Flerovium

Flerovium (Fl)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa114
Masa atomowa289
liczba masowa284
Grupa14
Okres7
Blokp
Protony114 p+
Neutrony170 n0
Elektrony114 e-
Animated Model atomu Bohra of Fl (Flerovium)

Właściwości

Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
143 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
9,928 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Model atomu Bohra: Fl (Flerovium)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Fl (Flerovium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Model atomu Bohra of Fl (Flerovium)
Orbital Diagram of Fl (Flerovium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Flerovium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy8
Radioactive Isotopes8

284Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
284,181192 ± 0,000704 Da
liczba masowa284
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

284Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

285Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
285,183503 ± 0,000433 Da
liczba masowa285
g-factor
czas połowicznego rozpadu
210 ± 100 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

285Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
286,184226 ± 0,00059 Da
liczba masowa286
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
130 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

286Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
287,18672 ± 0,000663 Da
liczba masowa287
g-factor
czas połowicznego rozpadu
510 ± 120 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

287Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

288Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
288,187781 ± 0,000819 Da
liczba masowa288
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
653 ± 113 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

288Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

289Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
289,190517 ± 0,000548 Da
liczba masowa289
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

289Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

290Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
290,191875 ± 0,000752 Da
liczba masowa290
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
80 ± 60 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

290Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
291,194848 ± 0,000751 Da
liczba masowa291
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

291Fl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 114 Flerovium.svg

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia1998
etymologiaNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants