Żelazo

Żelazo (Fe)

26. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa26
Masa atomowa55.845
liczba masowa56
Grupa8
Okres4
Blokd
proton26 p+
neutron30 n0
elektron26 e-
Animated Model atomu Bohra of Fe (Żelazo)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
63 pm
Crystal Radius
77 pm
promień van der Waalsa
204 pm
gęstość
7,87 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Żelazo0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
754 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,9024678 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Fe (Żelazo)
ciepło parowania
340 kJ/mol
ciepło topnienia
13,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
415,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 14, 2
Model atomu Bohra: Fe (Żelazo)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Fe (Żelazo)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Fe (Żelazo)
Orbital Diagram of Fe (Żelazo)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.83
Electrophilicity Index
1,045904228706801 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 134,15 K
Temperatura topnienia
1 811,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
9 340,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
80,4 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000118 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,449 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,00000009700000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
1 043 K
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
170 GPa
moduł Kirchhoffa
82 GPa
moduł Younga
211 GPa
współczynnik Poissona
0,29
prędkość dźwięku
4 910 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
731,1 kJ/mol
Polaryzowalność
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
allotrope
Przekrój czynny
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
liczby kwantowe5D4
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

liczba masowa45
liczba neutronów19
względna masa atomowa
45,015467 ± 0,000304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

liczba masowa46
liczba neutronów20
względna masa atomowa
46,001299 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

liczba masowa47
liczba neutronów21
względna masa atomowa
46,992346 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,9 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

liczba masowa48
liczba neutronów22
względna masa atomowa
47,980667 ± 0,000099 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,3 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

liczba masowa49
liczba neutronów23
względna masa atomowa
48,973429 ± 0,000026 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,7 ± 0,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

liczba masowa50
liczba neutronów24
względna masa atomowa
49,962988 ± 0,000009 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
152 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

liczba masowa51
liczba neutronów25
względna masa atomowa
50,956855137 ± 0,000001501 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
305,4 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

liczba masowa52
liczba neutronów26
względna masa atomowa
51,948113364 ± 0,000000192 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,275 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

liczba masowa53
liczba neutronów27
względna masa atomowa
52,945305629 ± 0,000001792 Da
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,51 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

liczba masowa54
liczba neutronów28
względna masa atomowa
53,939608189 ± 0,000000368 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,845 ± 0,105
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

55Fe

liczba masowa55
liczba neutronów29
względna masa atomowa
54,938291158 ± 0,00000033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7562 ± 0,0004 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

56Fe

liczba masowa56
liczba neutronów30
względna masa atomowa
55,934935537 ± 0,000000287 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
91,754 ± 0,106
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

57Fe

liczba masowa57
liczba neutronów31
względna masa atomowa
56,93539195 ± 0,000000287 Da
g-factor
abundancja naturalna
2,119 ± 0,029
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

58Fe

liczba masowa58
liczba neutronów32
względna masa atomowa
57,933273575 ± 0,000000339 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,282 ± 0,012
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

59Fe

liczba masowa59
liczba neutronów33
względna masa atomowa
58,934873492 ± 0,000000354 Da
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 0,012 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Fe

liczba masowa60
liczba neutronów34
względna masa atomowa
59,934070249 ± 0,000003656 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,62 ± 0,04 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Fe

liczba masowa61
liczba neutronów35
względna masa atomowa
60,936746241 ± 0,0000028 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,98 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

62Fe

liczba masowa62
liczba neutronów36
względna masa atomowa
61,936791809 ± 0,000003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

63Fe

liczba masowa63
liczba neutronów37
względna masa atomowa
62,940272698 ± 0,000004618 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,1 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Fe

liczba masowa64
liczba neutronów38
względna masa atomowa
63,940987761 ± 0,000005386 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

65Fe

liczba masowa65
liczba neutronów39
względna masa atomowa
64,945015323 ± 0,000005487 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
805 ± 10 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

liczba masowa66
liczba neutronów40
względna masa atomowa
65,946249958 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
467 ± 29 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

liczba masowa67
liczba neutronów41
względna masa atomowa
66,95093 ± 0,0000041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
394 ± 9 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

liczba masowa68
liczba neutronów42
względna masa atomowa
67,952875 ± 0,000207 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

liczba masowa69
liczba neutronów43
względna masa atomowa
68,957918 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
162 ± 7 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

liczba masowa70
liczba neutronów44
względna masa atomowa
69,960397 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61,4 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

liczba masowa71
liczba neutronów45
względna masa atomowa
70,965722 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,3 ± 2,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

liczba masowa72
liczba neutronów46
względna masa atomowa
71,968599 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

liczba masowa73
liczba neutronów47
względna masa atomowa
72,974246 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 1,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

liczba masowa74
liczba neutronów48
względna masa atomowa
73,977821 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

liczba masowa75
liczba neutronów49
względna masa atomowa
74,984219 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

liczba masowa76
liczba neutronów50
względna masa atomowa
75,988631 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
wymowaEYE-ern (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
56 300 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,006 %
abundancja naturalna (meteoroid)
22 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566