Фермій

Фермій (Fm)

хімічний елемент із атомним номером 100
Атомний номер100
Атомна маса257
масове число241
Група
Період7
Блокf
протон100 p+
нейтрон141 n0
електрон100 e-
Animated Модель Бора of Fm (Фермій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
167 pm
Metallic Radius
іонний радіус
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Радіус Ван дер Ваальса
245 pm
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
енергія іонізації of Fm (Фермій)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Модель Бора: Fm (Фермій)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Fm (Фермій)
електронна конфігурація[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Модель Бора of Fm (Фермій)
Orbital Diagram of Fm (Фермій)
ступінь окиснення2, 3
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
1 800,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяАктиноїди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
квантове число3H6
просторова група ()

Ізотопи фермію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи20
Natural Isotopes0

241Fm

масове число241
нейтронне число141
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
730 ± 60 us
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2008
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

масове число242
нейтронне число142
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
800 ± 200 us
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1975
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

масове число243
нейтронне число143
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
231 ± 9 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1981
парність-

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

масове число244
нейтронне число144
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,12 ± 0,08 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

масове число245
нейтронне число145
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,2 ± 1,3 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

масове число246
нейтронне число146
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,54 ± 0,04 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1966
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

масове число247
нейтронне число147
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
31 ± 1 s
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

масове число248
нейтронне число148
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
34,5 ± 1,2 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1958
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

масове число249
нейтронне число149
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,6 ± 0,1 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1960
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

масове число250
нейтронне число150
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
31 ± 1,1 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

масове число251
нейтронне число151
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,3 ± 0,08 h
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1957
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

масове число252
нейтронне число152
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
25,39 ± 0,04 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

масове число253
нейтронне число153
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3 ± 0,12 d
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1957
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

масове число254
нейтронне число154
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,24 ± 0,002 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

масове число255
нейтронне число155
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
20,07 ± 0,07 h
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

масове число256
нейтронне число156
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
157,1 ± 1,3 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1955
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

масове число257
нейтронне число157
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
100,5 ± 0,2 d
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

масове число258
нейтронне число158
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
370 ± 14 us
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1971
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

масове число259
нейтронне число159
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,5 ± 0,2 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1980
парність

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

масове число260
нейтронне число160
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

історія

першовідкривач або винахідникArgonne, Los Alamos, U of Calif
місце відкриттяUnited States
дата відкриття (винаходу)1953
етимологіяNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
вимоваFER-mi-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants