Fluor

Fluor (F)

dziewiąty pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa9
Masa atomowa18.998403163
liczba masowa19
Grupa17
Okres2
Blokp
proton9 p+
neutron10 n0
elektron9 e-
Animated Model atomu Bohra of F (Fluor)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
50 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
64 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
promień van der Waalsa
147 pm
gęstość
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fluor0102030405060708090100110120130140150pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
340,1 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,4011897 eV/particle
potencjał jonizacyjny
17,42282 eV/particle
potencjał jonizacyjny of F (Fluor)
ciepło parowania
6,54 kJ/mol
ciepło topnienia
0,51 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
79,335 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 7
Model atomu Bohra: F (Fluor)
elektron walencyjny7
Lewis structure: F (Fluor)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Model atomu Bohra of F (Fluor)
Orbital Diagram of F (Fluor)
stopień utlenienia-1, 0
elektroujemność
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterDiatomic
Temperatura wrzenia
85,04 K
Temperatura topnienia
53,48 K
ciśnienie krytyczne
5,1724 MPa
Temperatura krytyczna
144,41 K
punkt potrójny
53,48 K
90 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
1,000195
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,028 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,824 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (MCL)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
Polaryzowalność
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Przekrój czynny
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy18
Natural Isotopes1

13F

liczba masowa13
liczba neutronów4
względna masa atomowa
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

14F

liczba masowa14
liczba neutronów5
względna masa atomowa
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
500 ± 60 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

15F

liczba masowa15
liczba neutronów6
względna masa atomowa
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

16F

liczba masowa16
liczba neutronów7
względna masa atomowa
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

17F

liczba masowa17
liczba neutronów8
względna masa atomowa
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,37 ± 0,027 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

liczba masowa18
liczba neutronów9
względna masa atomowa
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
109,734 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

liczba masowa19
liczba neutronów10
względna masa atomowa
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

20F

liczba masowa20
liczba neutronów11
względna masa atomowa
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,0062 ± 0,008 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

21F

liczba masowa21
liczba neutronów12
względna masa atomowa
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,158 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

22F

liczba masowa22
liczba neutronów13
względna masa atomowa
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,23 ± 0,04 s
spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

liczba masowa23
liczba neutronów14
względna masa atomowa
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,14 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

liczba masowa24
liczba neutronów15
względna masa atomowa
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
384 ± 16 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

liczba masowa25
liczba neutronów16
względna masa atomowa
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

liczba masowa26
liczba neutronów17
względna masa atomowa
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

liczba masowa27
liczba neutronów18
względna masa atomowa
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

liczba masowa28
liczba neutronów19
względna masa atomowa
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46 zs
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

29F

liczba masowa29
liczba neutronów20
względna masa atomowa
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

liczba masowa30
liczba neutronów21
względna masa atomowa
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

31F

liczba masowa31
liczba neutronów22
względna masa atomowa
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

historia

odkrywca lub wynalazcaHenri Moissan
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1886
etymologiaLatin: fluere (flow).
wymowaFLU-eh-reen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
585 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
1,3 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,0037 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0087 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00005 %
Ilość we Wszechświecie
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724