Sắt

Sắt (Fe)

nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử26
Nguyên tử khối55.845
số khối56
Nhóm8
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton26 p+
Nơ tron30 n0
Electrons26 e-
Animated Mô hình Bohr of Fe (Sắt)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
140 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Bán kính van der Waals
204 pm
mật độ
7,87 g/cm³
năng lượng
proton affinity
754 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
7,9024678 eV/particle
ionization energy of Fe (Sắt)
Nhiệt bay hơi
340 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
13,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
415,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 14, 2
Mô hình Bohr: Fe (Sắt)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d6 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Fe (Sắt)
Orbital Diagram of Fe (Sắt)
trạng thái oxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
1.83
Electrophilicity
1,045904228706801 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.134,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.811,15 K
critical pressure
critical temperature
9.340,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
80,4 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000118 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
10 MS/m
điện trở suất
0,00000009700000000001 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeferromagnetic
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
1.043 K
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
4 MPa
Mô đun khối
170 GPa
Modul ngang
82 GPa
mô đun Young
211 GPa
Hệ số Poisson
0,29
tốc độ âm thanh
4.910 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
731,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
Số lượng tử5D4
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Sắt

Các đồng vị bền4
Các đồng vị không bền28
Radioactive Isotopes28

45Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,015467 ± 0,000304 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

45Fe Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,001299 ± 0,000322 Da
số khối46
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

46Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)%

47Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,992346 ± 0,000537 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
21,9 ± 0,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

47Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,980667 ± 0,000099 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
45,3 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

48Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,973429 ± 0,000026 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
64,7 ± 0,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

49Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,962988 ± 0,000009 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
152 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

50Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,956855137 ± 0,000001501 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
305,4 ± 2,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

51Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,948113364 ± 0,000000192 Da
số khối52
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,275 ± 0,008 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

52Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,945305629 ± 0,000001792 Da
số khối53
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
chu kỳ bán rã
8,51 ± 0,02 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

53Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

natural abundance
5,845 ± 0,105
relative atomic mass
53,939608189 ± 0,000000368 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

54Fe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

55Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,938291158 ± 0,00000033 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
2,7562 ± 0,0004 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1939
parity-

55Fe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

56Fe

natural abundance
91,754 ± 0,106
relative atomic mass
55,934935537 ± 0,000000287 Da
số khối56
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

57Fe

natural abundance
2,119 ± 0,029
relative atomic mass
56,93539195 ± 0,000000287 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity-

58Fe

natural abundance
0,282 ± 0,012
relative atomic mass
57,933273575 ± 0,000000339 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

59Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,934873492 ± 0,000000354 Da
số khối59
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
chu kỳ bán rã
44,5 ± 0,012 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

59Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,934070249 ± 0,000003656 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,62 ± 0,04 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1957
parity+

60Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,936746241 ± 0,0000028 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
5,98 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

61Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

62Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,936791809 ± 0,000003 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
68 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

62Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

63Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,940272698 ± 0,000004618 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
6,1 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

63Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,940987761 ± 0,000005386 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

64Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

65Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,945015323 ± 0,000005487 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
805 ± 10 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity-

65Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

66Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,946249958 ± 0,0000044 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
467 ± 29 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

66Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,95093 ± 0,0000041 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
394 ± 9 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity-

67Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,952875 ± 0,000207 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
188 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

68Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,957918 ± 0,000215 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
162 ± 7 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity-

69Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,960397 ± 0,000322 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
61,4 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

70Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

71Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,965722 ± 0,000429 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
34,3 ± 2,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

71Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,968599 ± 0,000537 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

72Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,974246 ± 0,000537 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
12,9 ± 1,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

73Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

74Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,977821 ± 0,000537 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

74Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

75Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,984219 ± 0,000644 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity+

75Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

76Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,988631 ± 0,000644 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2017
parity+

76Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Iron electrolytic and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
cách phát âmEYE-ern (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
56.300 mg/kg
Abundance in Oceans
0,002 mg/L
Abundance in Human Body
0,006 %
Abundance in Meteor
22 %
Abundance in Sun
0,1 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566