Żelazo

Żelazo (Fe)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa26
Masa atomowa55.845
liczba masowa56
Grupa8
Okres4
Blokd
Protony26 p+
Neutrony30 n0
Elektrony26 e-
Animated Model atomu Bohra of Fe (Żelazo)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
63 pm
Crystal Radius
77 pm
promień van der Waalsa
204 pm
gęstość
7,87 g/cm³
energia
proton affinity
754 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,9024678 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Fe (Żelazo)
ciepło parowania
340 kJ/mol
ciepło topnienia
13,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
415,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 14, 2
Model atomu Bohra: Fe (Żelazo)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d6 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Fe (Żelazo)
Orbital Diagram of Fe (Żelazo)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.83
Electrophilicity
1,045904228706801 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 134,15 K
Temperatura topnienia
1 811,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
9 340,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
80,4 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000118 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,449 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,00000009700000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
1 043 K
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
170 GPa
moduł Kirchhoffa
82 GPa
moduł Younga
211 GPa
współczynnik Poissona
0,29
prędkość dźwięku
4 910 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
731,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
liczby kwantowe5D4
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy28
Radioactive Isotopes28

45Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,015467 ± 0,000304 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

45Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,001299 ± 0,000322 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

46Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)%

47Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,992346 ± 0,000537 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,9 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

47Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,980667 ± 0,000099 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
45,3 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

48Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,973429 ± 0,000026 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
64,7 ± 0,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

49Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,962988 ± 0,000009 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
152 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

50Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,956855137 ± 0,000001501 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
305,4 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

51Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,948113364 ± 0,000000192 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,275 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

52Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,945305629 ± 0,000001792 Da
liczba masowa53
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
czas połowicznego rozpadu
8,51 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

53Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

abundancja naturalna
5,845 ± 0,105
względna masa atomowa
53,939608189 ± 0,000000368 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

54Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

55Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,938291158 ± 0,00000033 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,7562 ± 0,0004 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość-

55Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

56Fe

abundancja naturalna
91,754 ± 0,106
względna masa atomowa
55,934935537 ± 0,000000287 Da
liczba masowa56
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

57Fe

abundancja naturalna
2,119 ± 0,029
względna masa atomowa
56,93539195 ± 0,000000287 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość-

58Fe

abundancja naturalna
0,282 ± 0,012
względna masa atomowa
57,933273575 ± 0,000000339 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

59Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,934873492 ± 0,000000354 Da
liczba masowa59
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 0,012 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

59Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,934070249 ± 0,000003656 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,62 ± 0,04 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

60Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,936746241 ± 0,0000028 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,98 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

61Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

62Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,936791809 ± 0,000003 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

62Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

63Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,940272698 ± 0,000004618 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,1 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

63Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,940987761 ± 0,000005386 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

64Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

65Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,945015323 ± 0,000005487 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
805 ± 10 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość-

65Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

66Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,946249958 ± 0,0000044 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
467 ± 29 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

66Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,95093 ± 0,0000041 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
394 ± 9 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

67Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,952875 ± 0,000207 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

68Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,957918 ± 0,000215 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
162 ± 7 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość-

69Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,960397 ± 0,000322 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
61,4 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

70Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

71Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,965722 ± 0,000429 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34,3 ± 2,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

71Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,968599 ± 0,000537 Da
liczba masowa72
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

72Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,974246 ± 0,000537 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 1,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

73Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

74Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,977821 ± 0,000537 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

74Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

75Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,984219 ± 0,000644 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

75Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

76Fe

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,988631 ± 0,000644 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

76Fe Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Iron electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
wymowaEYE-ern (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
56 300 mg/kg
Abundance in Oceans
0,002 mg/L
Abundance in Human Body
0,006 %
Abundance in Meteor
22 %
Abundance in Sun
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566