Germanij

Germanij (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
Vrstno število32
Atomska teža72.63
Masno število74
Skupina14
Perioda4
Blokp
proton32 p+
nevtron42 n0
elektron32 e-
Animated Bohrov model atoma of Ge (Germanij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
125 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
121 pm
Metallic Radius
124 pm
Ionski polmer
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsov polmer
211 pm
density
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Germanij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
1,232712 eV/particle
ionization energy
7,899435 eV/particle
ionization energy of Ge (Germanij)
Izparilna toplota
328 kJ/mol
talilna toplota
36,8 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
372 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 4
Bohrov model atoma: Ge (Germanij)
valence electron4
Lewis structure: Ge (Germanij)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Bohrov model atoma of Ge (Germanij)
Orbital Diagram of Ge (Germanij)
Oksidacijsko stanje-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.106,15 K
Tališče
1.211,4 K
critical pressure
kritična temperatura
9.802,15 K
Trojna točka
appearance
barva
Gray
appearancegrayish-white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
60,2 W/(m K)
thermal expansion
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeSemiconductor
Električna prevodnost
0,002 MS/m
Specifična upornost
0,0005 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000109 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,00000798
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
6 MPa
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
5.400 m/s
klasifikacija
KategorijaPolkovine, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
Kvantno število3P0
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Masno število58
nevtronsko število26
relative atomic mass
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
2p (2-proton emission)

59Ge

Masno število59
nevtronsko število27
relative atomic mass
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,3 ± 1,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Masno število60
nevtronsko število28
relative atomic mass
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2005
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Masno število61
nevtronsko število29
relative atomic mass
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40,7 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Masno število62
nevtronsko število30
relative atomic mass
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
82,5 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Masno število63
nevtronsko število31
relative atomic mass
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
153,6 ± 1,1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1991
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Masno število64
nevtronsko število32
relative atomic mass
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
63,7 ± 2,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Masno število65
nevtronsko število33
relative atomic mass
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,9 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Masno število66
nevtronsko število34
relative atomic mass
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,26 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Masno število67
nevtronsko število35
relative atomic mass
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,9 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Masno število68
nevtronsko število36
relative atomic mass
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
271,05 ± 0,08 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Masno število69
nevtronsko število37
relative atomic mass
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,05 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Masno število70
nevtronsko število38
relative atomic mass
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20,52 ± 0,19
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

71Ge

Masno število71
nevtronsko število39
relative atomic mass
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,43 ± 0,03 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1941
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Masno število72
nevtronsko število40
relative atomic mass
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27,45 ± 0,15
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

73Ge

Masno število73
nevtronsko število41
relative atomic mass
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
−0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
natural abundance
7,76 ± 0,08
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,196 ± 0,001
datum odkritja1933
Parnost+

74Ge

Masno število74
nevtronsko število42
relative atomic mass
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36,52 ± 0,12
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

75Ge

Masno število75
nevtronsko število43
relative atomic mass
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
82,78 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

76Ge

Masno število76
nevtronsko število44
relative atomic mass
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7,75 ± 0,12
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,88 ± 0,08 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1933
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)100%

77Ge

Masno število77
nevtronsko število45
relative atomic mass
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,211 ± 0,003 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

78Ge

Masno število78
nevtronsko število46
relative atomic mass
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
88 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1953
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

79Ge

Masno število79
nevtronsko število47
relative atomic mass
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,98 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

80Ge

Masno število80
nevtronsko število48
relative atomic mass
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29,5 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

81Ge

Masno število81
nevtronsko število49
relative atomic mass
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9 ± 2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

82Ge

Masno število82
nevtronsko število50
relative atomic mass
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,31 ± 0,19 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

83Ge

Masno število83
nevtronsko število51
relative atomic mass
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,85 ± 0,06 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Masno število84
nevtronsko število52
relative atomic mass
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
951 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Masno število85
nevtronsko število53
relative atomic mass
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
495 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Masno število86
nevtronsko število54
relative atomic mass
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
221,6 ± 11 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Masno število87
nevtronsko število55
relative atomic mass
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
103 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Masno število88
nevtronsko število56
relative atomic mass
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
61 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Masno število89
nevtronsko število57
relative atomic mass
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Masno število90
nevtronsko število58
relative atomic mass
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

zgodovina

odkritelj ali izumiteljClemens Winkler
nahajališčeGermany
datum odkritja1886
etimologijaLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
1,5 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00005 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0021 %
natural abundance (Sonce)
0,00002 %
Abundance in Universe
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564