Γαδολινιο

Γαδολινιο (Gd)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Gd και ατομικό αριθμό 64
Ατομικός Αριθμός64
Ατομικό βάρος157.25
Μαζικός αριθμός158
Ομάδα
Περίοδος6
Τομέαςf
πρωτόνιο64 p+
νετρόνιο94 n0
ηλεκτρόνιο64 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Gd (Γαδολινιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
180 pm
molar volume
covalent radius
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
93,8 pm
Crystal Radius
107,8 pm
Van der Waals radius
234 pm
πυκνότητα
7,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Γαδολινιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,149796 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Gd (Γαδολινιο)
ενθαλπία εξάτμισης
398 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
397,5 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 25, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Gd (Γαδολινιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Gd (Γαδολινιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f7 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 5d1 6s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Gd (Γαδολινιο)
Orbital Diagram of Gd (Γαδολινιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.2
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.546,15 K
Σημείο τήξης
1.586,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000094 1/K
molar heat capacity
37,03 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,236 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,77 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000013 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeferromagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
292 K
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
38 GPa
shear modulus
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
Poisson's ratio
0,26
ταχύτητα του ήχου
2.680 m/s
classification
ΚατηγορίαΛανθανίδες, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
49.000
Neutron Mass Absorption
7,3
Κβαντικός αριθμός9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Gadolinium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15824.84%15824.84%16021.86%16021.86%15620.47%15620.47%15514.80%15514.80%15715.65%15715.65%1542.18%1542.18%1520.20%1520.20%

133Gd

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
132,961288 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Gd

Μαζικός αριθμός134
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
133,955416 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Gd

Μαζικός αριθμός135
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
134,952496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,1 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

Μαζικός αριθμός136
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
135,9473 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Gd

Μαζικός αριθμός137
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
136,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 0,2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

138Gd

Μαζικός αριθμός138
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
137,940247 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,7 ± 0,9 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

Μαζικός αριθμός139
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
138,93813 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,7 ± 0,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Gd

Μαζικός αριθμός140
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
139,933674 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,8 ± 0,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

Μαζικός αριθμός141
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
140,932126 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14 ± 4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

Μαζικός αριθμός142
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
141,928116 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70,2 ± 0,6 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

Μαζικός αριθμός143
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
142,926750678 ± 0,000215032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
β+α (β+-delayed α emission)

144Gd

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
143,922963 ± 0,00003 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,47 ± 0,06 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
144,921710051 ± 0,000021165 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23 ± 0,4 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
145,918318513 ± 0,000004376 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,27 ± 0,09 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

147Gd

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
146,919101014 ± 0,000002025 Da
g-factor
0,29142857142857 ± 0,025714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,06 ± 0,12 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
147,918121414 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
71,3 ± 1 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

149Gd

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
148,919347666 ± 0,000003553 Da
g-factor
0,25142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,28 ± 0,1 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
149,918663949 ± 0,0000065 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,79 ± 0,08 My
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

151Gd

Μαζικός αριθμός151
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
150,920354922 ± 0,000003212 Da
g-factor
0,22 ± 0,017142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
123,9 ± 1 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

Μαζικός αριθμός152
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
151,919798414 ± 0,000001081 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2 ± 0,03
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
108 ± 8 Ty
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

153Gd

Μαζικός αριθμός153
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
152,921756945 ± 0,000001075 Da
g-factor
0,25333333333333 ± 0,053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
240,6 ± 0,7 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

154Gd

Μαζικός αριθμός154
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
153,920872974 ± 0,000001066 Da
g-factor
0
natural abundance
2,18 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

155Gd

Μαζικός αριθμός155
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
154,922629356 ± 0,000001055 Da
g-factor
-0,17273333333333 ± 0,00026666666666667
natural abundance
14,8 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity-

156Gd

Μαζικός αριθμός156
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
155,92213012 ± 0,000001054 Da
g-factor
0
natural abundance
20,47 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity+

157Gd

Μαζικός αριθμός157
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
156,923967424 ± 0,000001048 Da
g-factor
-0,22653333333333 ± 0,0004
natural abundance
15,65 ± 0,04
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,35 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity-

158Gd

Μαζικός αριθμός158
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
157,9241112 ± 0,000001048 Da
g-factor
0
natural abundance
24,84 ± 0,08
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity+

159Gd

Μαζικός αριθμός159
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
158,926395822 ± 0,000001051 Da
g-factor
-0,29333333333333 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,479 ± 0,004 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

160Gd

Μαζικός αριθμός160
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
159,927061202 ± 0,000001206 Da
g-factor
0
natural abundance
21,86 ± 0,03
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

161Gd

Μαζικός αριθμός161
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
160,929676267 ± 0,000001614 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,646 ± 0,003 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

162Gd

Μαζικός αριθμός162
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
161,930991812 ± 0,000004254 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,4 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

163Gd

Μαζικός αριθμός163
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
162,93409664 ± 0,000000855 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
68 ± 3 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

164Gd

Μαζικός αριθμός164
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
163,935916193 ± 0,000001073 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45 ± 3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

165Gd

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
164,93931708 ± 0,0000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,6 ± 1 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

166Gd

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
165,941630413 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,1 ± 0,8 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

167Gd

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
166,945490012 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 0,3 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

168Gd

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
167,948309 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,03 ± 0,16 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

169Gd

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
168,952882 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
750 ± 210 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Gd

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
169,956146 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
420 ± 130 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Gd

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
170,961127 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

172Gd

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
171,964605 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gadolinium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJean de Marignac
μέρος ανακάλυψηςSwitzerland
ημερομηνία ανακάλυψης1880
ΕτυμολογίαNamed after the mineral gadolinite.
pronunciationGAD-eh-LIN-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
6,2 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0000007 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000023 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854