Fermiyum

Fermiyum (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Atom numarası100
Atom ağırlığı257
Kütle numarası241
Grup
Periyot7
Blokf
proton100 p+
nötron141 n0
elektron100 e-
Animated Bohr modeli of Fm (Fermiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waals radius
245 pm
yoğunluk
9,7 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Fm (Fermiyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Bohr modeli: Fm (Fermiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Fm (Fermiyum)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Bohr modeli of Fm (Fermiyum)
Orbital Diagram of Fm (Fermiyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.800,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
5.800
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı3H6
Uzay grubu ()

Fermiyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar20
Natural Isotopes0

241Fm

Kütle numarası241
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
730 ± 60 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Kütle numarası242
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
800 ± 200 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Kütle numarası243
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
231 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Kütle numarası244
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,12 ± 0,08 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Kütle numarası245
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,2 ± 1,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Kütle numarası246
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,54 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Kütle numarası247
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Kütle numarası248
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34,5 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Kütle numarası249
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,6 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Kütle numarası250
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31 ± 1,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Kütle numarası251
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,3 ± 0,08 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Kütle numarası252
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,39 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Kütle numarası253
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3 ± 0,12 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Kütle numarası254
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,24 ± 0,002 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Kütle numarası255
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,07 ± 0,07 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Kütle numarası256
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
157,1 ± 1,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Kütle numarası257
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
100,5 ± 0,2 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Kütle numarası258
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
370 ± 14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Kütle numarası259
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Kütle numarası260
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

tarih

kâşifi ya da mucidiArgonne, Los Alamos, U of Calif
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1953
köken bilimiNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
telaffuzuFER-mi-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants