Флеровијум

Флеровијум (Fl)

chemical element with atomic number 114
Атомски број114
Атомска маса289
Масени број284
Група14
Периода7
Блокp
протон114 p+
неутрон170 n0
електрон114 e-
Animated Боров модел атома of Fl (Флеровијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
9,928 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Боров модел атома: Fl (Флеровијум)
Валентни електрони4
Lewis structure: Fl (Флеровијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Боров модел атома of Fl (Флеровијум)
Orbital Diagram of Fl (Флеровијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број3P0
кристалографска група ()

Isotopes of Flerovium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи8
Natural Isotopes0

284Fl

Масени број284
неутронски број170
атомска тежина
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

Масени број285
неутронски број171
атомска тежина
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
210 ± 100 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

Масени број286
неутронски број172
атомска тежина
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
130 ± 30 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

Масени број287
неутронски број173
атомска тежина
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
510 ± 120 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

Масени број288
неутронски број174
атомска тежина
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
653 ± 113 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

Масени број289
неутронски број175
атомска тежина
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,6 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

Масени број290
неутронски број176
атомска тежина
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 60 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

Масени број291
неутронски број177
атомска тежина
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

историја

откриоJoint Institute for Nuclear Research
место открићаRussia
датум открића1998
етимологијаNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants