Φερμιο

Φερμιο (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Ατομικός Αριθμός100
Ατομικό βάρος257
Μαζικός αριθμός241
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο100 p+
νετρόνιο141 n0
ηλεκτρόνιο100 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Fm (Φερμιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waals radius
245 pm
πυκνότητα
9,7 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Fm (Φερμιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Fm (Φερμιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Fm (Φερμιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Fm (Φερμιο)
Orbital Diagram of Fm (Φερμιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.800,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5.800
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

241Fm

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
730 ± 60 us
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
800 ± 200 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
231 ± 9 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,12 ± 0,08 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 1,3 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,54 ± 0,04 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31 ± 1 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
34,5 ± 1,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,6 ± 0,1 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31 ± 1,1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,3 ± 0,08 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,39 ± 0,04 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3 ± 0,12 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,24 ± 0,002 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,07 ± 0,07 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
157,1 ± 1,3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
100,5 ± 0,2 d
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
370 ± 14 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,5 ± 0,2 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόArgonne, Los Alamos, U of Calif
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1953
ΕτυμολογίαNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants