Flerovium

Flerovium (Fl)

chemický prvek s atomovým číslem 114
Atomové číslo114
Atomová hmotnost289
Nukleonové číslo284
Skupina14
Perioda7
Blokp
proton114 p+
neutron170 n0
elektron114 e-
Animated Bohrův model atomu of Fl (Flerovium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
143 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
9,928 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Bohrův model atomu: Fl (Flerovium)
Valenční elektron4
Lewis structure: Fl (Flerovium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Bohrův model atomu of Fl (Flerovium)
Orbital Diagram of Fl (Flerovium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo3P0
space group ()

Izotopy flerovia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy8
Natural Isotopes0

284Fl

Nukleonové číslo284
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

Nukleonové číslo285
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
210 ± 100 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

Nukleonové číslo286
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
130 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

Nukleonové číslo287
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
510 ± 120 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

Nukleonové číslo288
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
653 ± 113 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

Nukleonové číslo289
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,6 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

Nukleonové číslo290
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 60 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

Nukleonové číslo291
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

dějiny

objevitel nebo vynálezceJoint Institute for Nuclear Research
místo objevu/vynálezuRussia
datum objevu1998
etymologieNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants