Флеровій

Флеровій (Fl)

хімічний елемент з атомним номером 114
Атомний номер114
Атомна маса289
масове число284
Група14
Період7
Блокp
протон114 p+
нейтрон170 n0
електрон114 e-
Animated Модель Бора of Fl (Флеровій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
143 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина
9,928 г/см³

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Модель Бора: Fl (Флеровій)
валентний електрон4
Формула Льюїса: Fl (Флеровій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Модель Бора of Fl (Флеровій)
Orbital Diagram of Fl (Флеровій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяНапівпровідники, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число3P0
просторова група ()

Ізотопи флеровію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи8
Natural Isotopes0

284Fl

масове число284
нейтронне число170
relative atomic mass
284,181192 ± 0,000704 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,1 ± 1,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2015
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

285Fl

масове число285
нейтронне число171
relative atomic mass
285,183503 ± 0,000433 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
210 ± 100 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

масове число286
нейтронне число172
relative atomic mass
286,184226 ± 0,00059 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
130 ± 30 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2004
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

масове число287
нейтронне число173
relative atomic mass
287,18672 ± 0,000663 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
510 ± 120 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

288Fl

масове число288
нейтронне число174
relative atomic mass
288,187781 ± 0,000819 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
653 ± 113 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2004
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

289Fl

масове число289
нейтронне число175
relative atomic mass
289,190517 ± 0,000548 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,1 ± 0,6 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

290Fl

масове число290
нейтронне число176
relative atomic mass
290,191875 ± 0,000752 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
80 ± 60 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2016
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

масове число291
нейтронне число177
relative atomic mass
291,194848 ± 0,000751 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 114 Flerovium

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research
місце відкриттяRussia
дата відкриття (винаходу)1998
етимологіяNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
вимова

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants