פרמיום

פרמיום (Fm)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 100
מספר אטומי100
מסה אטומי257
מספר מסה241
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטון100 p+
נייטרון141 n0
אלקטרון100 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Fm (פרמיום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
167 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
110.5 pm
Crystal Radius
124.5 pm
רדיוס ואן דר ואלס
245 pm
צפיפות
9.7 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Fm (פרמיום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Fm (פרמיום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Fm (פרמיום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Fm (פרמיום)
Orbital Diagram of Fm (פרמיום)
דרגת חמצון2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,800.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
5,800
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי3H6
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Fermium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים20
Natural Isotopes0

241Fm

מספר מסה241
מספר הנייטרונים141
משקל אטומי
241.074311 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
730 ± 60 us
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2008
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

מספר מסה242
מספר הנייטרונים142
משקל אטומי
242.07343 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
800 ± 200 us
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

מספר מסה243
מספר הנייטרונים143
משקל אטומי
243.074414 ± 0.00014 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
231 ± 9 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1981
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

מספר מסה244
מספר הנייטרונים144
משקל אטומי
244.074036 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.12 ± 0.08 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

מספר מסה245
מספר הנייטרונים145
משקל אטומי
245.075354 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.2 ± 1.3 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

מספר מסה246
מספר הנייטרונים146
משקל אטומי
246.075353334 ± 0.000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.54 ± 0.04 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

מספר מסה247
מספר הנייטרונים147
משקל אטומי
247.076944 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
31 ± 1 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

מספר מסה248
מספר הנייטרונים148
משקל אטומי
248.077185451 ± 0.000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
34.5 ± 1.2 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

מספר מסה249
מספר הנייטרונים149
משקל אטומי
249.078926042 ± 0.000006668 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.6 ± 0.1 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1960
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

מספר מסה250
מספר הנייטרונים150
משקל אטומי
250.079519765 ± 0.000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
31 ± 1.1 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

מספר מסה251
מספר הנייטרונים151
משקל אטומי
251.08154513 ± 0.000015342 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.3 ± 0.08 h
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1957
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

מספר מסה252
מספר הנייטרונים152
משקל אטומי
252.082466019 ± 0.000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
25.39 ± 0.04 h
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

מספר מסה253
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
253.085180945 ± 0.000001662 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3 ± 0.12 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1957
זוגיות+

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

מספר מסה254
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
254.086852424 ± 0.000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.24 ± 0.002 h
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

מספר מסה255
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
255.089963495 ± 0.000004223 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
20.07 ± 0.07 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

מספר מסה256
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
256.091771699 ± 0.000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
157.1 ± 1.3 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

מספר מסה257
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
257.095105419 ± 0.000004669 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
100.5 ± 0.2 d
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1964
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

מספר מסה258
מספר הנייטרונים158
משקל אטומי
258.097077 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
370 ± 14 us
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

מספר מסה259
מספר הנייטרונים159
משקל אטומי
259.100596 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.5 ± 0.2 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1980
זוגיות

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

מספר מסה260
מספר הנייטרונים160
משקל אטומי
260.102809 ± 0.000467 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

היסטוריה

מגלה או ממציאArgonne, Los Alamos, U of Calif
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1953
אטימולוגיהNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
הגייהFER-mi-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants