แฟรนเซียม

แฟรนเซียม (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
เลขอะตอม87
มวลอะตอม223
เลขมวล197
หมู่1
คาบ7
บล็อกs
โปรตอน87 p+
นิวตรอน110 n0
Electrons87 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fr (แฟรนเซียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
348 pm
ความหนาแน่น
1.87 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
4.0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (แฟรนเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Fr (แฟรนเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Fr (แฟรนเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 7s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fr (แฟรนเซียม)
Orbital Diagram of Fr (แฟรนเซียม)
สถานะออกซิเดชัน1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.7
Electrophilicity
0.7242688826969913 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
294.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
317.8 ± 2.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Francium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Radioactive Isotopes37

197Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.011008086 ± 0.000060584 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 1.9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

197Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

198Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.010282081 ± 0.000033419 Da
เลขมวล198
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

198Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

199Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.007269384 ± 0.000014734 Da
เลขมวล199
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 2.2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

199Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.006584666 ± 0.000032769 Da
เลขมวล200
g-factor
ครึ่งชีวิต
47.5 ± 2.8 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

200Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)%

201Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.003852491 ± 0.000009747 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
62.8 ± 1.9 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

201Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.003329637 ± 0.000006476 Da
เลขมวล202
g-factor
1.3 ± 0.016666666666667
ครึ่งชีวิต
372 ± 12 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

202Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.000940867 ± 0.000006689 Da
เลขมวล203
g-factor
0.83111111111111 ± 0.0088888888888889
ครึ่งชีวิต
550 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

203Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.000651972 ± 0.000026389 Da
เลขมวล204
g-factor
1.33 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.26 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.141 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

204Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.998593854 ± 0.000008399 Da
เลขมวล205
g-factor
0.84444444444444 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
3.9 ± 0.07 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.305 ± 0.018
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

205Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.998661441 ± 0.000029856 Da
เลขมวล206
g-factor
1.3233333333333 ± 0.016666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.354 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

206Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.99694145 ± 0.000018847 Da
เลขมวล207
g-factor
0.86 ± 0.0088888888888889
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

207Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.997139082 ± 0.000012514 Da
เลขมวล208
g-factor
0.67285714285714 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.3 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.052 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

208Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.995939701 ± 0.000012349 Da
เลขมวล209
g-factor
0.87333333333333 ± 0.011111111111111
ครึ่งชีวิต
50.5 ± 0.7 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

209Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.996410596 ± 0.000014407 Da
เลขมวล210
g-factor
0.73 ± 0.0083333333333333
ครึ่งชีวิต
3.18 ± 0.06 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

210Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.995555189 ± 0.000012872 Da
เลขมวล211
g-factor
0.88222222222222 ± 0.011111111111111
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.21 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

211Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.99622542 ± 0.000009419 Da
เลขมวล212
g-factor
0.918 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.6 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.1 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

212Fr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.99618441 ± 0.000005053 Da
เลขมวล213
g-factor
0.88666666666667 ± 0.0022222222222222
ครึ่งชีวิต
34.14 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.138 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

213Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.998971193 ± 0.000009145 Da
เลขมวล214
g-factor
0.241 ± 0.016
ครึ่งชีวิต
5.51 ± 0.13 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

214Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.000341534 ± 0.000007585 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
90 ± 4 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

215Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.003189523 ± 0.00000448 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 20 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

216Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.00463198 ± 0.000007011 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 5 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

217Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.00757862 ± 0.000004546 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

218Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.009250664 ± 0.00000738 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.5 ± 1.7 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1.19 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

219Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.012326789 ± 0.000004324 Da
เลขมวล220
g-factor
-0.66 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.487 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

220Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.014253714 ± 0.000005245 Da
เลขมวล221
g-factor
0.628 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
4.801 ± 0.005 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.02 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

221Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.017582615 ± 0.000008 Da
เลขมวล222
g-factor
0.315 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

222Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.019734241 ± 0.000002073 Da
เลขมวล223
g-factor
0.77333333333333 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
22 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

223Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.023348096 ± 0.000012 Da
เลขมวล224
g-factor
0.4 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
3.33 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.523 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

224Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.025572466 ± 0.000012847 Da
เลขมวล225
g-factor
0.70666666666667 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
3.95 ± 0.14 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

225Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.029544512 ± 0.000006688 Da
เลขมวล226
g-factor
0.0712 ± 0.0014
ครึ่งชีวิต
48.5 ± 0.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-1.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

226Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

227Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.031865413 ± 0.000006332 Da
เลขมวล227
g-factor
2.98 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
2.47 ± 0.03 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

227Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.035839433 ± 0.000007226 Da
เลขมวล228
g-factor
-0.38 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
38 ± 1 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

228Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.038291443 ± 0.000005368 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
50.2 ± 0.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

229Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.042390787 ± 0.000007022 Da
เลขมวล230
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

230Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

231Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.045175353 ± 0.0000083 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.6 ± 0.6 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

231Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.049461219 ± 0.000015 Da
เลขมวล232
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.6 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

232Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

233Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.052517833 ± 0.000021 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 100 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

233Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 087 francium.png

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Marguerite Derey
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1939
ศัพทมูลวิทยาNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants