Flerovij

Flerovij (Fl)

kemični element z vrstnim številom 114
Vrstno število114
Atomska teža289
Masno število284
Skupina14
Perioda7
Blokp
proton114 p+
nevtron170 n0
elektron114 e-
Animated Bohrov model atoma of Fl (Flerovij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
143 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
9,928 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Bohrov model atoma: Fl (Flerovij)
valence electron4
Lewis structure: Fl (Flerovij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Bohrov model atoma of Fl (Flerovij)
Orbital Diagram of Fl (Flerovij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število3P0
Prostorska skupina ()

Isotopes of Flerovium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes8
Natural Isotopes0

284Fl

Masno število284
nevtronsko število170
relative atomic mass
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2015
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

Masno število285
nevtronsko število171
relative atomic mass
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
210 ± 100 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

Masno število286
nevtronsko število172
relative atomic mass
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
130 ± 30 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

Masno število287
nevtronsko število173
relative atomic mass
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
510 ± 120 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

Masno število288
nevtronsko število174
relative atomic mass
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
653 ± 113 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

Masno število289
nevtronsko število175
relative atomic mass
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,1 ± 0,6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

Masno število290
nevtronsko število176
relative atomic mass
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
80 ± 60 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2016
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

Masno število291
nevtronsko število177
relative atomic mass
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJoint Institute for Nuclear Research
nahajališčeRussia
datum odkritja1998
etimologijaNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
pronunciation

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants