Flerovi

Flerovi (Fl)

Nguyên tố hóa học thứ 114 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử114
Nguyên tử khối289
số khối284
Nhóm14
Chu kỳ7
Phân lớpp
Prô ton114 p+
Nơ tron170 n0
Electrons114 e-
Animated Mô hình Bohr of Fl (Flerovi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
9,928 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Mô hình Bohr: Fl (Flerovi)
Electron hóa trị4
Cấu trúc Lewis: Fl (Flerovi)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Enhanced Mô hình Bohr of Fl (Flerovi)
Orbital Diagram of Fl (Flerovi)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number
Mendeleev Number92
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
31 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử3P0
space group ()

Đồng vị của Flerovi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền8
Radioactive Isotopes8

284Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,181192 ± 0,000704 Da
số khối284
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2015
parity+

284Fl Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

285Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
285,183503 ± 0,000433 Da
số khối285
g-factor
chu kỳ bán rã
210 ± 100 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

285Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

286Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
286,184226 ± 0,00059 Da
số khối286
g-factor
0
chu kỳ bán rã
130 ± 30 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

286Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)59%
SF (spontaneous fission)41%

287Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
287,18672 ± 0,000663 Da
số khối287
g-factor
chu kỳ bán rã
510 ± 120 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

287Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

288Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
288,187781 ± 0,000819 Da
số khối288
g-factor
0
chu kỳ bán rã
653 ± 113 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

288Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

289Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,190517 ± 0,000548 Da
số khối289
g-factor
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

289Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

290Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,191875 ± 0,000752 Da
số khối290
g-factor
0
chu kỳ bán rã
80 ± 60 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

290Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%

291Fl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,194848 ± 0,000751 Da
số khối291
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

291Fl Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 114 Flerovium

lịch sử

được phát hiện bởiJoint Institute for Nuclear Research
nơi khám pháRussia
ngày khám phá1998
từ nguyên họcNamed after the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
cách phát âm

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants