Germánium

Germánium (Ge)

chemický prvok s protónovým číslom 32
Protónové číslo32
Atómová hmotnosť72.63
Nukleónové číslo74
Skupina14
Perióda4
Orbitálp
protón32 p+
Neutrón42 n0
elektrón32 e-
Animated Bohrov model atómu of Ge (Germánium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
125 pm
Mólový objem
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
124 pm
iónový polomer
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsov polomer
211 pm
density
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Germánium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
1,232712 eV/particle
ionization energy
7,899435 eV/particle
ionization energy of Ge (Germánium)
Merné skupenské teplo varu
328 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
36,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
372 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 4
Bohrov model atómu: Ge (Germánium)
Valenčný elektrón4
Lewis structure: Ge (Germánium)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Bohrov model atómu of Ge (Germánium)
Orbital Diagram of Ge (Germánium)
Oxidačné číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 106,15 K
Teplota topenia
1 211,4 K
critical pressure
critical temperature
9 802,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobagrayish-white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
60,2 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,000006 1/K
Molárna tepelná kapacita
23,222 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeSemiconductor
Merná vodivosť
0,002 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0005 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
5 400 m/s
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
Kvantové číslo3P0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,3 ± 1,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40,7 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
82,5 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
153,6 ± 1,1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
63,7 ± 2,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,9 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,26 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,9 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
271,05 ± 0,08 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,05 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20,52 ± 0,19
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

71Ge

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,43 ± 0,03 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27,45 ± 0,15
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

73Ge

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
natural abundance
7,76 ± 0,08
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
dátum objavu1933
parity+

74Ge

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36,52 ± 0,12
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

75Ge

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
82,78 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7,75 ± 0,12
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,88 ± 0,08 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,211 ± 0,003 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,98 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,5 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,31 ± 0,19 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,85 ± 0,06 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
951 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
495 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
221,6 ± 11 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
103 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaClemens Winkler
miesto nálezuGermany
dátum objavu1886
etymológiaLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,5 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00005 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0021 %
natural abundance (Slnko)
0,00002 %
Množstvo vo vesmíre
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564