Flo

Flo (F)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 9, một loại khí màu vàng nhạt cực độc của nhóm halogen
Số nguyên tử9
Nguyên tử khối18.998403163
số khối19
Nhóm17
Chu kỳ2
Phân lớpp
Prô ton9 p+
Nơ tron10 n0
Electrons9 e-
Animated Mô hình Bohr of F (Flo)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
50 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Bán kính van der Waals
147 pm
mật độ
0,001553 g/cm³
năng lượng
proton affinity
340,1 kJ/mol
Ái lực điện tử
3,4011897 eV/particle
ionization energy
17,42282 eV/particle
ionization energy of F (Flo)
Nhiệt bay hơi
6,54 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
0,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79,335 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 7
Mô hình Bohr: F (Flo)
Electron hóa trị7
Cấu trúc Lewis: F (Flo)
Cấu hình electron[He] 2s2 2p5
Enhanced Mô hình Bohr of F (Flo)
Orbital Diagram of F (Flo)
trạng thái oxy hóa-1, 0
độ âm điện
3.98
Electrophilicity
3,865807423136221 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseDiatomic
Nhiệt độ sôi
85,04 K
Nhiệt độ nóng chảy
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
điểm ba trạng thái
53,48 K
90 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
1,000195
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,028 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểMột nghiêng tâm đáy (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcHalôgen, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
315,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
AllotropesDifluorine
Neutron cross section
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
Số lượng tử2P3/2
space group15 (C12/c1)

Đồng vị của Flo

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền18
Radioactive Isotopes16

13F

natural abundance
relative atomic mass
13,045121 ± 0,000537 Da
số khối13
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

13F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

14F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
14,034315196 ± 0,000044142 Da
số khối14
g-factor
chu kỳ bán rã
500 ± 60 ys
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

14F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

15F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
15,017785139 ± 0,000015029 Da
số khối15
g-factor
chu kỳ bán rã
1,1 ± 0,3 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

15F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

16F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
16,011460278 ± 0,000005758 Da
số khối16
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21 ± 5 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1964
parity-

16F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

17F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
17,002095237 ± 0,000000266 Da
số khối17
g-factor
1,88852 ± 0,00012
chu kỳ bán rã
64,37 ± 0,027 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
ngày khám phá1934
parity+

17F Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
18,000937324 ± 0,000000497 Da
số khối18
g-factor
chu kỳ bán rã
109,734 ± 0,008 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

18F Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

natural abundance
100
relative atomic mass
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
số khối19
g-factor
5,256642 ± 0,000008
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

20F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,999981252 ± 0,000000031 Da
số khối20
g-factor
1,046675 ± 0,000045
chu kỳ bán rã
11,0062 ± 0,008 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
ngày khám phá1935
parity+

20F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

21F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,999948893 ± 0,000001932 Da
số khối21
g-factor
1,56776 ± 0,00048
chu kỳ bán rã
4,158 ± 0,02 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
ngày khám phá1955
parity+

21F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

22F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,002998812 ± 0,00001331 Da
số khối22
g-factor
0,6736 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
4,23 ± 0,04 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
ngày khám phá1965
parity+

22F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,003526875 ± 0,00003577 Da
số khối23
g-factor
chu kỳ bán rã
2,23 ± 0,14 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

23F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,00809937 ± 0,000104853 Da
số khối24
g-factor
chu kỳ bán rã
384 ± 16 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

24F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,012167727 ± 0,000103535 Da
số khối25
g-factor
chu kỳ bán rã
80 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

25F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)%

26F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,020048065 ± 0,000114898 Da
số khối26
g-factor
chu kỳ bán rã
8,2 ± 0,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

26F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)%

27F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,026981897 ± 0,000129037 Da
số khối27
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 0,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

27F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)%

28F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,035860448 ± 0,000129198 Da
số khối28
g-factor
chu kỳ bán rã
46 zs
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

28F Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

29F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,043103 ± 0,000564 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

29F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

30F

natural abundance
relative atomic mass
30,052561 ± 0,000537 Da
số khối30
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

30F Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

31F

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,061023 ± 0,000574 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

31F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Liquid fluorine tighter crop

lịch sử

được phát hiện bởiHenri Moissan
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1886
từ nguyên họcLatin: fluere (flow).
cách phát âmFLU-eh-reen (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
585 mg/kg
Abundance in Oceans
1,3 mg/L
Abundance in Human Body
0,0037 %
Abundance in Meteor
0,0087 %
Abundance in Sun
0,00005 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724