Фермій

Фермій (Fm)

хімічний елемент із атомним номером 100
Атомний номер100
Атомна маса257
масове число241
Група
Період7
Блокf
Протони100 p+
Нейтрони141 n0
Electrons100 e-
Animated Модель Бора of Fm (Фермій)

Властивості

фізична властивість
Атомний радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
167 pm
Metallic Radius
іонний радіус
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Радіус Ван дер Ваальса
245 pm
густина
енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
енергія іонізації of Fm (Фермій)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
Electrons
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Модель Бора: Fm (Фермій)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Fm (Фермій)
електронна конфігурація[Rn] 5f12 7s2
Enhanced Модель Бора of Fm (Фермій)
Orbital Diagram of Fm (Фермій)
ступінь окиснення2, 3
Електронегативність
Electrophilicity
Phases
агрегатний станТверде тіло
Gas Phase
Температура кипіння
Температура плавлення
1 800,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
Visual
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
Structure
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяАктиноїди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic
інший
Gas Basicity
Dipole Polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
квантове число3H6
просторова група ()

Ізотопи фермію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи20
Radioactive Isotopes20

241Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
масове число241
G-фактор
період напіврозпаду
730 ± 60 us
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2008
парність+

241Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
масове число242
G-фактор
0
період напіврозпаду
800 ± 200 us
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1975
парність+

242Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

243Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
масове число243
G-фактор
період напіврозпаду
231 ± 9 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1981
парність-

243Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

244Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
масове число244
G-фактор
0
період напіврозпаду
3,12 ± 0,08 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

244Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
масове число245
G-фактор
період напіврозпаду
4,2 ± 1,3 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

245Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
масове число246
G-фактор
0
період напіврозпаду
1,54 ± 0,04 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1966
парність+

246Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
масове число247
G-фактор
період напіврозпаду
31 ± 1 s
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

247Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

248Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
масове число248
G-фактор
0
період напіврозпаду
34,5 ± 1,2 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1958
парність+

248Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
масове число249
G-фактор
період напіврозпаду
1,6 ± 0,1 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1960
парність+

249Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)33%

250Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
масове число250
G-фактор
0
період напіврозпаду
31 ± 1,1 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

250Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)%

251Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
масове число251
G-фактор
період напіврозпаду
5,3 ± 0,08 h
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1957
парність-

251Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
масове число252
G-фактор
0
період напіврозпаду
25,39 ± 0,04 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

252Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)%

253Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
масове число253
G-фактор
період напіврозпаду
3 ± 0,12 d
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1957
парність+

253Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
масове число254
G-фактор
0
період напіврозпаду
3,24 ± 0,002 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

254Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
масове число255
G-фактор
період напіврозпаду
20,07 ± 0,07 h
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

255Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
масове число256
G-фактор
0
період напіврозпаду
157,1 ± 1,3 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1955
парність+

256Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
масове число257
G-фактор
період напіврозпаду
100,5 ± 0,2 d
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

257Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
масове число258
G-фактор
0
період напіврозпаду
370 ± 14 us
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1971
парність+

258Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
масове число259
G-фактор
період напіврозпаду
1,5 ± 0,2 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1980
парність

259Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
масове число260
G-фактор
0
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

260Fm Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)%
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

історія

першовідкривач або винахідникArgonne, Los Alamos, U of Calif
місце відкриттяUnited States
дата відкриття (винаходу)1953
етимологіяNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
вимоваFER-mi-em (англійська)

Sources

Достаток
Достаток в земній корі
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants