Fleroviyum

Fleroviyum (Fl)

chemical element with atomic number 114
Atom numarası114
Atom ağırlığı289
Kütle numarası284
Grup14
Periyot7
Blokp
proton114 p+
nötron170 n0
elektron114 e-
Animated Bohr modeli of Fl (Fleroviyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
9,928 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Bohr modeli: Fl (Fleroviyum)
Değerlik elektron4
Lewis yapısı: Fl (Fleroviyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Bohr modeli of Fl (Fleroviyum)
Orbital Diagram of Fl (Fleroviyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı3P0
Uzay grubu ()

Flerovyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar8
Natural Isotopes0

284Fl

Kütle numarası284
nötron numarası170
Bağıl atom kütlesi
284,181192 ± 0,000704 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

Kütle numarası285
nötron numarası171
Bağıl atom kütlesi
285,183503 ± 0,000433 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
210 ± 100 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

Kütle numarası286
nötron numarası172
Bağıl atom kütlesi
286,184226 ± 0,00059 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
130 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

Kütle numarası287
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
287,18672 ± 0,000663 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
510 ± 120 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

Kütle numarası288
nötron numarası174
Bağıl atom kütlesi
288,187781 ± 0,000819 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
653 ± 113 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

Kütle numarası289
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
289,190517 ± 0,000548 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,6 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

Kütle numarası290
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
290,191875 ± 0,000752 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80 ± 60 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

Kütle numarası291
nötron numarası177
Bağıl atom kütlesi
291,194848 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

tarih

kâşifi ya da mucidiJoint Institute for Nuclear Research
keşif yeriRussia
keşif veya buluş tarihi1998
köken bilimiNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants