ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจน (H)

ธาตุเคมีที่ใช้สัญลักษณ์ H และมีเลขอะตอม 1
เลขอะตอม1
มวลอะตอม1.008
เลขมวล1
หมู่1
คาบ1
บล็อกs
โปรตอน1 p+
นิวตรอน0 n0
Electrons1 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of H (ไฮโดรเจน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
25 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
32 pm
Metallic Radius
ionic radius
-38 pm
Crystal Radius
-24 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
110 pm
ความหนาแน่น
0.000082 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.754195 eV/particle
ionization energy
13.598434005136 eV/particle
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
0.904 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
0.117 kJ/mol
standard enthalpy of formation
217.998 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน1
แบบจำลองของบอร์: H (ไฮโดรเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: H (ไฮโดรเจน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน1s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of H (ไฮโดรเจน)
Orbital Diagram of H (ไฮโดรเจน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
2.00476999140139 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseDiatomic
จุดเดือด
20.271 K
จุดหลอมเหลว
13.99 K
critical pressure
1.2858 MPa
critical temperature
32.938 K
triple point
13.8033 K
7.041 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas
ดรรชนีหักเห
1.000132
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.1815 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
28.836 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
14.304 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000248 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000004999 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,270 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number103
Mendeleev Number105
Pettifor Number103
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
4.50711 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.499026705 a₀
AllotropesDihydrogen
Neutron cross section
0.332
Neutron Mass Absorption
0.011
quantum number2S1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hydrogen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร5
Radioactive Isotopes5

1H

natural abundance
99.9855 ± 0.0078
น้ำหนักอะตอม
1.007825031898 ± 0.000000000014 Da
เลขมวล1
g-factor
5.585694702 ± 0.000000018
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

2D

natural abundance
0.0145 ± 0.0078
น้ำหนักอะตอม
2.014101777844 ± 0.000000000015 Da
เลขมวล2
g-factor
0.857438231 ± 0.000000005
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

3T

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
3.01604928132 ± 0.00000000008 Da
เลขมวล3
g-factor
5.95792492 ± 0.000000028
ครึ่งชีวิต
12.32 ± 0.02 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

3T Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

4H

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
4.026431867 ± 0.000107354 Da
เลขมวล4
g-factor
ครึ่งชีวิต
139 ± 10 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

4H Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

5H

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
5.035311492 ± 0.00009602 Da
เลขมวล5
g-factor
ครึ่งชีวิต
86 ± 6 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

5H Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

6H

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
6.044955437 ± 0.000272816 Da
เลขมวล6
g-factor
ครึ่งชีวิต
294 ± 67 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

6H Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
3n (3-neutron emission)%

7H

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
7.052749 ± 0.001078 Da
เลขมวล7
g-factor
ครึ่งชีวิต
652 ± 558 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

7H Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)%
Hydrogen discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Henry Cavendish
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1766
ศัพทมูลวิทยาGreek: hydro (water) and genes (generate)
pronunciationHI-dreh-jen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1,400 mg/kg
Abundance in Oceans
108,000 mg/L
Abundance in Human Body
10 %
Abundance in Meteor
2.4 %
Abundance in Sun
75 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
75 %

Nuclear Screening Constants

1s0