia1947
parzystość+

155Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,924762976 ± 0,000003791 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
15,19 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

156Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,925432556 ± 0,000004545 Da
liczba masowa157
g-factor
0,6 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
15,18 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość+

157Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,927782192 ± 0,000002181 Da
liczba masowa158
g-factor
1,44 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
45,9 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
data odkrycia1951
parzystość-

158Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,929099512 ± 0,000004637 Da
liczba masowa159
g-factor
0,552 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

159Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,931836982 ± 0,00000097 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42,6 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

160Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,933663991 ± 0,000011164 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,2 ± 2,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

161Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,936958329 ± 0,00000141 Da
liczba masowa162
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

162Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,93926551 ± 0,00000097 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

163Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,942852943 ± 0,000002219 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,16 ± 0,19 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość-

164Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,94554007 ± 0,000005596 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,53 ± 0,25 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość+

165Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,949813 ± 0,000107 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,24 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość-

166Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

167Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,953011 ± 0,000429 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,51 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

167Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,957863 ± 0,000429 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
200 ± 100 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

168Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

169Eu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,961717 ± 0,000537 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

169Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

170Eu

abundancja naturalna
względna masa atomowa
169,96687 ± 0,000537 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

170Eu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Eu-Block

historia

odkrywca lub wynalazcaEugène Demarçay
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1901
etymologiaNamed for the continent of Europe.
wymowayoo-RO-pi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000059 %
Abundance in Sun
0,00000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784