ฟลีโรเวียม

ฟลีโรเวียม (Fl)

chemical element with atomic number 114
เลขอะตอม114
มวลอะตอม289
เลขมวล284
หมู่14
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน114 p+
นิวตรอน170 n0
Electrons114 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fl (ฟลีโรเวียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
9.928 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Fl (ฟลีโรเวียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Fl (ฟลีโรเวียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fl (ฟลีโรเวียม)
Orbital Diagram of Fl (ฟลีโรเวียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3P0
space group ()

Isotopes of Flerovium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร8
Radioactive Isotopes8

284Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
284.181192 ± 0.000704 Da
เลขมวล284
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

284Fl Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

285Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
285.183503 ± 0.000433 Da
เลขมวล285
g-factor
ครึ่งชีวิต
210 ± 100 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

285Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
286.184226 ± 0.00059 Da
เลขมวล286
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
130 ± 30 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

286Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
287.18672 ± 0.000663 Da
เลขมวล287
g-factor
ครึ่งชีวิต
510 ± 120 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

287Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

288Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
288.187781 ± 0.000819 Da
เลขมวล288
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
653 ± 113 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

288Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

289Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
289.190517 ± 0.000548 Da
เลขมวล289
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.6 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

289Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

290Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
290.191875 ± 0.000752 Da
เลขมวล290
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
80 ± 60 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

290Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
291.194848 ± 0.000751 Da
เลขมวล291
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

291Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 114 Flerovium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joint Institute for Nuclear Research
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ1998
ศัพทมูลวิทยาNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants