Fluor

Fluor (F)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa9
Masa atomowa18.998403163
liczba masowa19
Grupa17
Okres2
Blokp
Protony9 p+
Neutrony10 n0
Elektrony9 e-
Animated Model atomu Bohra of F (Fluor)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
50 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
64 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
promień van der Waalsa
147 pm
gęstość
0,001553 g/cm³
energia
proton affinity
340,1 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,4011897 eV/particle
potencjał jonizacyjny
17,42282 eV/particle
potencjał jonizacyjny of F (Fluor)
ciepło parowania
6,54 kJ/mol
ciepło topnienia
0,51 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
79,335 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 7
Model atomu Bohra: F (Fluor)
elektron walencyjny7
Lewis structure: F (Fluor)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p5
Enhanced Model atomu Bohra of F (Fluor)
Orbital Diagram of F (Fluor)
stopień utlenienia-1, 0
elektroujemność
3.98
Electrophilicity
3,865807423136221 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseDiatomic
Temperatura wrzenia
85,04 K
Temperatura topnienia
53,48 K
ciśnienie krytyczne
5,1724 MPa
Temperatura krytyczna
144,41 K
punkt potrójny
53,48 K
90 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
1,000195
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,028 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,824 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (MCL)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
315,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
AllotropesDifluorine
Przekrój czynny
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy18
Radioactive Isotopes16

13F

abundancja naturalna
względna masa atomowa
13,045121 ± 0,000537 Da
liczba masowa13
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

13F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

14F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
14,034315196 ± 0,000044142 Da
liczba masowa14
g-factor
czas połowicznego rozpadu
500 ± 60 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

14F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

15F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,017785139 ± 0,000015029 Da
liczba masowa15
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

15F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

16F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,011460278 ± 0,000005758 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość-

16F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

17F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
17,002095237 ± 0,000000266 Da
liczba masowa17
g-factor
1,88852 ± 0,00012
czas połowicznego rozpadu
64,37 ± 0,027 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
data odkrycia1934
parzystość+

17F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
18,000937324 ± 0,000000497 Da
liczba masowa18
g-factor
czas połowicznego rozpadu
109,734 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

18F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
liczba masowa19
g-factor
5,256642 ± 0,000008
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

20F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,999981252 ± 0,000000031 Da
liczba masowa20
g-factor
1,046675 ± 0,000045
czas połowicznego rozpadu
11,0062 ± 0,008 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
data odkrycia1935
parzystość+

20F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

21F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,999948893 ± 0,000001932 Da
liczba masowa21
g-factor
1,56776 ± 0,00048
czas połowicznego rozpadu
4,158 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
data odkrycia1955
parzystość+

21F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

22F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,002998812 ± 0,00001331 Da
liczba masowa22
g-factor
0,6736 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
4,23 ± 0,04 s
spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
data odkrycia1965
parzystość+

22F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,003526875 ± 0,00003577 Da
liczba masowa23
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,14 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

23F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,00809937 ± 0,000104853 Da
liczba masowa24
g-factor
czas połowicznego rozpadu
384 ± 16 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

24F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,012167727 ± 0,000103535 Da
liczba masowa25
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

25F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)%

26F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,020048065 ± 0,000114898 Da
liczba masowa26
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

26F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)%

27F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,026981897 ± 0,000129037 Da
liczba masowa27
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

27F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)%

28F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,035860448 ± 0,000129198 Da
liczba masowa28
g-factor
czas połowicznego rozpadu
46 zs
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

28F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

29F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,043103 ± 0,000564 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

29F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

30F

abundancja naturalna
względna masa atomowa
30,052561 ± 0,000537 Da
liczba masowa30
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

30F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

31F

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,061023 ± 0,000574 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

31F Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Liquid fluorine tighter crop

historia

odkrywca lub wynalazcaHenri Moissan
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1886
etymologiaLatin: fluere (flow).
wymowaFLU-eh-reen (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
585 mg/kg
Abundance in Oceans
1,3 mg/L
Abundance in Human Body
0,0037 %
Abundance in Meteor
0,0087 %
Abundance in Sun
0,00005 %
Ilość we Wszechświecie
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724