Flerovium

Flerovium (Fl)

114. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa114
Masa atomowa289
liczba masowa284
Grupa14
Okres7
Blokp
proton114 p+
neutron170 n0
elektron114 e-
Animated Model atomu Bohra of Fl (Flerovium)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
143 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
9,928 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Model atomu Bohra: Fl (Flerovium)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Fl (Flerovium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Model atomu Bohra of Fl (Flerovium)
Orbital Diagram of Fl (Flerovium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Flerovium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy8
Natural Isotopes0

284Fl

liczba masowa284
liczba neutronów170
względna masa atomowa
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

liczba masowa285
liczba neutronów171
względna masa atomowa
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
210 ± 100 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

liczba masowa286
liczba neutronów172
względna masa atomowa
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
130 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

liczba masowa287
liczba neutronów173
względna masa atomowa
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
510 ± 120 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

liczba masowa288
liczba neutronów174
względna masa atomowa
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
653 ± 113 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

liczba masowa289
liczba neutronów175
względna masa atomowa
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

liczba masowa290
liczba neutronów176
względna masa atomowa
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 60 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

liczba masowa291
liczba neutronów177
względna masa atomowa
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia1998
etymologiaNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants