ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจน (H)

ธาตุเคมีที่ใช้สัญลักษณ์ H และมีเลขอะตอม 1
เลขอะตอม1
มวลอะตอม1.008
เลขมวล1
หมู่1
คาบ1
บล็อกs
โปรตอน1 p+
นิวตรอน0 n0
อิเล็กตรอน1 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of H (ไฮโดรเจน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
25 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
32 pm
Metallic Radius
ionic radius
-38 pm
Crystal Radius
-24 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
110 pm
ความหนาแน่น
0.000082 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ไฮโดรเจน0102030405060708090100110pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.754195 eV/particle
ionization energy
13.598434005136 eV/particle
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
0.904 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
0.117 kJ/mol
standard enthalpy of formation
217.998 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน1
แบบจำลองของบอร์: H (ไฮโดรเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: H (ไฮโดรเจน)
electron configuration1s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of H (ไฮโดรเจน)
Orbital Diagram of H (ไฮโดรเจน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
2.00476999140139 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterDiatomic
จุดเดือด
20.271 K
จุดหลอมเหลว
13.99 K
critical pressure
1.2858 MPa
critical temperature
32.938 K
triple point
13.8033 K
7.041 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas
ดรรชนีหักเห
1.000132
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.1815 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
28.836 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
14.304 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000248 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000004999 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,270 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number103
Mendeleev Number105
Pettifor Number103
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
polarizability
4.50711 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.499026705 a₀
allotropeDihydrogen
Neutron cross section
0.332
Neutron Mass Absorption
0.011
quantum number2S1/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Hydrogen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร5
Natural Isotopes2
Isotopic Composition199.99%199.99%20.01%20.01%

1H

เลขมวล1
เลขนิวตรอน0
น้ำหนักอะตอม
1.007825031898 ± 0.000000000014 Da
g-factor
5.585694702 ± 0.000000018
natural abundance
99.9855 ± 0.0078
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

2D

เลขมวล2
เลขนิวตรอน1
น้ำหนักอะตอม
2.014101777844 ± 0.000000000015 Da
g-factor
0.857438231 ± 0.000000005
natural abundance
0.0145 ± 0.0078
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

3T

เลขมวล3
เลขนิวตรอน2
น้ำหนักอะตอม
3.01604928132 ± 0.00000000008 Da
g-factor
5.95792492 ± 0.000000028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.32 ± 0.02 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

4H

เลขมวล4
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
4.026431867 ± 0.000107354 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
139 ± 10 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

5H

เลขมวล5
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
5.035311492 ± 0.00009602 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
86 ± 6 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

6H

เลขมวล6
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
6.044955437 ± 0.000272816 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
294 ± 67 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
3n (3-neutron emission)

7H

เลขมวล7
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
7.052749 ± 0.001078 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
652 ± 558 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)
Hydrogen discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Henry Cavendish
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1766
ศัพทมูลวิทยาGreek: hydro (water) and genes (generate)
pronunciationHI-dreh-jen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1,400 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
108,000 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
10 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
2.4 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
75 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
75 %

Nuclear Screening Constants

1s0

alias

 • H

การแปล

 • อังกฤษhydrogen
 • อิตาลีidrogeno
 • ฝรั่งเศสhydrogène
 • นอร์เวย์บุคมอลhydrogen
 • เยอรมันWasserstoff
 • ดัตช์waterstof
 • โปแลนด์wodór
 • รัสเซียводород
 • สเปนhidrógeno
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)вадарод
 • จีนมินหนานChúi-sò͘
 • อีโลโกhidroheno
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์waterstof
 • อัมฮาราሃይድሮጅን
 • อารากอนhidrochén
 • เบรตันhidrogen
 • อังกฤษโบราณWætertimber
 • อาหรับهيدروجين
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์هايدروجين
 • เอสเปรันโตhidrogeno
 • เช็กvodík
 • อัสตูเรียสhidróxenu
 • อาเซอร์ไบจานhidrogen
 • บัชคีร์водород
 • บาวาเรียWassastoff
 • เบลารุสвадарод
 • บัลแกเรียводород
 • บังกลาহাইড্রোজেন
 • บอสเนียvodik
 • คาตาลันhidrogen
 • เคิร์ดตอนกลางھایدرۆجین
 • คอร์ซิกาIdrogenu
 • เวลส์hydrogen
 • เดนมาร์กbrint
 • ซาซาHidrocen
 • กรีกυδρογόνο
 • เอสโตเนียvesinik
 • บาสก์hidrogeno
 • เปอร์เซียهیدروژن
 • ฟินแลนด์vety
 • แฟโรhydrogen
 • ฟริเซียนเหนือWeederstoof
 • ฟรูลีIdrogjen
 • ฟริเซียนตะวันตกwetterstof
 • ไอริชhidrigin
 • เกลิกสกอตhaidridean
 • กาลิเซียhidróxeno
 • กัวรานีtatavevýi
 • คุชราตહાઈડ્રોજન
 • มานซ์hiddragien
 • จีนแคะkhîn
 • ฮาวายeawai
 • ฮิบรูמימן
 • ฮินดีहाइड्रोजन
 • ฮินดีฟิจิhydrogen
 • โครเอเชียvodik
 • ซอร์เบียตอนบนwodźik
 • เฮติครีโอลidwojèn
 • ฮังการีhidrogén
 • อาร์เมเนียջրածին
 • อินเตอร์ลิงกัวhydrogeno
 • อินโดนีเซียhidrogen
 • อีโดhido
 • ไอซ์แลนด์vetni
 • ญี่ปุ่น水素
 • โลชบันcidro
 • ชวาHidrogen
 • จอร์เจียწყალბადი
 • คาซัคсутегі
 • เขมรអ៊ីដ្រូសែន
 • กันนาดาಜಲಜನಕ
 • เกาหลี수소
 • โคมิ-เปียร์เมียคВаувтыр
 • โคโลญWasserstoff
 • เคิร์ดHîdrojen
 • โกมิВачужысь
 • คีร์กีซСуутек
 • ละตินhydrogenium
 • ลักเซมเบิร์กWaasserstoff
 • ลิมเบิร์กWaterstof
 • ลิกูเรียidrogeno
 • ลอมบาร์ดidrògen
 • ลิงกาลาidrojɛ́ní
 • ลิทัวเนียvandenilis
 • ลัตเวียūdeņradis
 • มอคชาВедьшачфты
 • มารีвӱдеж
 • เมารีhauwai
 • มาซิโดเนียводород
 • มาลายาลัมഹൈഡ്രജൻ
 • มองโกเลียустөрөгч
 • มราฐีहायड्रोजन
 • มารีตะวันตกВодород
 • มาเลย์hidrogen
 • มอลตาidroġenu
 • พม่าဟိုက်ဒရိုဂျင်
 • เอียร์ซยาВедь чачтый
 • nahĀyōcoxqui
 • เยอรมันต่ำWaterstoff
 • เนปาลहाइड्रोजन
 • เนวาร์हाइड्रोजन
 • นอร์เวย์นีนอสก์hydrogen
 • โนเวียลhidrogene
 • นาวาโฮHáájiʼjin
 • อ็อกซิตันIdrogèn
 • ออสเซเตียДонгуыр
 • ปัญจาบਹਾਈਡਰੋਜਨ
 • ปาเปียเมนโตhidrógeno
 • pihHiidrojen
 • ลาฮ์นดาہائیڈروجن
 • พอนติกΥδρογόνον
 • พัชโตهايډروجن
 • โปรตุเกสhidrogénio
 • เคชวาYakuchaq
 • โรมาเนียhidrogen
 • รูซินГідроґен
 • สันสกฤตहाइड्रोजन
 • ซาร์เดญาIdrogeno
 • ซิซิลีidrògginu
 • สกอตส์hydrogen
 • เซอร์โบ-โครเอเชียVodik
 • สิงหลහයිඩ්‍රජන්
 • สโลวักvodík
 • สโลวีเนียvodik
 • โซมาลีHydrogen
 • แอลเบเนียHidrogjeni
 • เซอร์เบียводоник
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Woaterstof
 • ซุนดาHidrogén
 • สวีเดนväte
 • สวาฮีลีHidrojeni
 • ทมิฬநீரியம்
 • เตลูกูహైడ్రోజన్
 • ทาจิกҳидроген
 • ตากาล็อกhidroheno
 • ตุรกีhidrojen
 • ตาตาร์сутуар
 • อุยกูร์ھىدروگېن
 • ยูเครนводень
 • อูรดูآبساز
 • อุซเบกVodorod
 • เวเนโต้Idrògeno
 • เวปส์Vezinik
 • เวียดนามhydro
 • เฟลมิชตะวันตกWoaterstof
 • วอลลูนIdrodjinne
 • วาเรย์Hidroheno
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Үстөр
 • ยิดดิชהידראגען
 • โยรูบาHáídrójìn
 • จีน
 • เยอรมันต่ำ (เนเธอร์แลนด์)Waeterstof
 • เยอรมันสวิสWasserstoff
 • อังกฤษ (แคนาดา)hydrogen
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)hydrogen
 • โปรตุเกส (บราซิล)hidrogênio
 • กวางตุ้ง
 • ธิเวหิހައިޑްރަޖަން
 • เลซเกียВодород
 • เซบูhidroheno
 • ซอร์เบียตอนล่างWóźik
 • โอดิยาଉଦ୍‌ଜାନ
 • emlIdrôgen
 • กีกูยูHydrogen
 • พีดมอนต์Idrògen
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ซาโมจิเตียนOndėnilis
 • จีนคลาสสิก
 • อาโรมาเนียhydroghenium
 • บูเรียตуһантүрэгшэ
 • เยอรมันพาลาทิเนตWassaschdoff
 • ซาคาВодород
 • cdoKĭng
 • การา-กาลพากVodorod
 • ตูวาВодород
 • จีนกั้น
 • บาลีहाइड्रोजन
 • โภชปุรีहाइड्रोजन
 • azbهیدروژن
 • ชูวัชшыва кĕрекен
 • ทิเบตཡང་རླུང་།
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาAijrojin
 • oloVezisuadu
 • อัสสัมউদজান
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาidrojen
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)сутуар
 • เชเชนхилург
 • kbpHɩdrɔzɛnɩ
 • โชนาHydrogen
 • โวลาพึคHidrin
 • เอกซ์เตรมาดูราIdrógenu
 • เมเกรเลียწყარბადი
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Wasserstoff
 • กาไบลHidṛujin
 • hywՋրածին
 • gcrIdrojèn
 • สันตาลีᱦᱟᱭᱰᱨᱳᱡᱟᱱ
 • เยอรมัน (ออสเตรีย)Wasserstoff
 • สเปน (ละตินอเมริกา)hidrógeno
 • อาหรับโมร็อกโกهيدروجين
 • มาลากาซีHidirôzenina
 • ฟิจิHydrogen
 • บาหลีHidrogén
 • คอร์นิชhidrojen
 • lldIdrogen
 • บิกอลIdrohino
 • มณีปุระꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ
 • ซามิอีนารีvety
 • ตุรกีไครเมียgidrogen
 • มาเลย์ (อาหรับ)هيدروݢن
 • ทาเชลีห์ทAhidrujin
 • มีรันดาHeidrogénio
 • เชอร์ชสลาวิกВодородъ
 • ไซลีเซียWodōr
 • ซามิสคอลต์hydrogeeʹn
 • ซามิเหนือhydrogena
 • อินเตอร์ลิงกิวHidrogen
 • แคชเมียร์ہایڈروجَن
 • สินธิھائڊروجن
 • skrہائیڈروجن
 • blkဟုဲက်ဒရိုစဲန်
 • ซูลูIHwanzi
 • โอโรโมHaayidroojiinii