Wodór

Wodór (H)

pierwszy pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa1
Masa atomowa1.008
liczba masowa1
Grupa1
Okres1
Bloks
proton1 p+
neutron0 n0
elektron1 e-
Animated Model atomu Bohra of H (Wodór)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
25 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
32 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
-38 pm
Crystal Radius
-24 pm
promień van der Waalsa
110 pm
gęstość
0,000082 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Wodór0102030405060708090100110pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,754195 eV/particle
potencjał jonizacyjny
13,598434005136 eV/particle
ciepło parowania
0,904 kJ/mol
ciepło topnienia
0,117 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
217,998 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa1
Model atomu Bohra: H (Wodór)
elektron walencyjny1
Lewis structure: H (Wodór)
konfiguracja elektronowa1s1
Enhanced Model atomu Bohra of H (Wodór)
Orbital Diagram of H (Wodór)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
2,00476999140139 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterDiatomic
Temperatura wrzenia
20,271 K
Temperatura topnienia
13,99 K
ciśnienie krytyczne
1,2858 MPa
Temperatura krytyczna
32,938 K
punkt potrójny
13,8033 K
7,041 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas
współczynnik załamania
1,000132
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,1815 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
28,836 J/(mol K)
Ciepło właściwe
14,304 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000248 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000004999 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000000223
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 270 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number103
Mendeleev Number105
Pettifor Number103
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
4,50711 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,499026705 a₀
allotropeDihydrogen
Przekrój czynny
0,332
Neutron Mass Absorption
0,011
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Izotopy wodoru

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy5
Natural Isotopes2
Isotopic Composition199.99%199.99%20.01%20.01%

1H

liczba masowa1
liczba neutronów0
względna masa atomowa
1,007825031898 ± 0,000000000014 Da
g-factor
5,585694702 ± 0,000000018
abundancja naturalna
99,9855 ± 0,0078
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

2D

liczba masowa2
liczba neutronów1
względna masa atomowa
2,014101777844 ± 0,000000000015 Da
g-factor
0,857438231 ± 0,000000005
abundancja naturalna
0,0145 ± 0,0078
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1932
parzystość+

3T

liczba masowa3
liczba neutronów2
względna masa atomowa
3,01604928132 ± 0,00000000008 Da
g-factor
5,95792492 ± 0,000000028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,32 ± 0,02 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

4H

liczba masowa4
liczba neutronów3
względna masa atomowa
4,026431867 ± 0,000107354 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
139 ± 10 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

5H

liczba masowa5
liczba neutronów4
względna masa atomowa
5,035311492 ± 0,00009602 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
86 ± 6 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%

6H

liczba masowa6
liczba neutronów5
względna masa atomowa
6,044955437 ± 0,000272816 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
294 ± 67 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)
3n (3-neutron emission)

7H

liczba masowa7
liczba neutronów6
względna masa atomowa
7,052749 ± 0,001078 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
652 ± 558 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)
Hydrogen discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaHenry Cavendish
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1766
etymologiaGreek: hydro (water) and genes (generate)
wymowaHI-dreh-jen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1 400 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
108 000 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
10 %
abundancja naturalna (meteoroid)
2,4 %
abundancja naturalna (Słońce)
75 %
Ilość we Wszechświecie
75 %

Nuclear Screening Constants

1s0