แฟรนเซียม

แฟรนเซียม (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
เลขอะตอม87
มวลอะตอม223
เลขมวล197
หมู่1
คาบ7
บล็อกs
โปรตอน87 p+
นิวตรอน110 n0
อิเล็กตรอน87 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fr (แฟรนเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
348 pm
ความหนาแน่น
1.87 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
4.0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (แฟรนเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Fr (แฟรนเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Fr (แฟรนเซียม)
electron configuration[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fr (แฟรนเซียม)
Orbital Diagram of Fr (แฟรนเซียม)
สถานะออกซิเดชัน1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.7
Electrophilicity Index
0.7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
294.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
317.8 ± 2.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Francium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร37
Natural Isotopes0

197Fr

เลขมวล197
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
197.011008086 ± 0.000060584 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 1.9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

198Fr

เลขมวล198
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
198.010282081 ± 0.000033419 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

199Fr

เลขมวล199
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
199.007269384 ± 0.000014734 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.6 ± 2.2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

เลขมวล200
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
200.006584666 ± 0.000032769 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
47.5 ± 2.8 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

เลขมวล201
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
201.003852491 ± 0.000009747 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62.8 ± 1.9 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

เลขมวล202
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
202.003329637 ± 0.000006476 Da
g-factor
1.3 ± 0.016666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
372 ± 12 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

เลขมวล203
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
203.000940867 ± 0.000006689 Da
g-factor
0.83111111111111 ± 0.0088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
550 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

เลขมวล204
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
204.000651972 ± 0.000026389 Da
g-factor
1.33 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.26 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.141 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

เลขมวล205
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
204.998593854 ± 0.000008399 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.9 ± 0.07 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.305 ± 0.018
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

เลขมวล206
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
205.998661441 ± 0.000029856 Da
g-factor
1.3233333333333 ± 0.016666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.354 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

เลขมวล207
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
206.99694145 ± 0.000018847 Da
g-factor
0.86 ± 0.0088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

เลขมวล208
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
207.997139082 ± 0.000012514 Da
g-factor
0.67285714285714 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.3 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
0.052 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

เลขมวล209
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
208.995939701 ± 0.000012349 Da
g-factor
0.87333333333333 ± 0.011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.5 ± 0.7 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

เลขมวล210
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
209.996410596 ± 0.000014407 Da
g-factor
0.73 ± 0.0083333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.18 ± 0.06 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

เลขมวล211
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
210.995555189 ± 0.000012872 Da
g-factor
0.88222222222222 ± 0.011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.21 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

เลขมวล212
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
211.99622542 ± 0.000009419 Da
g-factor
0.918 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.6 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.1 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

เลขมวล213
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
212.99618441 ± 0.000005053 Da
g-factor
0.88666666666667 ± 0.0022222222222222
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.14 ± 0.06 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.138 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

เลขมวล214
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
213.998971193 ± 0.000009145 Da
g-factor
0.241 ± 0.016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.51 ± 0.13 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Fr

เลขมวล215
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
215.000341534 ± 0.000007585 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90 ± 4 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Fr

เลขมวล216
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
216.003189523 ± 0.00000448 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
700 ± 20 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

เลขมวล217
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
217.00463198 ± 0.000007011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 5 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Fr

เลขมวล218
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
218.00757862 ± 0.000004546 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.5 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Fr

เลขมวล219
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
219.009250664 ± 0.00000738 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.5 ± 1.7 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1.19 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Fr

เลขมวล220
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
220.012326789 ± 0.000004324 Da
g-factor
-0.66 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.487 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

เลขมวล221
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
221.014253714 ± 0.000005245 Da
g-factor
0.628 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.801 ± 0.005 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.02 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

เลขมวล222
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
222.017582615 ± 0.000008 Da
g-factor
0.315 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.3 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Fr

เลขมวล223
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
223.019734241 ± 0.000002073 Da
g-factor
0.77333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

เลขมวล224
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
224.023348096 ± 0.000012 Da
g-factor
0.4 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.33 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.523 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Fr

เลขมวล225
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
225.025572466 ± 0.000012847 Da
g-factor
0.70666666666667 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.95 ± 0.14 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Fr

เลขมวล226
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
226.029544512 ± 0.000006688 Da
g-factor
0.0712 ± 0.0014
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.5 ± 0.7 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-1.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Fr

เลขมวล227
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
227.031865413 ± 0.000006332 Da
g-factor
2.98 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.47 ± 0.03 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Fr

เลขมวล228
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
228.035839433 ± 0.000007226 Da
g-factor
-0.38 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38 ± 1 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Fr

เลขมวล229
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
229.038291443 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.2 ± 0.4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Fr

เลขมวล230
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
230.042390787 ± 0.000007022 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

231Fr

เลขมวล231
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
231.045175353 ± 0.0000083 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.6 ± 0.6 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Fr

เลขมวล232
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
232.049461219 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.6 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

เลขมวล233
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
233.052517833 ± 0.000021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 100 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Marguerite Derey
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1939
ศัพทมูลวิทยาNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Fr
 • element 87
 • 87Fr
 • catium
 • eka-cesium
 • eka-caesium

การแปล

 • ฝรั่งเศสfrancium
 • อังกฤษfrancium
 • นอร์เวย์บุคมอลfrancium
 • รัสเซียфранций
 • สเปนfrancio
 • เยอรมันFrancium
 • อิตาลีfrancio
 • นอร์เวย์นีนอสก์francium
 • ฮังการีfrancium
 • อัมฮาราፍራንሺየም
 • อารากอนFrancio
 • อาหรับفرانسيوم
 • อาเซอร์ไบจานFransium
 • เบลารุสфранцый
 • บัลแกเรียфранций
 • บังกลาফ্র্যান্সিয়াম
 • เบรตันFrankiom
 • บอสเนียfrancij
 • คาตาลันfranci
 • คอร์ซิกาFranciu
 • เช็กfrancium
 • ชูวัชФранци
 • เวลส์Ffransiwm
 • เดนมาร์กfrancium
 • กรีกφράγκιο
 • เอสเปรันโตfranciumo
 • เอสโตเนียfrantsium
 • บาสก์frantzio
 • เปอร์เซียفرانسیم
 • ฟินแลนด์frankium
 • ฟรูลีFranci
 • ไอริชFrainciam
 • กาลิเซียFrancio
 • กัวรานีHyãsiakuarepoti
 • มานซ์Frankium
 • จีนแคะfrancium
 • ฮิบรูפרנציום
 • ฮินดีฟิจิFrancium
 • โครเอเชียfrancij
 • เฮติครีโอลFransyòm
 • อาร์เมเนียֆրանսիում
 • อินเตอร์ลิงกัวfrancium
 • อินโดนีเซียfransium
 • อีโดfrancio
 • ไอซ์แลนด์fransín
 • ญี่ปุ่นフランシウム
 • โลชบันfasysodna
 • ชวาFransium
 • จอร์เจียფრანციუმი
 • คาซัคФранций
 • กันนาดาಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್
 • เกาหลี프랑슘
 • เคิร์ดFransiyûm
 • โกมิФранций
 • ละตินfrancium
 • ลักเซมเบิร์กFrancium
 • ลิกูเรียFransio
 • ลิทัวเนียfrancis
 • ลัตเวียfrancijs
 • มาลายาลัมഫ്രാൻസിയം
 • มราฐีफ्रान्सियम
 • มารีตะวันตกФранций
 • มาเลย์Fransium
 • พม่าဖရန်စီယမ်
 • มาซันดารานีفرانسیوم
 • ดัตช์francium
 • โปแลนด์frans
 • ลาฮ์นดาفرانسیم
 • โปรตุเกสfrâncio
 • เคชวาFransyu
 • โรมาเนียfranciu
 • ซาคาФрансиум
 • ซิซิลีfranciu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียFrancijum
 • สโลวักfrancium
 • สโลวีเนียfrancij
 • แอลเบเนียFranciumi
 • เซอร์เบียфранцијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Francium
 • สวีเดนfrancium
 • สวาฮีลีFransi
 • ทมิฬபிரான்சீயம்
 • ตุรกีfransiyum
 • อุยกูร์فرانسىي
 • ยูเครนфранцій
 • อูรดูفرانسیئم
 • เวปส์Francii
 • เวียดนามfranxi
 • วอลลูนFranciom
 • วาเรย์Fransyo
 • คัลมืยค์Франциум
 • โยรูบาFránsíọ̀m
 • จีน
 • เซบูPransyo
 • เคิร์ดตอนกลางفرانسیۆم
 • มาซิโดเนียфранциум
 • ตากาล็อกPransyo
 • ปัญจาบਫ਼ਰਾਂਸੀਅਮ
 • โอดิยาଫ୍ରାନ୍‌ସିଅମ
 • คุชราตફ્રાંસીયમ
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Francium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Francium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)francium
 • โปรตุเกส (บราซิล)frâncio
 • กวางตุ้ง
 • อ็อกซิตันFranci
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ตาตาร์Франций
 • พีดมอนต์Fransio
 • เนวาร์फ्रान्सियम
 • โซมาลีFaransiyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)франц
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อุซเบกFransiy
 • สันสกฤตफ्रान्सियम
 • คีร์กีซФранций
 • ลิมเบิร์กFrancium
 • แฟโรFransium
 • เตลูกูఫ్రాన్సియం
 • ฮินดีक्षुद्रातु
 • มอลตาfranċju
 • เนปาลफ्रान्सियम
 • ลอมบาร์ดFrancio
 • บาลีफ्रान्सियम
 • จีนกั้น
 • มองโกเลียфранци
 • cdoFrancium
 • จีนมินหนานFrancium
 • อัสตูเรียสFranciu
 • โภชปุรีफ्रंशियम
 • ทิเบตཧྦ་རན་སིམ།
 • เกลิกสกอตFraingium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาfransio
 • แอฟริกานส์Frankium
 • kbpFransɩyɔm
 • จีนคลาสสิก
 • สิงหลෆ්‍රැන්සියම්
 • ฟริเซียนเหนือFrantsium
 • oloFrancii (aineh)
 • โวลาพึคfransin
 • อาโรมาเนียFranciu
 • จีนอู๋
 • ทาจิกФранcий
 • เยอรมันต่ำFrancium
 • ซาร์เดญาFràntziu
 • อาหรับโมร็อกโกفرانسيوم
 • พัชโตفرانسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فرانسيوم
 • บิกอลPransyo
 • คอร์นิชFrankiom
 • มณีปุระꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯌꯝ
 • บาหลีFransium
 • ซูลูIShabalalambi