Flerovium

Flerovium (Fl)

chemický prvok s protónovým číslom 114
Protónové číslo114
Atómová hmotnosť289
Nukleónové číslo284
Skupina14
Perióda7
Orbitálp
protón114 p+
Neutrón170 n0
elektrón114 e-
Animated Bohrov model atómu of Fl (Flerovium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
143 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
9,928 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Bohrov model atómu: Fl (Flerovium)
Valenčný elektrón4
Lewis structure: Fl (Flerovium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Bohrov model atómu of Fl (Flerovium)
Orbital Diagram of Fl (Flerovium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3P0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Flerovium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy8
Natural Isotopes0

284Fl

Nukleónové číslo284
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

Nukleónové číslo285
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
210 ± 100 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

Nukleónové číslo286
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
130 ± 30 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

Nukleónové číslo287
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
510 ± 120 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

Nukleónové číslo288
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
653 ± 113 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

Nukleónové číslo289
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

Nukleónové číslo290
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 60 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

Nukleónové číslo291
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJoint Institute for Nuclear Research
miesto nálezuRussia
dátum objavu1998
etymológiaNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants